ปีชวด

View : 8,325

ปีชวด

ชาย - หญิงใด เกิดปีชวด ธาตุน้ำ ชันษาเป็นเทวดาผู้ชาย มิ่งขวัญสิงอยู่ต้นมะพร้าว หรือต้นกล้วย


ท่านผู้เกิดปีชวด คนเกิดปีนี้ มักเป็นคนพูดจาเด็ดขาด ไม่ค่อยยิ้มแย้มมักทำอะไรตามใจตนเป็นใหญ่     ฟังเหตุผลของคนอื่นเป็นครั้งคราวการเจรจาแม้บางครั้งจะแข็งกระด้างก็เป็นที่ถูกอกพอใจผู้ใหญ่และสมณะชีพราหมณ์มีข้อเสียอยู่มากเพราะการที่ตามแต่ใจตัวเองจึงมักมีข้อผิดพลาด เมื่ออายุมากขึ้น นิสัยอย่างนี้จะค่อยหายคลายลงไป ชอบเปลี่ยนแปลงเป็นคนใจง่าย หากคบคนชั่วหรือคนพาลก็เป็นคนพาลไปด้วย ถ้าคบนักปราชญ์ราชบัณฑิตก็จะเป็นปราชญ์ราชบัณฑิตไปด้วย


สภาพทางส่วนตัว เป็นคนหนักไปในทางกามารมณ์ หลงมัวเมาเพศเกิดที่นี่มักไปได้ดีตั้งหลักแหล่งถิ่นฐานอยู่ที่อื่น คนเกิดปีนี้ หากได้รับการศึกษาดีย่อมไม่ค่อยตกต่ำ เพราะเป็นคนดีมีฝีมือในการทำงานคนหนึ่ง และมีทางก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งกว่าใครๆด้วย


ปีชวดธาตุน้ำ ลักษณะทางสังคม สมาคม ท่านว่า สามารถปรับปรุงตัวเข้ากับคนได้ทุกชั้น ไม่ค่อยรู้สึกในทางมีปมด้อย ทำงานว่องไว เอาใจผู้บังคับบัญชาเป็นเยี่ยม และมักมีเสน่ห์กับเพศตรงข้าม หากตัดความเห็นแก่ตัวหรือลดมานะทิฐิลงบ้าง จะเป็นคนเด่นในวงสังคมมากทีเดียว


ท่านผู้เกิดปีชวด สิริตกที่หัวพรหม อาทิตย์เป็นปากท่านว่าพูดจาเด็ดขาด อวดโอหัง มักทำอะไรตามใจตัวเองเป็นใหญ่ ไม่สู่ฟังเหตุผลใคร ๆ แต่ทว่าคำพูดนั้นแม้จะแข็งกระด้างแต่ก็เป็นที่ถูกอกพึงพอใจของผู้ใหญ่และสมณะชีพราหมณ์ มักก่อศัตรูเพราะคำพูดของผู้น้อย


อังคาร เป็นใจ ท่านว่ามักใจเหลาะแหละไม่แน่นอน มักง่ายชอบเปลี่ยนแปลง หากมีเพื่อนนิสัยชั่วมักจะชั่วหรือเป็นอันธพาลไปเลย แต่ถ้าคบบัณฑิตจะก้าวหน้ามีเกียรติในตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างน่าพิศวง สภาวะทางจิตใจมักมากในกามคุณ หลงมัวเมาในทางเพศตรงข้าม


พฤหัสเป็นที่นั่ง ท่านว่าเกิดที่นี่ มักไปได้ดีมีหลักแหล่งที่อื่น


จันทร์กับพุธป็นมือ ท่านว่าไม่ชอบอยู่นิ่งเฉย โดยไม่ทำงาน มีความเพียรขยันขันแข็งประจบเอาใจผู้ใหญ่เก่ง หากได้รับการศึกษาดี ย่อมไม่ตกต่ำเพราะเป็นคนมีฝีมือเหนือกว่าใคร ๆ เสมอ ๆ ท่านผู้เกิดปีชวดนี้ ถ้าเกิดเวลา (ตกฟาก) กลางวัน จึงจะดี เกิดกลางคืนไม่สู้ดีแล เป็นชายจะอาภัพ


