ปีเถาะ

View : 7,352

ปีเถาะ


ชาย - หญิง ใดเกิดปีเถาะ ธาตุไม้ ชันษาเป็นมนุษย์ผู้หญิง มิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นมะพร้าวหรือต้นงิ้ว


ท่านผู้เกิดปีเถาะ คนเกิดปีนี้ ท่านว่า เจรจาเหลาะแหละไม่สู้มีสาระ มักชอบพูดเล่นๆมากกว่าจริงพอถึงคราวจริงไม่มีใครเชื่อคนเกิดที่นี่มักไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อื่นจะมียศถาบรรดาศักดิ์เมื่อย่างเข้าวัยกลางคน นิสัยจากวัยเด็กจะเปลี่ยนไปการพูดจาพาที จะมีหลักเกณฑ์ไพเราะมีเหตุผล แต่ชอบมักใหญ่ใฝ่สูง โกรธง่ายหายเร็ว ใฝ่ใจหนักไปในทางกามารมณ์คบหาสมาคมกับต่างเพศเอาง่ายๆไม่มีพิธีรีตอง การทำงานเรียบร้อยดี คำพูดของตนมักนำศัตรูมาให้ตน บางครั้งเกิดเป็นโทษสร้างศัตรูให้ตนเอง ไม่ค่อยชอบเอาใจคนอื่นเท่าใดนัก สภาพทางส่วนตัว ชอบแสวงหาประโยชน์ตอบแทนในการทำงานบางอย่างที่จะไม่สู้สุจริต ใฝ่ใจในทางศีลธรรมน้อยมาก สภาพทางครอบครัว เป็นชายมักคิดนอกใจเมีย มากชู้หลายเมียได้เสียกับลูกเขาเมียใครง่ายๆจะหาความสุขจากครอบครัวได้ยาก เป็นหญิง ท่านว่าจะเป็นแม่ศรีเรือน รักสวยรักงาม ชอบแต่งตัวรักงานบ้านการเรือนดี


ปีเถาะ ธาตุไม้ ท่านว่า เข้าสังคม สมาคม หากตัดมานะทิฐิลงบ้างจะดีมาก แม้จะคิดว่าตนฉลาดยังถูกคนอื่นหลอกลวงได้ง่ายๆ ขนาดว่าซื่อมากจนเซ่องมงาบ หากไม่ได้รับการศึกษาพอประมาณแล้ว มักจะเอาตัวไม่รอด ดีที่มีความคิดริเริ่ม มีหัวทันสมัยแต่มักตามใจคนอื่นในทางที่ผิด ถ้าเอาใจตนเองบ้างบางคราว จะมีทางก้าวหน้าดีมาก


ท่านผู้เกิดปีเถาะ สิริตกที่บ่าซ้ายของพรหม พุธเป็นปากท่านว่า เจรจาพาทีเป็นที่ต้องใจของคนทั่วไป แต่มักเป็นการกล่าวประจบสอพลอยยกตัวเองมากกว่า เป็นข้าราชการมักชอบฟ้องมิตรสหายต่อเจ้านายเสียคน ไม่มีคนอยากคบด้วย


ศุกร์เป็นใจ ท่านว่ามีใจมักง่าย มักมากในอารมณ์ กล้าหาญเพราะเพศตรงข้ามให้กำลังใจ มักหึงหวง โกรธง่ายหายเร็ว บางครั้งมีจิตใจเหม่อลอย ไม่มีเหตุผล ขี้หลงขี้ลืม แต่ชอบอาสาเจ้านาย


จันทร์เป็นที่นั่ง ท่านว่ามักใฝ่ใจหมกมุ่นในกามราคะ ไม่อิ่มในรสกามารมณ์ มักชอบผิดลูกเขา เมียท่าน เป็นหญิงมักให้ท่าเพศตรงข้าม แต่มักระงับอารมณ์ได้รวดเร็ว ทำกิจการใด ๆ มักมีคนมาช่วยเหลือ


