ปีฉลู

View : 11,598

ปีฉลู


ชาย-หญิงใดเกิดปีฉลู ธาตุดิน ชันษาเป็นมนุษย์ผู้ชาย มิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นตาล


ท่านผู้เกิดปีฉลู คนเกิดปีนี้ ท่านว่าถ้าได้รับการศึกษาเล่าเรียนหรืออบรมน้อยมักจะเลี้ยงตัวลำบากเอาตัวไม่รอด จะถูกคนอื่นหลอกลวง คดโกงเสมอๆ มักพลาดท่าเสียท่าคนอื่น เป็นชาย ท่านว่า มักเจรจาไพเราะ มีเสน่ห์ถูกชะตาเพศตรงข้าม ถ้าเป็นหญิง ท่านว่า มักอาภัพคู่ครอง ไม่มีความสุขในการครองเรือน อนึ่ง ชาย-หญิงใดเกิดในปีนี้ ปกติมักพูดจามีเหตุผลเป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป มีจิตใจแน่วแน่มั่นคง ซื่อตรง รับใช้บริการคนทั่วไปดีมากไม่สู้จะหัวดื้อ ฟังเหตุผลของคนทั่วไป ไม่สู้จะชอบแสดงตนเป็นเจ้าคนนายคนแต่เป็นคนเกิดมาค่อนข้างจะอาภัพสักนิดหนึ่ง ทำบุญแก่ใครไม่ขึ้น


สภาพทางส่วนตัว ชอบชีวิตหนักไปในทางประกอบอาชีพที่ตนถนัด การค้าขายข้าราชการก็ดีทั้งนั้นแม้ประกอบธุรกิจติดต่อ ทำเรือกสวนไร่นา ก็เจริญก้าวหน้า มีลาภผลกำไรดีพอสมควร ความรู้สึกทางกามารมณ์มีบ้าง ข้อเสียที่น่าคิดท่านผู้เกิดในปีนี้ ยิ่งมีความรู้มากยิ่งมีความรู้สึกในกามารมณ์ มักชอบผิดลูกเขาเมียท่าน ไม่สู้จะคิดในแง่ศีลธรรมเท่าใดนักหญิง ท่านว่า มักมีตำหนิ ปานหรือไฝในที่ลับร่มผ้า


ปีฉลู ธาตุดิน ลักษณะทางสังคม สมาคม ท่านว่าเป็นคนอุทิศตนให้ประโยชน์ต่อส่วนรวม งานการกุศลสาธารณะประโยชน์ รับอาสาไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ทำงานไม่สู้จะว่องไว เฉื่อยชาแต่เรียบร้อย คนเกิดในปีนี้  ควรหาโอกาสศึกษาแสวงหาความรู้ให้มากขึ้นๆจึงจะเด่นในสังคม


ท่านผู้เกิดปีฉลู สิริตกที่ปากพรหม เจรจาไพเราะเป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไป เป็นชายมีเสน่ห์ มากชู้หลายเมีย เป็นหญิงอาภัพคู่ครอง คนเกิดปีนี้พอจะเอาตัวรอดได้ด้วยคำพูด เที่ยวไปสารทิศใด มักชอบอาสาคนอื่น


พุธเป็นใจ  ท่านว่าเป็นคนมีความคิดสุขุม รอบคอบ มีจิตใจเมตตาการุญ ชอบบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม แต่ชาตาชีวิตอาภัพ ทำคุณแก่ใครเหมือนไฟตกน้ำ ดุจปิดทองหลังพระไม่ค่อยมีใครเห็นอกเห็นใจ


เสาร์เป็นที่นั่ง  ท่านว่ามักใช้ชีวิตครุ่นคิดในเรื่องกามารมณ์ เป็นชายมักมีมนต์เสน่ห์ เป็นที่ต้องตาติดใจของเพศตรงข้าม เป็นหญิงจะมีไฝ ปานในที่ลับ รูปร่างมักสง่างาม แม้ร่างจะอัปลักษณ์ แต่ก็มีชายหลงรัก