ศุกร์ กับเสาร์เป็นเท้า ท่านว่าชอบเดินทางไกล ท่องเที่ยวอยู่เสมอ ๆ ด้วยเหตุนี้เกิดที่นี่มักไปตั้งถิ่นฐานมีภูมิลำเนาอยู่ที่อื่น พึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ เป็นหญิงมักจะมากชู้หลายคู่ครองหรืออาภัพสามี ตัวเองมีใจแข็ง ปากจัด


ได้เมื่อปางพระเตมีย์ใบ ถูกพระราชบิดาสั่งให้สารภีนำใส่รถไปฝังยังนอกนครหลวงฯ ชันษาเป็นเทวดาผู้ชาย มิ่งขวัญ สิงอยู่ที่ต้นมะพร้าว หรือต้นกล้วย ท่านผู้เปิดปีชวด สมควรที่เมื่อท่านไปอยู่ภูมิลำเนาที่สารทิศใด ๆ ให้หาต้นมะพร้าวหรือต้นกล้วยมาปลูกไว้ภายในรั้วบ้านด้วยจะมีสิริมงคล อยู่ร่มเย็นเป็นสุข


ทำนายตามลักษณะเดือนในปีชวด


ท่านผู้เกิดปีชวด เดือน ๕ - ๖ - ๗ ได้แก่ หนูท้องขาว ธาตุน้ำทะเลมหาสมุทร มักเป็นคนมีสติปัญญา มากใจบุญสุนทาน ทำราชการจะมีเกียรติเจริญก้าวหน้า จะมีข้าทาสบริวารมาก หากทำไร่นาหรือค้าขายจะมีกำไรได้ทรัพย์มาก ถ้าบวช เป็นสมณะชีพราหมณ์ จะได้เป็นหัวหน้าสมภารวัด แม้ไปอยู่สารทิศ


ท่านผู้เกิดปีชวด เดือน ๘ - ๙ - ๑๐ ได้แก่ หนูหริ่ง ธาตุน้ำลำคลอง ที่คนอาศัย มักจะได้รับความเดือดร้อนยุ่งยากใจ ข้าไทเรือกสวนนาไม่แม้มีมาก จะถูกเขาเบียดเบียนแบ่งส่วนไป พูดจาพาทีมักกลับกลอก ไม่ยั่งยืน ทำราชการมักยศน้อยถอยลงหากทำการค้้า ทำไร่นา จะมีอยู่มีกินพอสบายตัว


ท่านผู้เกิดปีชวด เดือน ๑๐ - ๑๒ - ๑(อ้าย) ได้แก่ หนูผี ธาตุน้ำป่า ลำธาร มักตกระกำลังบากเมื่อน้อย หากขาดการศึกษาอบรม มักใจบาป หาเลี้ยงตัวด้วยความยากไร้ไม่พอกิน ทำราชการ อาสาเจ้านายดี ทำการค้า ทำไร่นา จะมีอยู่มีกินเสมอหน้าคนทั่วไป


ท่านผู้เกิดปีชวด เดือน ๒(ยี่) - ๓ - ๔ ได้แก่ หนูตะเภา ธาตุน้ำสระน้ำบ่อ มักจะอยู่นิ่งเฉยไม่เป็น มีความขยันหมั่นเพียรดี มีความคิดริเริ่มแปลก ๆ ใหม่ ๆ ทำราชการจะก้าวหน้า ทำเรือกสวนไร่นา แม่ค้าขายก็ดีมีกำไรเก็บเงินทรัพย์สินมาก ๆ มักมีลูกหลานมาก ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดี ไปอยู่ต่างถิ่นก็มีคนนับหน้ายำเกรง


ท่านผู้เกิดปีชวด เดือน ๒(ยี่) ๓ - ๔ ได้แก่ หนูตะเภา ธาตุน้ำสระน้ำบ่อ มักจะอยู่นิ่งเฉยไม่เป็น มีความขยันหมั่นเพียรดี มีความคิดริเริ่มแปลก ๆ ใหม่ ๆ ทำราชการจะก้าวหน้า ทำเรือกสวนไร่นา แม้ค้าขายก็ดีมีกำไรเก็บเงินทรัพย์สินมาก ๆ มักมีลูกหลานมาก  ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดี ไปอยู่ต่างถิ่นก็มีคนนับหน้ายำเกรง


ทำนายตามลักษณะวันในปีชวด


วันอาทิตย์ ตกปางเมื่อพระยาสัตลุง ถูกเขานำไปประหาร ท่านว่าไม่ดี มักทุกข์ร้อนใจ แต่รูปงาม

วันจันทร์ ตกปางเมื่อนางสิบสอง ถูกนางยักษ์หาเรื่องควักนัยน์ตาจะได้รับความลำบากในการประกอบอาชีพ จะมีบุตรมาก สบายเมื่อแก่

วันอังคาร ตกปางท้าวมหายักษ์ นำเอาพระยาสัตลุงไปกักขังไว้ มักจะได้รับความยุ่งยากใจเพราะญาติ มิตรบริวาร

วันพุธ ตกปางเมื่อท้าวมหายักษ์ นำเอาพระยาสัตลุงไปฆ่าเสียมักเป็นคนคิดมาก มีความทุกข์ใจอยู่เสมอ ๆ มิสู้ดี

วันพฤหัสบดี ตกปางเมื่อเทวดา ลงมาชุบชีวิตสัตลุงให้ฟื้นคืนชีวิต ใหม่ท่านว่าจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีผู้ชุบเลี้ยงทำกิจการใด ๆ ก็ราบรื่น ดีนักแล

วันศุกร์ ตกปางเมื่อเทวดาเสกอาหารทิพย์มาทำขวัญบายศรี ให้พระยาสัตลุง ท่านว่าจะเป็นคนมีเกียรติยศชื่อเสียงดีนักแล

วันเสาร์   ตกปางเมื่อพระยาสัตลุง ได้เดินทางไปครองเมือง ท่านว่าจะลำบากสัญลักษณ์ หนู

ชาติภูมิ เทวดาผู้ชาย

ธาตุ น้ำ

มิ่งขวัญโชคลาภ ต้นมะพร้าวและต้นกล้วย


ชาวชวดนั้นเกิดภายใต้ดาวเสน่ห์ และความแข็งกร้าว มักเป็นคนชอบแสดงออก และช่างพูดเป็นบางครั้ง ชอบปาร์ตี้ ชอบใช้เวลาพูดคุยกับเพื่อนฝูงเป็นเวลานานๆ แม้คนเกิดปีชวดจะสามารถสงบปากสงบคำได้ แต่เราก็แทบจะไม่เคยเห็นคนเกิดปีนี้นั่งเงียบๆ สักที 


ชาวชวดมักมีคนรู้จักมากกว่าที่จะมีเพื่อนแท้ แต่ชาวชวดก็บูชา และชื่นชมผู้คนที่ใกล้ชิดมากทีเดียว เมื่อคุณได้เป็นเพื่อนแท้ของคนปีชวดแล้วล่ะก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ราวครอบครัวเดียวกันนั่นเลย

คนเกิดปีนี้เป็นคนเก็บตัว และไม่ชอบเล่าปัญหาส่วนตัวให้ใครฟังเห็นช่างพูดช่างคุยอย่างนั้นเถอะ เคยไว้ใจใครเสียที่ไหน แม้คนเกิดปีชวดจะมองโลกด้วยสายตาโหดร้าย และใจแคบเป็นบางครั้ง แต่ก็เป็นคนซื่อสัตย์ดีแม้ชีวิตจริงจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่เมื่อมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันแล้ว


ชาวชวดสามารถประสบความสำเร็จได้เสมอ คนเกิดปีชวดนั้นหัวไว และทำอะไรต่อมิอะไรเสร็จเร็วกว่าคนอื่นมาก นอกจากนั้นยังมีความมั่นใจสูง และมีสัญชาติญาณที่ดี ด้วยความดื้อที่มีอยู่

 

 

ชาวชวดจึงนิยมดำรงชีวิตอยู่ด้วยกฎเกณฑ์ของตัวเองมากกว่ากฎที่ผู้อื่นตั้งขึ้น การทำงานกับคนปีชวดนั้นไม่ง่ายเลย เนื่องจากพวกเขานิยมแต่ความสมบูรณ์แบบเท่านั้น


คนเกิดปีชวดเป็นคนมีระเบียบและมีความสามารถ ดังนั้นจึงเหมาะกับการเป็นนักธุรกิจ และนักการเมือง อย่างไรก็ตาม เมื่อคนเกิดปีนี้ได้เงินมา ก็จะใช้มันทันที นอกจากนั้นยังระมัดระวังตัวมากเมื่อมีใครมาขอยืมเงิน ถ้าใครคิดจะยืมเงินชาวชวดล่ะก็เตรียมตาโตกับดอกเบี้ยอันสูงลิ่วได้เลย


คนเกิดปีชวดไม่โรแมนติกแต่ชอบดูแลเอาใจใส่และมีมิติแห่งอารมณ์อันดื่มด่ำลึกล้ำช่วงแรกๆ มักจะยากที่จะเข้าใจไปทำความรู้จักกับคนปีนี้ แต่ก็นับว่าคุ้ม เพราะคนปีชวดเป็นคู่รัก พ่อแม่ ลูก หรือเพื่อนที่ดีมาก นอกจากนั้นซื่อสัตย์และทุ่มเทกับครอบครัว


สัญลักษณ์ประจำเดือนเกิด


เดือน ๕ , ๖ , ๗ หนูท้องขาวคาบแก้ว ธาตุน้ำทะเล

เดือน ๘ , ๙ , ๑๐ หนูหริ่ง ธาตุน้ำคลอง

เดือน ๑๑ , ๑๒ , ๑ หนูไพร ธาตุน้ำป่า

เดือน ๒ , ๓ , ๔ หนูพุก ธาตุน้ำกินน้ำใช้


สัญลักษณ์ประจำวันเกิด


วันอาทิตย์ หนูนา

วันจันทร์ หนูพ่อค้าเลี้ยง

วันอังคาร หนูถูกเลี้ยงในกรง

วันพุธ หนูติดจั่น

วันพฤหัสบดี หนูเทวดาเลี้ยง

วันศุกร์ หนูพระยาเลี้ยง

วันเสาร์ หนูจ่าฝูง


คู่ราศี

คู่ที่เหมาะสม : ปีมะโรง ปีวอก

คู่ที่พอใช้ : ปีฉลู ปีชวด ปีกุน

คู่ที่พอเข้ากันได้ : ปีขาล ปีจอ ปีมะเส็ง

คู่ไม่ถูกโฉลก : ปีระกา ปีมะเมีย ปีมะแม

ลักษณะวันและเดือนต่างๆ ในปีชวด


ท่านผู้เกิดวันอาทิตย์ วันเสาร์ หรือเกิดเดือน ๕ เดือน ๑๑ ได้แก่ เทวดาขี่หนู ท่านว่าผู้นั้นจะมีสติปัญญาปฏิภาณไหวพริบทันคน มักไม่เสียเปรียบผู้ใด ทำกิจการอะไรพร้อมไปด้วยเหตุผลเสมอ รู้รักษาตัวรอดแต่มักจะมีความคิดเห็นไม่ลงรอย กับคู่ครอบของตนเอง


ท่านผู้เกิดวันจันทร์ หรือเกิดเดือน ๖ เดือน ๑๒ ได้แก่ เทวาดาขี่เรือกัญญา ท่านว่าผู้นั้นทำราชการก้าวหน้าได้ยศถาบรรดาศักดิ์สูงส่ง ถ้าทำการค้าขายทางเรือทางนี้จะมีผลกำไรงาม ธุรกิจติดต่อการค้าต่างจังหวัดต่างแดนจะมีชื่อเสียงร่ำรวยมาก ธุรกิจต่อทางบากไม่สู้ดี


ท่านผู้เกิดวันอังคาร หรือเกิดเดือน ๗ เดือน ๑(อ้าย) หญิงขี่โค ท่านว่าผู้นั้นจะไปสู้เป็นตัวของตัวเอง ต้องตกที่นั่งคติที่ว่า งานคือเงิน เงินคืองาน สิ่งที่จะได้มาโดยไม่เหน็ดเหนื่อยแบบลาภลอยนั้นหายากมากแต่มีนิสัยใจคอบึกบึน ยิ้มยาก ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใด ๆ


ท่านผู้เกิดวันพุธ หรือเดือน ๘ เดือน ๒(ยี่) ได้แก่ หญิงอยู่กับเหล้าเฝ้ากับเรือน ท่านว่าผู้นั้นจะมั่งมีทรัพย์สินเงินทอง ทำราชการจะก้าวหน้า มีผู้สนับสนุนให้เป็นใหญ่กว่าเพื่อนฝูงทั้งปวง จะมีคู่ครองที่มียศมีตำแหน่งสูงเกียรติ เป็นคนเจรจาไพเราะเรียบร้อย เป็นที่รักของคนทั่วไป


ท่านผู้เกิดวันพฤหัสบดี หรือเกิดเดือน ๙ เดือน ๓ ได้แก่ คนตำข้าว ท่านว่าผู้นั้นจะตกระกำลำบาก ทั้งทางกายและใจ วิถีชีวิตไม่ค่อยราบรื่น ต้องตรากตรำต่อการทำงานเลี้ยงชีพ มักจะถูกชักชวนไปในทางมิจฉาชีพ เงินทองของใช้ที่ได้มา มักเก็บงำไว้ไม่อยู่ เร่ร่อนพเนจรไปโน่นมานี่อยู่เสมอ ๆ


ท่านผู้เกิดวันศุกร์  หรือเกิดเดือน ๑๐ เดือน ๔ ได้แก่ เทวดาขี่พระยานาค ท่านว่าผู้นั้นจะเป็นคนใจคอโหดร้าย ใจน้อย โกรธง่ายหายเร็ว ไม่สู้จะเอาเพื่อนฝูงชอบท่องเที่ยวไปคนเดียว เผชิญอุปสรรคและความเดือดร้อนยุ่งยากใจเสมอ ๆ

 

 

ที่มา : myhora
โพสเมื่อ : 24 กรกฏาคม 2554
Tag : พยากรณ์ปีเกิด 12 นักษัตร 
แบ่งปัน Bookmark and Share