พฤหัสบดีกับเสาร์ เป็นมือ ท่านว่าผู้นั้น มักจะทำงานเรียบร้อย รักสวย รักงาม มีแผนงาน เจ้าระเบียบ เป็นหญิงจะมีเสน่ห์เพราะฝีมือการปรุงอาหารหวานคาว


อาทิตย์กับอังคารเป็นเท้า ท่านว่าผู้นั้น ชอบท่องเที่ยวทัศนาจร แสวงหาความรู ประสบการณ์จะมีการเดินทางไกลมากหลายครั้งในชีวิต

ท่านผู้เกิดปีเถาะ ถ้าเกิดเวลากลางวัน เกิดกลางคืนไม่สู้ดี จะมีความรัก คู่รักมากและมักจะประพฤติตนผิดประเพณี ไม่เลือกเมียเขาผัวใครด้วย หรือไม่จะผิดหวังในความรัก


ได้เมื่อปางพระเนมิราชไปเยี่ยมสวรรค์ นรก ต้องจากที่อยู่ ทิ้งทรัพย์สินเงินทองของรัก เอาแต่ใจคนอื่นจนไม่มีเวลาเป็นของ ๆ ตัวเอง ท่านผู้เกิดปีนี้ไปอยู่ท้องที่ใด ๆ ควรปลูกต้นมะพร้าว ต้นงิ้ว ไว้เบื้องทิศเหนือของบ้านเรือนเพื่อปราบอัปมงคลอันจะเกิดกับตนและครอบครัว


ทำนายตามลักษณะเดือนในปีเถาะ


ท่านผู้เกิดปีเถาะ เดือน ๕ - ๖ - ๗ ได้แก่ กระต่ายหม้อ ธาตุไม้ตายแห้ง ท่านว่าเป็นคนมีบุญวาสนา แม้สกุลทาสจะได้เป็นใหญ่ มีคนรักใคร่พึงพอใจมาก ทำราชการจะได้เป็นขุนนางใกล้ชิด ทำเรือกสวนไร่นา จะมีผลผลิตให้กำไรงอกงาม ค้าขายจะร่ำรวยเป็นเศรษฐี เป็นชายมักเจ้าชู้ เป็นหญิงจะได้เป็นคุณหญิงคุณนาย


ท่านผู้เกิดปีเถาะ เดือน ๘ - ๙ - ๑๐ ได้แก่ กระต่ายแสนหก ธาตุไม้แก่นจันทร์หอม ท่านว่าผู้นั้นทำราชการจะได้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็ว มีชื่อเสียงดี มีสติปัญญาไหวพริบเอาตัวรอดได้ในยามคับขัน มีปฏิภาณแก้ปัญหา ได้ยอดเยี่ยม ทำเรือกสวนไร่นาไม่สู้ดี ค้าขายก็พอประมาณ


ท่านผู้เกิดปีเถาะ เดือน ๑๑ - ๑๒ - ๑(อ้าย) ได้แก่ กระต่ายเปลี้ย ธาตุไม้จันทร์แดง ท่านว่าผู้นั้น มักจะยากจนเข็ญใจ เมื่อน้อยลำบากต้องพึ่งตัวเอง คิดขอความช่วยเหลือจากญาติมิตรไม่ได้เลย มีแต่เขาจะมาเบียดเบียนตนฝ่ายเดียว ทำราการ เรือกสวนไร่นา หรือค้าขาย พอมีพอกินไม่เหลือเก็บจะสบายเมื่อวัยชรา


ท่านผู้เกิดปีเถาะ เดือน ๒(ยี่) - ๓ - ๔ ได้แก่ กระต่ายในดวงจันทร์ ธาตุไม้จอมเขา ท่านว่าผู้นั้นจะมีความคิดริเริ่มดี ทำราชการจะได้เป็นขุนนางมียศถาบรรดาศักดิ์สูง ทำเรือกสวนไร่นาดีนัก ค้าขายดีมีลูกค้ามาก ถ้าเป็นหญิงจะเป็นคุณหญิงคุณนาย เดินทางไกลจะพบลาภ มีทรัพย์สินเงินทองมา


ทำนายตามลักษณะวันในปีเถาะ


วันอาทิตย์ กระต่ายสาธารณะ ไฟไหม้ มักประสบความเดือดร้อน ไม่สู้ดี

วันจันทร์ กระต่ายเทวดาเลี้ยงท่านว่าจะมีคนอุปถัมภ์ดีนักแล

วันอังคาร กระต่ายสาธารณะ มักเป็นคนเจ้าสำราญ ราคะมาก ไม่สู้ดี

วันพุธ กระต่ายขาหัก มักประสบความลำบากในการเลี้ยงชีพ ไม่ดี

วันพฤหัสบดี กระต่ายสันดอน มักเป็นอิสระในการหาเลี้ยงชีพ ดีนักแล

วันศุกร์      กระต่ายพระยาเลี้ยง จะมีข้าไทมาก สุขสบาย ดีนักแล

วันเสาร์ กระต่ายมีบริวารมาก มักเป็นคนใจกว้างขวาง ดีนักแล

 


 

สัญลักษณ์ กระต่าย

ชาติภูมิ มนุษย์ผู้หญิง

ธาตุ ไม้

มิ่งขวัญโชคลาภ ต้นมะพร้าวหรือต้นงิ้ว


กระต่ายคือสัตว์ที่อ่อนโยนน่าทะนุถนอมมากที่สุดอย่างหนึ่งในบรรดา ๑๒ นักษัตร นอกจากนั้นยังเป็นที่เข้าใจกันว่ากระต่ายคือลักษณ์ของความเมตตากรุณา อ่อนหวานน่ารักและเป็นที่รักของผู้อื่น ไม่มีใครปฏิเสธผู้ที่เกิดปีเถาะ เนื่องจากชาวเถาะนั้นเป็นเพื่อนที่ดี และรู้จักวางตัว บ้านเรือนของชาวกระต่ายมักจะสวยงามเสมอ


คนเกิดปีเถาะมีชื่อเสียงด้านความเป็นศิลปินและมีรสนิยมที่ดี คุณจึงมักพบชาวกระต่ายที่แต่งตัวดีอยู่เสมอๆ และถ้าคุณลองแอบค้นตู้เสื้อผ้าของเพื่อนชาวกระต่ายเข้า คุณก็จะพบแต่เสื้อผ้าสวยงามราคาแพงทั้งนั้น แต่ถึงแม้จะเป็นที่รักของเพื่อนฝูงและครอบครัวชาวกระต่ายก็ยังคงเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายอยู่ดี นอกจากนั้นยังหัวโบราณและรู้สึกไม่ปลอดภัยได้ง่าย จึงทำให้เป็นคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

 


 

 

เนื่องจากผู้เกิดปีเถาะเป็นคนสุขุม จึงเป็นการยากที่จะปลุกอารมณ์กระต่าย ไม่ว่าจะในแง่ใดก็ตาม เพราะกระต่ายไม่ชอบโต้เถียง และรักชีวิตที่เงียบสงบ นอกจากนั้นยังมีอารมณ์อ่อนไหวและขี้สงสาร ถ้าคุณเผลอเล่าปัญหาส่วนตัวให้ฟัง ชาวกระต่ายก็มักจะอินไปกับคุณ และอาจร้องไห้ได้ง่ายๆ ดังนั้นถ้าคุณมีอาชีพเป็นนักขายล่ะก็ อย่าพลาดที่จะแวะเวียนไปทักทายชาวกระต่ายเพราะพวกเขาจะต้องยอมซื้อสินค้าของคุณแน่ๆ (บอกแล้วว่าคนเกิดปีนี้ขี้สงสาร) ไม่ว่าคุณจะเรียกชาวกระต่ายว่าคนขี้ขลาดหรือคนขี้ระแวงก็ตาม เรื่องของเรื่องก็คือชาวกระต่ายมักต้องเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอย่างละเอียดก่อน ตัดสินใจลงมือทำอะไรลงไปทุกครั้ง และนี่ก็คือเคล็ดลับที่ทำให้คนเกิดปีเถาะประสบความสำเร็จในที่ทำงาน 


และหากชาวกระต่ายต้องการมีชีวิตที่มีความสุขตามอัตภาพล่ะก็อย่าลืมทิ้ง ทิ้งความหัวโบราณไปบ้าง แล้วเพิ่มความแข็งกร้าวลงไปนิด แล้วชีวิตก็จะราบรื่น ในเรื่องความสัมพันธ์ ผู้เกิดปีเถาะเป็นคู่รักที่ดีมาก ทั้งโรแมนติก น่ารัก และซื่อสัตย์ จึงมีคนมาแวะเวียนขายขนมจีบอย่างสม่ำเสมอผู้ชายที่เกิดปีเถาะนั้นอาจจะช่างเลือกบ้าง และไม่ใช่แฟมิลี่แมนนัก


สัญลักษณ์ประจำเดือนเกิด


เดือน ๕ , ๖ , ๗ กระต่ายหม้อ ธาตุไม้ตายแห้ง

เดือน ๘ , ๙ , ๑๐ กระต่ายแสนหก ธาตุไม้แก่นจันทร์หอม

เดือน ๑๑ , ๑๒ , ๑ กระต่ายเปลี้ย ธาตุไม้จันทร์แดง

เดือน ๒ , ๓ , ๔ กระต่ายในดวงจันทร์ ธาตุไม้จอมเขา้


สัญลักษณ์ประจำวันเกิด


วันอาทิตย์ กระต่ายสาธารณะ

วันจันทร์ กระต่ายเทวดาเลี้ยง

วันอังคาร กระต่ายสาธารณะ

วันพุธ กระต่ายขาหัก

วันพฤหัสบดี กระต่ายสันดอน

วันศุกร์ กระต่ายพระยาเลี้ยง

วันเสาร์ กระต่ายมีบริวารมาก


คู่ราศี


คู่ที่เหมาะสม : ปีกุน ปีมะโรง ปีมะแม

คู่ที่พอใช้ : ปีจอ ปีวอก ปีเถาะ

คู่ที่พอเข้ากันได้ : ปีฉลู ปีมะเส็ง

คู่ไม่ถูกโฉลก : ปีระกา ปีมะเมีย ปีชวด

ลักษณะวันและเดือนต่างๆ ในปีเถาะ


ท่านผู้เกิดวันอาทิตย์ วันเสาร์ หรือเกิดเดือน ๕ เดือน ๑๑ ได้แก่ หญิงขี่กระต่าย ท่านว่าผู้นั้นจะประสบกับความสำเร็จ ราบรื่นในชีวิต จะบริบูรณ์ด้วยข้าวของเงินทอง มักมีความสุขสบายไร้โรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพสมบูรณ์ดีมาก แต่อาภัพคู่ครอง


ท่านผู้เกิดวันจันทร์ หรือเกิดเดือน ๖ เดือน ๑๒ ได้แก่ พระยาขี่ม้าสินธพ ท่านว่าผู้นั้น จะมียศถาบรรดาศักดิ์มีบุญ มีอำนาจวาสนาสูงส่ง จะมีผลงานสร้างไว้ให้เป็นที่ปรากฏแต่อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึง ไปสารทิศใด ๆ จะมีคนมาแห่แหนห้อมล้อมมากมาย เกียรติยศจะปรากฏในต่างแดน


ท่านผู้เกิดวันอังคาร หรือเกิดเดือน ๗ เดือน ๑(อ้าย) ได้แก่ มนุษย์นั่งบนเรือมีคนกั้นกลดให้ ท่านว่า ผู้นั้น เป็นคนมีบุญวาสนา เกิดมามักไม่ค่อยประสบกับความลำบาก มีทรัพย์สมบัติเกิดมารอคอย อยู่ก่อนแล้ว อย่างพร้อมูล จะมีความสุขบริบูรณ์ในทางกามารมณ์


ท่านผู้เกิดวันพุธ หรือเดือน ๘ เดือน ๒(ยี่) ได้แก่ นางมัทรีหาผลหมากรากไม้มาบำรุงพระเวสสันดร และกัณหาชาลีลูกรัก สมัยถูกไล่ไปอยู่ในป่าเขาวงกต ท่านว่าผู้นั้นจะต้องพลัดพรากจากของรัก ของชอบใจไร้ที่อยู่อาศัย มักมีคนใส่ความ แต่จะประสบความเดือดร้อนในระยะต้น ๆ แล้วจะประสบความสบายหรือความสำเร็จเมื่อปลายมือ 


ท่านผู้เกิดวันพฤหัสบดี หรือเกิดเดือน ๙ เดือน ๓ ได้แก่ ชาย ๒ คนทะเลาะวิวาทกัน ท่านว่าผู้นั้นจะมีเรื่องเดือดร้อนใจ เพราะคำพูดของตนเอง มักมีคนมาหาเรื่อง ชวนวิวาท อย่าเป็นคนหูเบา อย่าหลงเชื่อคารมของใครง่าย ๆ อย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาใส่หรือนำไปเล่านินทาต่อ ๆ ไป 


ท่านผู้เกิดวันศุกร์ หรือเกิดเดือน ๑๐ เดือน ๔ ได้แก่ มนุษย์ขี่พญานาค ท่านว่าผู้นั้น มักมีจิตใจกล้าหาญ เจรจาพาทีองอาจ เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป จะมีอำนาจวาสนาเกณฑ์ชะตาสูง มีทรัพย์มาก มักจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน สุขภาพไม่สู้ดีให้เร่งระวังการกินอยู่หลับนอนให้มาก

 

ที่มา : myhora
โพสเมื่อ : 25 กรกฏาคม 2554
Tag : พยากรณ์ปีเกิด 12 นักษัตร 
แบ่งปัน Bookmark and Share


  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 63   Just Browsing While I was surfing yesterday I saw a great post concerning
โดย  :     http://easautomobile.fun/story/33513
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 62   Im no expert, but I imagine you just made a very good point point. You certainly understand what youre talking about, and I can actually get behind that. Thanks for being so upfront and so genuine.
โดย  :     http://seo-usa.xyz/story.php?id=23788
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 61   Thanks-a-mundo for the article.Really looking forward to read more.
โดย  :     http://bookmarks.webhubllc.com/story.php?title=to-read-more-15#discuss
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 60   The Silent Shard This will likely possibly be rather practical for some within your positions I want to will not only with my website but
โดย  :     http://comzenbookmark.tk/News/furniture-for-indoors-and-outdoors/
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 59   Looking forward to reading more. Great blog.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     http://dropbag.io/
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 58   These are actually enormous ideas in about blogging. You
โดย  :     http://dropbag.io/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 57   WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait..
โดย  :     https://lymiax.com/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 56   Wow, great blog post.Really looking forward to read more. Cool.
โดย  :     https://lymiax.com/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 55   Looking forward to reading more. Great article post. Really Cool.
โดย  :     http://en.community.dell.com/members/stromtest
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 54   Yeah bookmaking this wasn at a speculative decision great post!.
โดย  :     https://medium.com/@ElijahGoodman/distant-web-learning-in-your-house-849628738ca6
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 53   really excellent post, i undoubtedly actually like this incredible web-site, go on it
โดย  :     http://www.uupuu.com/blog/view/8184/spy-pen-camera-explained
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 52   Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post and also the rest of the site is also very good.
โดย  :     https://nelsongriffiths.wordpress.com/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 51   Im obliged for the article.Really looking forward to read more. Will read on
โดย  :     http://www.xn--lucky-lv5ik6m.tw/web/members/savemirror05/activity/15971/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 50   voyance gratuite immediate WALSH | ENDORA
โดย  :     http://cleogamble.postbit.com/the-top-advantages-of-a-walmart-store.html
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 49   Major thankies for the blog article. Will read on
โดย  :     https://greybutter4.databasblog.cc/2018/08/18/benefits-and-drawbacks-of-a-prepaid-card/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 48   I wanted to thank you for this great article, I definitely loved each and every little bit of it. I ave bookmarked your internet site to look at the newest stuff you post.
โดย  :     http://vinochok-dnz17.in.ua/user/LamTauttBlilt388/
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 47   Your style is so unique compared to other people I ave read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this web site.
โดย  :     https://shopmath58.crsblog.org/2018/08/18/learn-how-to-find-your-mortgage-loan/
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 46   If you are ready to watch comic videos on the internet then I suggest you to go to see this web site, it consists of really therefore comical not only videos but also additional material.
โดย  :     http://www.harrypotter-xperts.de/visit.php?url=http://alfiejayduran.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 45   Just Browsing While I was surfing yesterday I noticed a great article concerning
โดย  :     http://www.google.com.hk/url?q=http://alfiejayduran.blogspot.com&gws_rd=cr
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 44   your great post. Also, I ave shared your website in my social networks
โดย  :     https://profkadastr.ru/redirect?url=http://jobepaterson.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 43   Inspiring story there. What occurred after? Thanks!
โดย  :     http://go.20script.ir/index.php?url=http://jobepaterson.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 42   The Birch of the Shadow I feel there could be considered a couple duplicates, but an exceedingly handy listing! I have tweeted this. A lot of thanks for sharing!
โดย  :     https://www.yelp.co.uk/biz/instabeauty-cambridge
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 41   Wohh just what I was looking for, thanks for putting up.
โดย  :     https://www.yell.com/biz/instabeauty-cambridge-8611862/
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 40   Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Thank you
โดย  :     https://www.minds.com/blog/view/877008409946877952
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 39   Its hard to find good help I am forever saying that its difficult to get good help, but here is
โดย  :     http://www.etihadst.com.sa/web/members/perchvein71/activity/129949/
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 38   Thank you for your article.Really thank you! Great.
โดย  :     https://discover.societymusictheory.org/story.php?title=truyen-hot
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 37   Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks
โดย  :     https://allihoopa.com/riotoltivi
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 36   You have mentioned very interesting points! ps decent internet site.
โดย  :     https://disqus.com/home/discussion/channel-new/the_right_way_to_get_ready_for_a_camping_trip/
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 35   Major thankies for the post.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     http://www.magcloud.com/user/oldudisra
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 34   on a website or if I have something to add to the discussion.
โดย  :     http://fiddlers-green-golf.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=dylonstevens.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 33   Souls in the Waves Superior Morning, I just stopped in to visit your site and thought I would say I experienced myself.
โดย  :     https://www.jigsawconferences.co.uk/contractor-accommodation-services
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 32   You made some good points there. I looked on the internet for the issue and found most persons will go along with with your website.
โดย  :     https://www.jigsawconferences.co.uk/londons-international-relocation-services
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 31   So happy to get found this article.. Is not it awesome when you uncover an excellent article? Treasure the entry you made available.. Excellent views you ave got here..
โดย  :     https://www.jigsawconferences.co.uk/emergency-accommodation