อังคารกับพฤหัสบดีเป็นมือ  ท่านว่ามักทำงานได้ทุกอย่าง หากได้รับการศึกษาดีจะก้าวหน้าในวิถีชีวิตการงานที่เหมาะ เช่น นักบวชแพทย์ ครูอาจารย์และโหราศาสตร์ ถ้าได้รับการศึกษาน้อยมักจะถูกคนหลอกลวง พลาดท่าเสียทีคนอื่นเสมอ


ศุกร์กับอาทิตย์เป็นเท้า  ท่านว่ามักชอบท่องเที่ยว พเนจรไปทั่วสารทิศ


ท่านผู้เกิดปีฉลู ถ้าเกิดเวลากลางวันมักจะลำบาก ไม่สู้สบายกายและใจนักต้องเหน็ดเหนื่อยในการทำมาหากินประกอบอาชีพ หากเกิดเวลากลางคืนดีมีความสุข


ได้เมื่อปางพระมหาชนก อำลามารดาไปค้าขายทางเรือ เกิดสำเภาแตกท่ามกลางมหาสมุทรต้องว่ายน้ำประคองกายอยู่กลางน้ำถึง ๗ วัน นางเมขลาจึงมาอุ้มเหาะไปที่วนอุทยานหลวง ท่านผู้เกิดปีนี้ควรเอาผ้าแพรประจำสีวันเกิดตนไปห่มต้นตาลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาตาชีวิตของตนเอง


ทำนายตามลักษณะเดือนในปีฉลู


ท่านผู้เกิดปีฉลู เดือน ๕ - ๖ - ๗ วัวป่า ธาตุดินเผา ท่านว่าชอบใช้ชีวิตแบบอิสระทำราชการจะได้ดีมียศสูง ใจร้อนรนอยู่ที่ไหนได้ไม่น่าน จะมีข้าวของทองเงินมาก ทำเรือกสวนไร่นา ค้าขายพอประมาณ


ท่านผู้เกิดปีฉลู เดือน ๘ - ๙ - ๑๐ ได้แก่ วัวคนใช้งาน ธาตุดินโคลนตม ท่านว่าเป็นคนอดทน ใจแข็ง ขยันหมั่นเพียร ทำงานได้ทุก อย่าง อาสาเจ้านายดี ใช้คล่องว่องไว จะลำบากกายอยู่เสมอ ทำราชการดี ทำเรือกสวนไร่นาก็ดี พอมีทรัพย์เลี้ยงตัวไม่เดือดร้อน


ท่านผู้เกิดปีฉลู เดือน ๑๑ - ๑๒ - ๑(อ้าย) ได้แก่ วัยเปลี้ย หากินยาก ธาตุดินจอมปลวกชายเขา ท่านว่ามีใจบุญเห็นใจผู้อื่น ทำราชการพอเอาตัวรอด ไม่สู้ดีเท่าใด ทำเรือกสวนไร่นา จะผลิตผลได้กำไรดี ทำการค้าก็ดีแต่ไม่สู้มีเพื่อนฝูงมากนัก


ท่านผู้เกิดปีฉลู เดือน ๒(ยี่) - ๓ - ๔ ได้แก่ วัวอุสุภราช ธาตุดินอุดม ท่านว่าเป็นคนเกิดมามีบุญ ไม่สู้จะพบกับความลำบาก ทำราชการจะได้เป็นใหญ่ ข้าไทยบริวารมาก ทำเรือกสวนไร่นาจะร่ำรวย ค้าขายไม่สู้ดีจะมีเงินทองได้มาโดยมรดกตกทอด


ทำนายตามลักษณะวันปีฉลู


วันอาทิตย์ วัวขวัญร้าย มักใจนักเลง เบียดเบียนทรัพย์ท่านไม่สู้ดี

วันจันทร์ วัวโพธิสัตว์ ใจบุญ มีบริวารมาก ดีนัก

วันอังคาร วัวสาธารณะ เจ้าของปล่อยบวงสรวงเทพเจ้า มักเจ้าสำราญ มิสู้ดี

วันพุธ วัวขาเสีย ตาบอด ขาเก ต้องพึ่งตัวเอง พึ่งญาติมิตรมิได้ ลำบากมาก ไม่ดี

วันพฤหัสบดี วัวขวัญดี จะมีทรัพย์สินไร่นามาก ดีนัก

วันศุกร์ วัวกำพร้า เมื่อน้อยขี้โรค เหน็ดเหนื่อยกาย ลำบากมาก ไม่สู้ดี

วันเสาร์ วัวโจรลักเอาไปฆ่า มักถูกญาติมิตรคิดไม่ซื่อ ถูกฉ้อโกงหักหลังเสมอ ๆ มิดี 

สัญลักษณ์ วัว

ชาติภูมิ มนุษย์ผู้ชาย

ธาตุ ธาตุดิน

มิ่งขวัญโชคลาภ ต้นตาล


ผู้ที่เกิดปีฉลูเป็นคนขยัน แน่วแน่ และเชื่อมั่นในตัวเอง ด้วยความที่มีมาตรฐานความดีความชั่วแบบขาวกับดำ จึงมักตัดสินผู้อื่นอย่างไร้การประนีประนอมด้วยมาตรฐานเหล่านั้น คนเกิดปีนี้ไม่ชอบเข้าสังคมและมักจะเงียบมากตามงานปาร์ตี้ต่างๆ ภายใต้ลักษณะภายนอกอันสงบนิ่งนั้นซุกซ่อนความช่างคิด และความรุนแรงหากถูกยั่วให้โกรธเอาไว้ เพื่อความปลอดภัยจึงมิควรทำให้คนเกิดปีฉลูโกรธเอา


คนเกิดปีฉลูเป็นนักสังเกตการณ์ที่ดี มีความจำเป็นเลิศและสามารถรายงานทุกสิ่งที่พบได้อย่างแม่นยำ ถ้าพูดถึงครอบครัวแล้วคนเกิดปีฉลูนับว่าเป็นสมาชิกครอบครัวที่เยี่ยมมาก ส่วนเรื่องการงาน ชาวฉลูก็ทำได้ดีในเรื่องที่เกี่ยวกับศิลปะ รับเหมาก่อสร้างหรือแม้แต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากมีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ นอกจากนั้นความสามารถในการใช้สองมือเพื่อทำสิ่งต่างๆ บวกกับความฉลาดจึงทำให้ชาวฉลูเป็นศัลยแพทย์ได้ดีเช่นกัน

 


 

 

คนเกิดปีฉลูนั้นตื้อและยึดมั่นในความคิดของตนเอง โดยเชื่อการตัดสินใจของตนเองอย่างไม่มีการเสียใจภายหลัง นอกจากนั้นยังเป็นคนรักครอบครัว แม้จะคิดอยู่เสมอว่าบุคคลใกล้ชิดไม่เข้าใจตัวเองก็ตาม แต่ชาวฉลูก็ยังเป็นคนอดทน เป็นห่วงเป็นใยผู้อื่น และเป็นเพื่อนที่น่าคบคนหนึ่ง


ชาวฉลูนั้นมีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ เห็นความสำคัญของครอบครัว และหัวโบราณ แม้จะไม่ใช่คนขี้หึง แต่ชาวฉลูก็ถือว่าตนเองมีสิทธิ์ได้รับความซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียวจากคู่ของตนเสมอ


สัญลักษณ์ประจำเดือนเกิดเดือน ๕ , ๖ , ๗ วัวป่า ธาตุดินเผา

เดือน ๘ , ๙ , ๑๐ วัวคนใช้งาน ธาตุดินโคลนตม

เดือน ๑๑ , ๑๒ , ