ปีขาล

View : 6,356

ปีขาล


ชาย - หญิง ใดเกิดปีขาล ธาตุไม้ ชันษาเป็นผีเสื้อผู้หญิง มิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นขนุนหรือต้นรัง


ท่านผู้เกิดปีขาล คนเกิดปีนี้ท่านว่า เป็นคนชอบพูดจาโผงผางกระด้างไม่สู้ถูกหูคนฟังทำอะไรได้ทุกอย่าง แต่จะเอาดีไม่ได้ เป็นชาย ท่านว่า มักเจ้าชู้ เจรจาเป็นที่ถูกอกพอใจของเพศตรงข้าม เป็นหญิง มักอาภัพคู่ครอง คนเกิดในปีนี้มักชอบพูดจาคะนองเย่อหยิ่ง อวดโตไม่สู้จะคิดว่าใครเขาจะพึงพอใจหรือไม่ ขาดจิตวิทยา มักคิดแต่ว่าตนแน่กว่าคนอื่นแต่จิตใจสูงพอประมาณ ยังมีศีลธรรมประจำใจอยู่บ้าง เก็บความลับไม่อยู่ เป็นชายมักมีตำหนิไฝหรือปานในที่ลับ เป็นหญิงมักมีเสน่ห์เป็นที่ต้องใจของต่างเพศทั่วไป


สภาพทางส่วนตัว ชอบใช้ชีวิตโลดโผน เสี่ยงต่อภยันตราย ทำราชการดีทำการค้าขายมักพอประมาณตัว ชอบสนุกสนาน ไม่สู้มีอำนาจ มีแต่ชื่อเสียง ไม่คดโกงใคร หัวคิดริเริ่มดีหากทำงานที่เป็นการธุรกิจติดต่อไม่ใช่ของตัวเอง มักจะทำได้ยอดเยี่ยม การคดโกงไม่เป็นใจป้ำชอบช่วยเหลือคนอื่น เจ็บแล้วไม่จำ


ปีขาล ธาตุไม้ ลักษณะทางสังคม สมาคม ท่านว่าเป็นคนหนึ่งที่สามารถปรับปรุงตัวเองให้เขาสังคมได้ดีมาก ทางเสียควรตัดการใจกว้างในทางช่วยเหลือคนอื่นลงบ้าง และพยายามฟังคนอื่นพูดให้มาก พูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์ไม่ควรอวดใหญ่อวดโตซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวให้มากเกินไป


ท่านผู้เกิดปีขาลสิริตกที่ป่าขวาของพรหม อังคารเป็นปากมักพูดจาโอ้อวดโอหัง ชอบพูดเรื่องราคะกามารมณ์ เจรจาตลกปนลามกอนาจาร เป็นชายจะมีความรู้สึกทางเพศมาก มักมากทางอารมณ์เป็นผู้หญิงมักมีผัวมากกว่า ๑ คน อาภัพคู่หาดีไม่ได้ หาได้ก็ไม่ดี


พฤหัสบดีเป็นใจ  ท่านว่ามีจิตใจมั่นในศีลธรรม ชอบเล่นพระ เชื่อโชคลางชอบคาถาเวทมนต์ของขลัง ถ้าเรียนทางวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้ามีเหตุผล ยอมรับฟังเหตุผลและเคารพเหตุผลของผู้อื่น


อาทิตย์เป็นที่นั่ง  ท่านว่ามักมีไผ ปานในที่ลับ เป็นคนเจ้าเสน่ห์หลงรักต่างเพศเอาง่าย ๆ ชอบทดลองและสงสัยอยู่เสมอ ไปถิ่นฐานบ้านเมืองใดมักมีเพื่อนต่างเพศมาสนิทสนม เจรจาด้วยจำนวนมาก


พุธกับศุกร์เป็นมือ  ท่านว่าชอบการช่างศิลปะวิทยาการทำอะไรได้ดีกว่าใคร ๆ สามารถทำมาหาเลี้ยงชีพได้ด้วยวิชาความรู ทางช่างเครื่องยนต์กลไกมักเรียนได้เร็วและชำนาญด้วย


เสาร์กับจันทร์เป็นเท้า ท่านว่ามักเดินทางไกลเสมอ ๆ เป็นนักธุรกิจการค้า ข้าราชการจะถูกย้ายไปอยู่หัวเมืองเป็นส่วนใหญ่ เกณฑ์เดินทางในต่างประเทศมักจะมีในบุคคลที่เกิดในปีนี้


ที่ผู้เกิดปีขาล ถ้าเกิดกลางวันจะดีจะมีความสุขสบาย เกิดกลางคืนไม่สู้ดีจะยุ่งยากในการทำมาหาเลี้ยงชีพ มักเหนื่อยกาย แต่สบายใจ


ได้เมื่อปางพระสุวรรณสามอยู่ในป่าหาเลี้ยงบิดามารดาที่ถือศีลบำเพ็ญพรตตาบอดทั้ง ๒ ข้าง อยู่ในอาศรมทายว่า เมื่อน้อยตรากตรำลำบากกาย แต่มีความสบายใจ มีความเข้มแข็ง อดทน กตัญญู อายุมาก ๆ เข้าจะมีทรัพย์สินเงินทอง


ท่านผู้เกิดปีขาล เมื่อไปตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องถิ่นใด ๆ ควรหาทรายไปถมโคนต้นขนุน หรือต้นรังที่มีอยู่ในเรือนใกล้บ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว


ทำนายตามลักษณะเดือนในปีขาล


ท่านผู้เกิดปีขาด เดือน ๕ - ๖ - ๗ ได้แก่ เสือดาว ธาตุไม้ตายแห้ง ท่านว่าเป็นคนรักษาวาจาสัตย์ รักชื่อเสียงเกียรติยศมากกว่าเงินทอง ตกยากหลายทีได้ดีหลายครั้ง ในชีวิตรับราชการจะได้เป็นใหญ่ มียศฐา บรรดาศักดิ์สูงหากค้าขายจำร่ำรวยก้าวหน้า ทำเรือกสวนไร่นาก็ดี มีบริวารมาก


ท่านผู้เกิดปีขาด เดือน ๘ - ๙ - ๑๐ ได้แก่ เสือเหลือง ธาตุไม้แก่นจันทร์หอม ท่านว่าจะเป็นคนเจ้าสำราญ ชอบสนุกเฮฮามีเพื่อนฝูงมาก ไปสารทิศใด ๆ ไม่อดอยากปากแห้ง ไม่ชอบรับราชการ ชอบค้าขาย เป็นของตนเอง ทำเรือกสวนไร่นาค้าขายดีมาก จะได้บุตรมีวาสนาเป็นที่พึ่งยามแก่ชรา ได้เป็นอย่างดี


ท่านผู้เกิดปีขาด เดือน ๑๑ - ๑๒ - ๑(อ้าย) ได้แก่ เสือปลา  ธาตุไม้จันทร์แดงท่านว่าทำราชการจะได้ดี เป็นเจ้าบ้านผ่านเมือง มีอำนาจมาก หากทำเรือกสวนไร่นา จะได้ผลิตผลกำไร แม้ทำมาค้าขายก็จะได้เป็นเศรษฐี เจรจาพาทีมีอำนาจ ผู้คนยำเกรง


ท่านผู้เกิดปีขาด เดือน ๒(ยี่) - ๓ - ๔  ได้แก่ เสือโคร่ง ธาตุไม้จอมเขา ท่านว่ามักเป็นคนชอบอาสา เจ้านายมีสติปัญญาดี ทำราชการจะก้าวหน้าผู้บังคับบัญชารักใคร่ใจซื่อตรง ชอบทำบุญสุนทานใจ คอกว้างขวางชอบบำเพ็ญตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นที่รักใคร่ของมิตรสหายทั่วไป


ทำนายตามลักษณะวันในปีขาล


วันอาทิตย์ เสืออยู่ถ้ำ มักเกียจคร้านทำการงาน หากินไม่พอปาก ทอท้อง ไม่สู้ดี

วันจันทร์ เสือติดจั่น มักจะมีเรื่องเดือดร้อน รำคาญใจอยู่เสมอ ๆ ไม่สู้ดี

วันอังคาร เสือกินคน มักเป็นคนเจ้าโทสะ เจ้าอารมณ์มาก ไม่ดี

วันพุธ เสือจำศีล มักเป็นคนใจบุญเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดีนักแล

วันพฤหัสบดี เสือฤาษีชุบเลี้ยง มักเป็นคนอารมณ์เย็นใจบุญ ดีนักแล

วันศุกร์ เสือตกเหวตาย มักชอบอาสาคนอื่น จะลำบากกายใจไม่ดีเลย

วันเสาร์ เสือเทวดารักษา มักมีอำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง ดีนักแลสัญลักษณ์ เสือ

ชาติภูมิ ผีเสื้อผู้หญิง

ธาตุ ไม้

มิ่งขวัญโชคลาภ ต้นขนุนหรือต้นรัง


คนเกิดปีขาลนั้นเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำอย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังมีจิตใจสูงส่ง และกล้าหาญจนได้รับความเคารพแม้กระทั่งจากศัตรูของตนเอง คนเกิดปีขาลคือนักสู้ผู้กล้าหาญที่สามารถต่อสู้ได้จนหยดสุดท้ายเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง แม้บางทีจะดูเห็นแก่ตัวไปบ้างในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่จริงๆแล้วชาวปีขาลนั้นใจกว้างไม่เบาคนเกิดปีเสือนั้นมักทำให้ผู้อื่นแปลกใจเสมอ รวมทั้งตื่นตัว และเร่งรีบอยู่ตลอดเวลาด้วย บุคลิกอันน่าเกรงขามแต่ดึงดูดใจในเวลาเดียวกันทำให้ใครๆ ก็หลงใหลคนเกิดปีขาล บางทีชาวเสือก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัวเอง ไม่ว่าจะโกรธง่ายแต่สงบนิ่งใจดีแต่ขี้กลัว กล้าหาญยามคับขันแต่นุ่มนวล ฯลฯ


คนเกิดปีขาลนั้นมั่นใจในตัวเอง และบางครั้งก็มั่นใจเกินไป ถึงแม้คนเกิดปีเสือจะรักการผจญภัย และความตื่นเต้น แต่ทางที่ดีคุณไม่ควรไปท้าทายคนเกิดปีขาลหรอกนะ เพราะคนเกิดปีนี้ยังไงก็ชอบเป็นผู้ควบคุม และเผลอๆอาจต้องการจัดการกับคุณให้เลิกจุ้นก็เป็นได้ เนื่องจากเป็นคนที่รีบทำอะไรให้เสร็จเร็วๆ เสมอ

 


 

 

คนเกิดปีขาลจึงชอบทำงานคนเดียวชาวเสือเป็นพวกชอบทำงานขยัน และคล่องแคล่ว ถ้าคุณมอบหมายงานให้คนปีเสือทำล่ะก็มั่นใจได้เลยว่าจะได้รับผลงานยอดเยี่ยมมีประสิทธิภาพ


คนเกิดปีเสือมักหาเงินได้มากแม้ว่าจริงๆแล้วจะไม่ได้สนใจเรื่องเงินมากนักก็ตาม ชาวขาลเป็นคนความรู้สึกไว และใจน้อยความรู้สึกรุนแรงที่มี อาจทำให้คนปีเสือพลาดท่าได้ในเรื่องความรัก นอกจากนั้นยังเป็นคนขี้หึง ขี้หวงเอามากๆ ถ้าคุณมีเพื่อนเกิดปีขาล เขาอาจขอให้คุณเข้าข้างเขาจนวินาทีสุดท้าย และด้วยความน่ารักเฉพาะตัวของเขา คุณจึงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยสักครั้ง


คนเกิดปีขาลเป็นคนรักที่โรแมนติก ลึกซึ้ง แต่อย่างไรก็ตามคนปีนี้มักมีปัญหาไม่สามารถเดินทางสายกลางได้(เพราะมักจะมากเกินไปตลอด)