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 30   This particular blog is obviously educating and factual. I have picked up a bunch of useful advices out of this amazing blog. I ad love to return again soon. Thanks a lot!
โดย  :     https://smartereum.com/3351/bitcoin-price-predictions-2018-bitcoin-will-reach-25000-in-2018-and-1250
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 29   there, it was a important place in the court.
โดย  :     http://adsposting.cf/story.php?title=prodvizhenie-sajtov-2#discuss
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 28   Right now it looks like BlogEngine is the best blogging platform out there right now. (from what I ave read) Is that what you are using on your blog?
โดย  :     http://www.segunadekunle.com/members/skirtavenue8/activity/62592/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 27   I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank God I found it on Bing. You have made my day! Thank you again.
โดย  :     http://aixindashi.org/story/1068348/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 26   Quite Right I definitely liked the article which I ran into.
โดย  :     http://karlolson.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=amarcooley.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 25   Saved as a favorite, I really like your website!
โดย  :     http://idmelody.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=amarcooley.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 24   pretty practical stuff, overall I imagine this is worthy of a bookmark, thanks
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B07DFY2DVQ
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 23   In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you
โดย  :     http://maps.google.co.uk/url?q=http://oluwatobilobaportillo.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 22   Thanks again for the blog post.Much thanks again. Awesome.
โดย  :     http://listen-online.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=oluwatobilobaportillo.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 21   Yeah bookmaking this wasn at a high risk conclusion great post!.
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B07DFY2DVQ
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 20   This blog is the greatest. You have a new fan! I can at wait for the next update, bookmarked!
โดย  :     http://lark.ru/out.lm?url=http://ffionellwood.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 19   Your kindness will likely be drastically appreciated.
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B01G019JWM
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 18   Muchos Gracias for your post.Really thank you! Fantastic.
โดย  :     https://rusttemple.today/index.php/General_Public_Speaking_Guidelines_Straight_From_The_Execs..._Inf
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 17   Wohh just what I was looking for, thanks for putting up.
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B01M7YHHGD
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 16   This very blog is obviously cool as well as factual. I have chosen a lot of interesting things out of this amazing blog. I ad love to return over and over again. Thanks a lot!
โดย  :     https://keonhacai79.com/forum/profile.php?id=107165
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 15   I think other web site proprietors should take this web site as an model, very clean and fantastic user friendly style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!
โดย  :     http://wikitransporte.tk/index.php?title=Great_Strategies_About_Community_Talking_That_Are_Easy_To_H
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 14   Just wanted to say thanks for posting this!
โดย  :     http://bcirkut.ru/user/alascinna281/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 13   You made some nice points there. I did a search on the subject and found most persons will approve with your blog.
โดย  :     http://amac168.cn/comment/html/?164743.html
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 12   You should take part in a contest for among the best blogs on the web. I will advocate this website!
โดย  :     http://blog.nyncuk.com/user/blood16brandy/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 11   you have an excellent weblog right here! would you like to make some invite posts on my weblog?
โดย  :     http://pricetoe64.host-sc.com/2018/08/11/permitted-people-today-can-possibly-benefit-from-va-the-sta
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 10   Major thankies for the article.Much thanks again. Keep writing.
โดย  :     https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS6lnDIb_1Ib25GrpnM4ImfFl5eKXNErkEQkofBKJ7TBDv1Kx54s
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 9   Thank you ever so for you blog post.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vREslzPjSCPgPUJJo9ql0f0Pv0DYt_1WO04B3rsKHchfb98Welful1R6
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 8   This is one awesome blog post.Really thank you! Will read on
โดย  :     http://nextsportsweb.com/news/nyc-window-installation-and-glass-fabrication-company-now-offering-fre
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 7   Thank you ever so for you article post.Really thank you! Want more.
โดย  :     https://kidblog.org/class/shower-door-install/posts
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 6   This blog is without a doubt awesome and besides factual. I have picked helluva helpful advices out of this blog. I ad love to come back again soon. Cheers!
โดย  :     http://seifersattorneys.com/2018/08/15/gst-registration-in-vizag/
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 5   There may be noticeably a bundle to know about this. I assume you made sure good points in options also.
โดย  :     http://zoo-chambers.net/2018/08/15/gst-registration-in-vizag/
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 4   lunette ray ban Is Totally Neat Within A Descendant Typical
โดย  :     http://merinteg.com/blog/view/85007/wonderful-tips-for-your-bathroom-renovation
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 3   ABbOWu Thanks again for the post. Keep writing.
โดย  :     http://www.suba.me/
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 2   MpFJ2p Very nice info and right to the point. I am not sure if this is really the best place to ask but do you people have any thoughts on where to hire some professional writers? Thank you
โดย  :     http://www.suba.me/
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ปีเถาะ
ความเห็นที่ : 1   qWv3KK Looking forward to reading more. Great blog post.Much thanks again. Keep writing.
โดย  :     http://www.suba.me/
โพสเมื่อ  :     13 สิงหาคม 2561

  แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น  :   *
โดย  :   *
กรอกข้อความที่เห็น  :   L4hVi


ดูดวงรายเดือน

ราศีเมษ

ราศีพฤษภ

ราศีเมถุน

ราศีกรกฎ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนู

ราศีมังกร

ราศีกุมภ์

ราศีมีน

ดูดวงรายปี

ราศีเมษ

ราศีพฤษ

ราศีเมถุน

ราศีกรกฎ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนู

ราศีมังกร

ราศีกุมภ์

ราศีมีน