  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 94   Thanks for another great post. Where else may anybody get that type of info in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I am at the search for such information.
โดย  :     http://desing-store.xyz/story/25410
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 93   pretty handy stuff, overall I feel this is worth a bookmark, thanks
โดย  :     http://instaweinsurance.download/story.php?id=35459
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 92   I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank God I found it on Google. You ave made my day! Thanks again.
โดย  :     https://angel.co/mike-weber-5
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 91   I value the blog.Really thank you! Want more.
โดย  :     http://googleaunt.com/story.php?title=ban-binh-shisha-tai-ha-noi#discuss
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 90   Im no pro, but I suppose you just crafted an excellent point. You undoubtedly know what youre speaking about, and I can really get behind that. Thanks for staying so upfront and so truthful.
โดย  :     https://www.kickstarter.com/profile/botollora
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 89   I simply could not leave your site prior to suggesting that I extremely loved the usual information an individual supply to your guests? Is gonna be back incessantly in order to inspect new posts
โดย  :     https://issuu.com/lioplacdopel
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 88   I will right away take hold of your rss as I can not in finding your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please let me recognise so that I could subscribe. Thanks.
โดย  :     http://dropbag.io/
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 87   This tends to possibly be pretty beneficial for a few of the employment I intend to you should not only with my blog but
โดย  :     http://dropbag.io/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 86   Im thankful for the blog article. Much obliged.
โดย  :     http://dropbag.io/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 85   This information is worth everyone as attention. When can I find out more?
โดย  :     https://lymiax.com/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 84   Muchos Gracias for your blog post.Thanks Again. Much obliged.
โดย  :     https://lymiax.com/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 83   You ave made some really good points there. I checked on the web for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this web site.
โดย  :     https://lymiax.com/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 82   I will right away grab your rss feed as I can at find your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly let me know in order that I could subscribe. Thanks.
โดย  :     https://www.intensedebate.com/profiles/marionmoody1
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 81   You made some first rate factors there. I seemed on the web for the problem and located most people will associate with along with your website.
โดย  :     http://stromtestno.weebly.com/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 80   Thank you, I have just been searching for information about this subject for ages and yours is the best I ave found out till now. But, what about the conclusion? Are you sure concerning the source?
โดย  :     https://twitter.com/stromtest_no
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 79   The Spirit of the Lord is with them that fear him.
โดย  :     http://swimshell47.bravesites.com/entries/general/distant-internet-training-in-your-home
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 78   Major thanks for the blog article. Will read on
โดย  :     https://foursquare.com/user/505783536/list/distant-online-learning-at-your-house
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 77   It is in reality a great and helpful piece of info. I am happy that you just shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.
โดย  :     https://www.goodreads.com/user/show/85470875-amelia
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 76   Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Much thanks again. Want more.
โดย  :     https://www.goodreads.com/user/show/85470875-amelia
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 75   They can get more such compact discs they will captured at home for me to give attention to for in
โดย  :     http://www.experttechnicaltraining.com/members/canvasswiss3/activity/256411/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 74   If you are interested to learn Web optimization techniques then you must read this article, I am sure you will obtain much more from this article regarding SEO.
โดย  :     https://trampqueen3.crsblog.org/2018/08/18/spy-pen-camera-revealed/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 73   Usually I do not learn post on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, very nice post.
โดย  :     http://lashoppinista.lashoppinista.com/members/shamescale8/activity/159236/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 72   I was curious if you ever thought of changing the page layout of
โดย  :     https://disqus.com/by/abrilsmith/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 71   Major thankies for the post.Thanks Again. Really Great.
โดย  :     https://www.kickstarter.com/profile/enovsyskohl
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 70   Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, as well as the content!
โดย  :     http://lashoppinista.lashoppinista.com/members/dropmirror29/activity/159144/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 69   Wow, superb weblog format! How long have you ever been running a blog for? you make blogging look easy. The full look of your website is magnificent, let alone the content material!
โดย  :     http://metallom.ru/board/tools.php?event=profile&pname=Greelpice215
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 68   Major thankies for the article post.Thanks Again. Great.
โดย  :     http://prugna.net/forum/profile.php?id=310488
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 67   Wow! Thank you! I continuously wanted to write on my website something like that. Can I implement a portion of your post to my site?
โดย  :     https://wallwarrior.stream/blog/view/8079/the-way-to-pick-your-mortgage-loan
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 66   Simply wanna input that you have a very nice web site , I love the style and design it actually stands out.
โดย  :     http://www.ivarta.com/redirect.aspx?redirect=http://alfiejayduran.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 65   Maria Hello.This post was extremely interesting, particularly since I was looking for thoughts on this matter last Sunday.
โดย  :     http://www.google.com.qa/url?q=http://alfiejayduran.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 64   Its hard to find good help I am regularly saying that its difficult to procure quality help, but here is
โดย  :     https://www.sportsmith.net/cartform.aspx?returnurl=http://alfiejayduran.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 63   I wish to express appreciation to the writer for this wonderful post.