สัญลักษณ์ประจำเดือนเกิด 


เดือน ๕ , ๖ , ๗ เสือดาว ธาตุไม้ตายแห้ง

เดือน ๘ , ๙ , ๑๐ เสือเหลือง ธาตุไม้แก่นจันทร์หอม

เดือน ๑๑ , ๑๒ , ๑ เสือปลา  ธาตุไม้จันทร์แดง

เดือน ๒ , ๓ , ๔ เสือโคร่ง ธาตุไม้จอมเขา


สัญลักษณ์ประจำเดือนเกิด


วันอาทิตย์ เสืออยู่ถ้ำ

วันจันทร์ เสือติดจั่น

วันอังคาร เสือกินคน

วันพุธ เสือจำศีล

วันพฤหัสบดี เสือฤาษีชุบเลี้ยง

วันศุกร์ เสือตกเหวตาย

วันเสาร์ เสือเทวดารักษา


คู่ราศี


คู่ที่เหมาะสม : ปีจอ ปีมะเมีย ปีวอก

คู่ที่พอใช้ : ปีกุน ปีมะโรง

คู่ที่พอเข้ากันได้ : ปีมะโรง ปีชวด

คู่ไม่ถูกโฉลก : ปีระกา ปีขาล ปีเถาะ ปีฉลู

ลักษณะวันและเดือนต่างๆ ในปีขาล


ท่านผู้เกิดวันอาทิตย์ วันเสาร์ หรือเกิดเดือน ๕ เดือน ๑๑ ได้แก่ ผีเสื้อยักษ์ขี่เสือ ท่านว่าผู้นั้นใจคอเหี้ยมโหด โกรธง่ายหายเร็ว เอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่ เจรจาพาทีพอเชื่อถือได้ ชอบสาบาน ได้รับการอบรมศึกษาดี จะมีอำนาจวาสนาชาตามีทางได้เป็นใหญ่ เป็นข้าราชการดี ค้าขายไม่สู้ดี


ท่านผู้เกิดวันจันทร์ หรือเกิดเดือน ๖ เดือน ๑๒ ได้แก่  มนุษย์บริวารห้อมล้อม ท่านว่าผู้นั้น ทำราชการหลวงดีจะก้าวหน้าเร็ว ผู้ใหญ่รักใคร่สนับสนุน ญาติมิตรสหายช่วยอุปถัมภ์ค้ำชู มีบุญวาสนา เจรจามีเหตุผลหากค้าขายจะมั่งคั่งร่ำรวย บุคลิกลักษณะมีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้าม


ท่านผู้เกิดวันอังคาร หรือเกิดเดือน ๗ เดือน ๑(อ้าย) ได้แก่ ผู้หญิงขี่พระยานาคราช ท่านว่าผู้นั้น มักเป็นคนขี้บ่นจู้จี้ มักไม่มีเหตุผล เป็นชายจะเป็นคนเจาอารมณ์หึงหวง เป็นหญิงจะเป็นคนมีคนรักใคร่พึงพอใจมากชอบสนุกสนาน สนใจเรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตนเอง


ท่านผู้เกิดวันพุธ หรือเดือน ๘ เดือน ๒(ยี่) ได้แก่ ผู้ชายนอนอยู่ในเรือนหลวง ท่านว่าผู้นั้นจะมีความสุขกายสบายใจ มีผู้อุปถัมภ์คำชูดี ทำราชการจะก้าวหน้าเร็ว เพราะเจ้านายมิตรสหายสนับสนุนดี หากทำมาค้าขายจะร่ำรวย แม้ทำเรือกสวนไร่นาก็มีผลิตผลได้กำไรเหลือเก็บเหลือเกิน


ท่านผู้เกิดวันพฤหัสบดี หรือเกิดเดือน ๙ เดือน ๓ ได้แก่ หญิงอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน ท่านว่าผู้นั้นมีความเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ดี เจรจาพาทีน้อยแต่มีเหตุผล รักสงบไม่ชอบทำตัวให้เป็นข่าว ขยันในการทำการงานตระหนี่ถี่เหนียวและมีข้าทาสบริวารมาก


ท่านผู้เกิดวันศุกร์  หรือเกิดเดือน ๑๐ เดือน ๔ ได้แก่ พระยาขี่นาคราช ท่านว่าผู้นั้นจะต้องมีอำนาจวาสนา คนนับหน้าถือตามาก แต่มักหลงอำนาจขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นคนหูเบาชอบให้คนอื่นมาเอาใจและมาประจบสอพลอ มักเป็นคนมีถ้อยเจ้าความ หาเรื่องเดือดร้อนให้แก่ตนและครอบครัว 


 

ที่มา : myhora
โพสเมื่อ : 25 กรกฏาคม 2554
Tag : พยากรณ์ปีเกิด 12 นักษัตร 
แบ่งปัน Bookmark and Share


  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 69   You can certainly see your skills in the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.
โดย  :     http://alimoland.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=siancase.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 68   Thank you for another excellent post. Where else could anybody get that kind of info in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such info.
โดย  :     http://health-manuals.bid/story/28725
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 67   Looking forward to reading more. Great article post.Really looking forward to read more. Keep writing.
โดย  :     http://businessshop.win/story.php?id=23459
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 66   Perform the following to discover more regarding watch well before you are left behind.
โดย  :     http://www.bjkbasket.org/forum/member.php?action=profile&uid=144520
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 65   Wow!!! Great! I like strawberries! That is the perfect recipe for spring/summer period.
โดย  :     https://scentedphantomcheesecake.tumblr.com/
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 64   Thanks again for the blog article.Really thank you! Cool.
โดย  :     http://allsiteshere.com/News/press-release-4/
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 63   This website was how do I say it? Relevant!! Finally I ave found something which helped me. Many thanks!
โดย  :     http://dropbag.io/
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 62   Scribbler, give me a student as record-book!)))
โดย  :     http://dropbag.io/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 61   You made some good points there. I checked on the web for more info about the issue and found most people will go along with your views on this site.
โดย  :     https://lymiax.com/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 60   Major thankies for the article post.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     https://lymiax.com/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 59   You have made some decent points there. I looked on the internet to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.
โดย  :     http://www.wanderlodgewiki.com/index.php?title=User:BennyBruxner
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 58   Thanks for the article post.Really looking forward to read more. Awesome.
โดย  :     https://kanyemckee.livejournal.com/496.html
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 57   Very good blog article.Thanks Again. Great.
โดย  :     http://www.authorstream.com/makhiandrade/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 56   so I guess I all just sum it up what I wrote and say, I am thoroughly enjoying your blog.
โดย  :     http://brokermirror18.desktop-linux.net/post/the-top-benefits-of-a-walmart-store
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 55   we came across a cool web-site that you just might appreciate. Take a search if you want
โดย  :     https://wingedsaladbouquetme.tumblr.com/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 54   Im obliged for the article post.Really looking forward to read more. Much obliged.
โดย  :     https://lifelearninginstitute.net/members/greybox5/activity/1358715/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 53   Wow, great blog post.Much thanks again. Want more.
โดย  :     http://www.cartouches-encre.info/story.php?title=prepaidcardstatus#discuss
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 52   website, I honestly like your way of blogging.
โดย  :     http://all4webs.com/spiderdragon86/xgdsgjigze416.htm
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 51   Nice blog right here! Also your web site so much up very fast! What host are you the usage of? Can I am getting your associate link on your host? I desire my website loaded up as fast as yours lol
โดย  :     http://hoanhbo.net/member.php?38529-DetBreasejath876
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 50   such an ideal means of writing? I have a presentation subsequent week, and I am
โดย  :     https://skillounce89.bloggerpr.net/2018/08/18/the-right-way-to-pick-the-best-dental-office/
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 49   Thank you ever so for you article post.Thanks Again. Will read on
โดย  :     http://newcityjingles.com/2018/08/20/a-guaranteed-way-to-get-some-sort-of-good-lookup-engine-ranking
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 48   So happy to get found this article.. Is not it awesome when you uncover an excellent article? Treasure the entry you made available.. Excellent views you ave got here..
โดย  :     http://automaniasiouxfalls.com/linkout/?goto=http%3a%2f%2falfiejayduran.blogspot.com&popup=1
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 47   Im grateful for the blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.
โดย  :     http://bzen.co.kr/index.php?mid=QnA&document_srl=324849
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 46   You must participate in a contest for probably the greatest blogs online. I all advocate this internet site!
โดย  :     http://netmedschool.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=jobepaterson.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 45   This particular blog is without a doubt interesting and besides factual. I have picked up helluva interesting things out of this source. I ad love to return again soon. Thanks a lot!
โดย  :     http://www.snowflakesoft.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=jobepaterson.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 44   Nice blog here! Also your web site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol
โดย  :     https://www.yell.com/biz/instabeauty-cambridge-8611862/
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 43   Pretty! This has been an extremely wonderful post. Many thanks for providing this information.
โดย  :     https://instabeauty.co.uk/list-your-business
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 42   There as noticeably a bundle to find out about this. I assume you made sure good points in options also.
โดย  :     http://stephwenburg.com/members/tomatotwine6/activity/73213/
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 41   Thanks for helping out, superb information.
โดย  :     http://www.cartouches-encre.info/story.php?title=ghe-sofa-gia-re#discuss
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 40   Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I ave really enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!
โดย  :     http://dailybookmarking.com/story.php?title=camping-pillow#discuss
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 39   There is apparently a bundle to identify about this. I suppose you made various nice points in features also.
โดย  :     http://allsiteshere.com/News/dich-vu-tang-le/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 38   say about this article, in my view its in fact
โดย  :     https://wallinside.com/post-64600540-the-value-of-cosmetics-and-make-up.html
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 37   Iaะฐะะฐย’ะฑย‚ะขย€ะขยšะฐะ‚ะฐยŒะฐะะฐย’ะฑย‚ะขย€ะขยžะฐะ‘ะขยžm agitated all these article directories. It sure would be nice to have every write-up directory that instantly accepts articles.
โดย  :     http://deltacore.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=dylonstevens.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 36   running off the screen in Opera. I am not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I ad post to let you know.
โดย  :     http://defectivemen.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=dylonstevens.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 35   It as hard to find experienced people on this topic, however, you sound like you know what you are talking about! Thanks
โดย  :     https://www.jigsawconferences.co.uk/contractor-accommodation-services
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 34   This excellent website truly has all of the information and facts I needed concerning this subject and didn at know who to ask.
โดย  :     https://www.jigsawconferences.co.uk/londons-international-relocation-services
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 33   information you provide here. Please let
โดย  :     https://www.jigsawconferences.co.uk/emergency-accommodation
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 32   Wow! This could be one particular of the most useful blogs We ave ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.
โดย  :     https://smartereum.com/3351/bitcoin-price-predictions-2018-bitcoin-will-reach-25000-in-2018-and-1250
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 31   Thank you ever so for you blog article.Thanks Again. Keep writing.
โดย  :     https://allihoopa.com/saepergaecas
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 30   Thank you, I ave recently been looking for info about this subject for ages and yours is the greatest I ave discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?
โดย  :     http://tasikasik.com/members/cardavenue6/activity/76354/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 29   phase I take care of such information a lot. I used to be seeking this certain info for a long time.
โดย  :     http://seosmmpro.org/News/-138335/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 28   I really liked your post.Really thank you! Keep writing.
โดย  :     http://scarehealth.trade/story.php?id=34355
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 27   I think this is a real great blog post.Much thanks again. Great.
โดย  :     http://davidhparker.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=amarcooley.blogspot.com/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 26   Yeah bookmaking this wasn at a bad determination outstanding post!
โดย  :     http://i-4-media.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=amarcooley.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 25   Im obliged for the blog post.Much thanks again. Will read on
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B07DFY2DVQ
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 24   when i was when i was still a kid, i was already very interested in business and business investments that is why i took a business course**