โดย  :     http://www.omsnic.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=jobepaterson.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 62   tod as paris Always a great common sense shopping on this place
โดย  :     http://teenmegatube.com/cgi-bin/atc/out.cgi?id=22&l=top20&u=http://jobepaterson.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 61   Really good post! Also visit my blog about Clomid success stories
โดย  :     http://theresourcecenter.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=jobepaterson.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 60   Thanks-a-mundo for the blog.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     https://www.yelp.co.uk/biz/instabeauty-cambridge
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 59   Very informative article post.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     https://www.yelp.co.uk/biz/instabeauty-cambridge
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 58   Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Thanks Again. Really Cool.
โดย  :     https://www.yell.com/biz/instabeauty-cambridge-8611862/
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 57   Ridiculous quest there. What occurred after? Take care!
โดย  :     https://causeclam9.bloglove.cc/2018/08/17/exactly-why-is-education-needed/
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 56   You are my inspiration, I possess few blogs and occasionally run out from post . Actions lie louder than words. by Carolyn Wells.
โดย  :     http://newsmeback.info/story.php?title=hoc-bong-du-hoc-my#discuss
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 55   You made some clear points there. I looked on the internet for the subject matter and found most people will consent with your blog.
โดย  :     https://williamdougherty.de.tl/
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 54   Looking forward to reading more. Great blog.Really looking forward to read more.
โดย  :     https://qwiklayout.science/blog/view/2883/exactly-what-are-flower-essences
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 53   Very interesting information!Perfect just what I was searching for! Fear not that thy life shall come to an end, but rather fear that it shall never have a beginning. by John Henry Cardinal Newman.
โดย  :     http://malltin4.wikidot.com/blog:2
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 52   I really liked your blog.Much thanks again. Cool.
โดย  :     http://adsposting.ga/story.php?title=nuoc-hoa-dubai#discuss
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 51   this december, fruit this december, fruit cakes are becoming more common in our local supermarket. i love fruit cakes::
โดย  :     http://congressdigital.com/story.php?title=nuoc-hoa-dubai
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 50   This blog is without a doubt awesome and informative. I have picked up helluva handy advices out of this amazing blog. I ad love to come back over and over again. Thanks!
โดย  :     https://www.flexdriverforums.com/members/systempink06/activity/109514/
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 49   Wow, great article post.Much thanks again. Fantastic.
โดย  :     http://www.dfwwow.com/stradhatter/members/sledspark44/activity/660177/
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 48   Wohh just what I was looking for, thanks for putting up.
โดย  :     https://jeremymiranda.yolasite.com/
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 47   That is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very precise information Thanks for sharing this one. A must read post!
โดย  :     http://2016.secutor.info/story.php?title=doc-truyen-online#discuss
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 46   Wow, amazing weblog structure! How long have you ever been blogging for? you made blogging look easy. The total look of your web site is great, let alone the content!
โดย  :     https://cicadabus59kraghwaters072.shutterfly.com/21
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 45   Sites we like the time to read or visit the content or sites we have linked to below the
โดย  :     http://soccercook34.cosolig.org/post/learn-how-to-get-ready-for-a-camping-trip
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 44   You have made some decent points there. I looked on the web for more info about the issue and found most people will go along with your views on this site.
โดย  :     http://topbookmarking.cf/story.php?title=inflatable-pillow#discuss
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 43   Rattling clean internet site , thanks for this post.
โดย  :     http://aeonvision.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=dylonstevens.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 42   It is really a nice and useful piece of info. I am glad that you shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.
โดย  :     http://advenbbs.net/jump/?http://dylonstevens.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 41   viagra without prescription! Overnight shiping! Click here now and get discount!
โดย  :     http://cardioexpress.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=dylonstevens.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 40   I will immediately grab your rss as I can at find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you ave any? Please let me know so that I could subscribe. Thanks.
โดย  :     https://www.pinterest.co.uk/subctipulre/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 39   Looking around I like to surf around the internet, regularly I will go to Stumble Upon and follow thru
โดย  :     http://kraeuterhuegel.at/gast.php?pos=0&sgroup=1/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 38   You can certainly see your enthusiasm within the paintings you write. The arena hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.
โดย  :     http://isosuccess.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=amarcooley.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 37   Utterly pent articles , regards for selective information.
โดย  :     http://dmsbikes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=amarcooley.blogspot.com&sgroup=1
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 36   There as certainly a lot to learn about this issue. I really like all the points you ave made.
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B01G019JWM
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 35   Thank you ever so for you blog article.Thanks Again. Much obliged.
โดย  :     http://intensivecare.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=oluwatobilobaportillo.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 34   the net. I am going to recommend this blog!
โดย  :     http://irvid.com/cgi-bin/atx/out.cgi?id=82&tag=text_top&trade=http://oluwatobilobaportillo.blogspot.
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 33   J aadmire cette photo neanmoins j aen ai deja entendu certains nouveaux de meilleures qualifications?
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B01G019JWM
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 32   Very nice article. I certainly appreciate this site. Stick with it!
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B073R171GM
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 31   new to the blog world but I am trying to get started and create my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog?
โดย  :     http://thefoothillspaper.com/2017/04/27/legislation-to-curb-illegal-dumping-on-city-streets-clears-s
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 30   Thanks again for the blog post. Fantastic.
โดย  :     http://gov.rayongz.com/redirect.php?url=http://ffionellwood.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 29   Wow! This could be one particular of the most useful blogs We ave ever arrive across on this subject. Basically Fantastic. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.
โดย  :     http://hungama.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ffionellwood.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 28   Very nice info and right to the point. I am not sure if this is in fact the best place to ask but do you people have any ideea where to get some professional writers? Thank you
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B01G019JWM
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 27   Useful info. Lucky me I discovered your website unintentionally, and I
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B01M7YHHGD
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 26   wow, awesome blog.Really looking forward to read more. Really Cool.
โดย  :     http://fallleek00.wikidot.com/blog:1034
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 25   I value the blog post.Really looking forward to read more. Want more.
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B01G019JWM
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 24   I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You are incredible! Thanks!
โดย  :     http://diamondhomerentals.com/?p=113389
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 23   tarot amor si o no horoscopo de hoy tarot amigo
โดย  :     https://coinney.net/forum/profile.php?id=85906
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 22   This blog is definitely interesting and also diverting. I have chosen a lot of useful things out of this source. I ad love to come back again soon. Thanks a bunch!
โดย  :     http://yeniqadin.biz/user/Hararcatt240/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 21   There as certainly a great deal to learn about this issue. I really like all the points you ave made.
โดย  :     https://studies.quantimo.do/index.php/In_Will_Need_Of_Community_Speaking_Recommendations_Browse_On..
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 20   Keep up the good work i will return often.
โดย  :     http://nobodysproperty.com/wiki/index.php?title=Strong_And_Effective_Tricks_To_Speaking_In_General_P
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 19   I think this is a real great article. Awesome.
โดย  :     http://pustakaberita.com/comment/html/?35367.html
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 18   Muchos Gracias for your blog. Fantastic.
โดย  :     http://xn--80aa3adxha4f.kz/user/tiresheep17/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 17   Thank you ever so for you blog.Much thanks again.
โดย  :     http://severina.xyz/story.php?title=to-learn-more-38#discuss
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 16   It is not my first time to pay a visit this web site, i am visiting this website dailly and take nice facts from here everyday.
โดย  :     http://9jarising.com.ng/members/jumpcheese5/activity/51339/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 15   Touche. Outstanding arguments. Keep up the great work.
โดย  :     https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQ9NNWQ7bFGn3CRWw7lS13R1SilbiiGL0yo4YeRbHEi_MyyGkcXb
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 14  
โดย  :     https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS6lnDIb_1Ib25GrpnM4ImfFl5eKXNErkEQkofBKJ7TBDv1Kx54s
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 13   Lovely site! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am taking your feeds also.
โดย  :     https://bestlandscaping.kinja.com/the-best-ways-to-obtain-the-most-effective-landscape-de-1827941669
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 12   That is a really good tip particularly to those new to the blogosphere. Short but very precise information Thanks for sharing this one. A must read article!
โดย  :     http://marketsanctum.com/news/nyc-window-installation-and-glass-fabrication-company-now-offering-fre
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 11   This blog is without a doubt educating as well as factual. I have picked up a lot of interesting stuff out of this amazing blog. I ad love to return again soon. Cheers!
โดย  :     http://peekintofield.com/news/nyc-window-installation-and-glass-fabrication-company-now-offering-fre
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 10   Wohh just what I was looking for, thankyou for placing up.
โดย  :     http://www.wbtv.com/story/38626147/news
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 9   Very good blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.
โดย  :     http://house-best-speaker.com/2018/08/15/gst-registration-in-vizag-2/
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 8   There is evidently a bundle to realize about this. I consider you made various good points in features also.
โดย  :     http://wantedthrills.com/2018/08/15/gst-registration-in-vizag-2/
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 7   Really enjoyed this blog article.Thanks Again. Keep writing.
โดย  :     http://interactivehills.com/2018/08/15/gst-registration-in-vizag-2/
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 6   This unique blog is really interesting as well as diverting. I have picked up a lot of handy tips out of this amazing blog. I ad love to return every once in a while. Thanks a lot!
โดย  :     https://robertblue5.asblog.cc/2018/08/15/wonderful-suggestions-for-your-bathroom-remodel/
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 5   WkRdqb <a href="http://kkntkpxwymnr.com/">kkntkpxwymnr</a>, [url=http://fbnvflippjiv.com/]fbnvflippjiv[/url], [link=http://jipvmpdpqbdq.com/]jipvmpdpqbdq[/link], http://ccsjhimwopcu.com/
โดย  :     VyLfyywGNCfU
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 4   xwPXR4 Im thankful for the blog.Really looking forward to read more. Awesome.
โดย  :     http://www.suba.me/
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 3   Pz08tE you have a terrific weblog here! would you like to make some invite posts on my weblog?
โดย  :     http://www.suba.me/
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 2   duLeRP Wow! Thank you! I continually needed to write on my website something like that. Can I implement a portion of your post to my blog?
โดย  :     http://www.suba.me/
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ปีชวด
ความเห็นที่ : 1   locVBC Muchos Gracias for your article post.Really looking forward to read more. Much obliged.
โดย  :     http://www.suba.me/
โพสเมื่อ  :     13 สิงหาคม 2561

  แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น  :   *
โดย  :   *
กรอกข้อความที่เห็น  :   qmzKt


ดูดวงรายเดือน

ราศีเมษ

ราศีพฤษภ

ราศีเมถุน

ราศีกรกฎ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนู

ราศีมังกร

ราศีกุมภ์

ราศีมีน

ดูดวงรายปี

ราศีเมษ

ราศีพฤษ

ราศีเมถุน

ราศีกรกฎ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนู

ราศีมังกร

ราศีกุมภ์

ราศีมีน