โดย  :     http://apps.vienna.at/feat/microsite/webcams/welcome.asp?url=oluwatobilobaportillo.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 23   This is a super great love here you blog i contents to come.
โดย  :     http://d-click.madiaimprensa.com.br/u/1214/3400/0/24427_0/b90af/?url=http://oluwatobilobaportillo.bl
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 22   Really informative post.Really looking forward to read more. Fantastic.
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B07DFY2DVQ
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 21   These are really impressive ideas in regarding blogging.
โดย  :     http://copelp.org/UserProfile/tabid/42/UserID/3437315/Default.aspx
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 20   wow, awesome blog post.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B01M7YHHGD
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 19   You made some good points there. I did a search on the subject matter and found most persons will approve with your website.
โดย  :     http://images.google.mv/url?q=http://ffionellwood.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 18   I reckon something truly special in this website.
โดย  :     http://www.jmdsqy.com/home.php?mod=space&uid=1858151&do=profile&from=space
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 17   This website truly has all the info I needed concerning this subject and didn at know who to ask.
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B01M7YHHGD
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 16   What as Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has aided me out loads. I hope to contribute & assist other users like its helped me. Good job.
โดย  :     http://life-hub.com/index.php?title=Terrific_Suggestions_To_Keep_In_Brain_When_Speaking_In_General_P
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 15   Incredible points. Great arguments. Keep up the amazing spirit.
โดย  :     http://www.wanderlodgewiki.com/index.php?title=What_You_Have_To_Know_About_Speaking_In_Community..._
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 14   Simply wanna say that this is handy, Thanks for taking your time to write this.
โดย  :     http://adep.kg/user/quetriecurath184/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 13   I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!
โดย  :     http://bookmarknext.win/story.php?title=maquila-de-nomina#discuss
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 12   This unique blog is without a doubt interesting and besides amusing. I have picked a bunch of interesting tips out of it. I ad love to come back again and again. Thanks a lot!
โดย  :     http://newcityjingles.com/2018/08/12/utilise-perfect-benefits-by-way-of-va-bank-loan-new-york/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 11   Nothing more nothing less. The whole truth about the reality around us.
โดย  :     http://freeseo.ga/story.php?title=for-more-info-133#discuss
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 10   Sorry for the off-topic, could you tell where I can get such a nice pattern for my blog ?!
โดย  :     https://bestlandscaping.kinja.com/the-best-ways-to-obtain-the-most-effective-landscape-de-1827941669
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 9   Major thankies for the post.Thanks Again. Keep writing.
โดย  :     https://seattlelandscaper.tumblr.com/post/176363479587/obtaining-the-solutions-of-a-regional-landsca
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 8   other. If you happen to be interested feel free to send me an e-mail.
โดย  :     http://sports.easterntribunal.com/news/nyc-window-installation-and-glass-fabrication-company-now-off
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 7   Thanks for the blog article. Much obliged.
โดย  :     http://lookoutstyle.com/news/nyc-window-installation-and-glass-fabrication-company-now-offering-free
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 6   Nice blog here! Also your web site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol
โดย  :     http://bakerpeak13.ebook-123.com/post/gst-registration-in-vizag
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 5   Remarkable! Its actually amazing paragraph, I have got much clear idea concerning from this article.
โดย  :     https://columnpeak88.bloggerpr.net/2018/08/15/gst-registration-in-vizag/
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 4   Nice article! Also visit my site about Clomid success stories
โดย  :     http://gaugescarf2.cosolig.org/post/amazing-ideas-for-your-bathroom-remodel
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 3   kFziy7 that will be the finish of this article. Here you
โดย  :     http://www.suba.me/
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 2   NIRPFM Muchos Gracias for your blog article.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     http://www.suba.me/
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ปีขาล
ความเห็นที่ : 1   MKQLfr Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     http://www.suba.me/
โพสเมื่อ  :     13 สิงหาคม 2561

  แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น  :   *
โดย  :   *
กรอกข้อความที่เห็น  :   RXMa5


ดูดวงรายเดือน

ราศีเมษ

ราศีพฤษภ

ราศีเมถุน

ราศีกรกฎ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนู

ราศีมังกร

ราศีกุมภ์

ราศีมีน

ดูดวงรายปี

ราศีเมษ

ราศีพฤษ

ราศีเมถุน

ราศีกรกฎ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนู

ราศีมังกร

ราศีกุมภ์

ราศีมีน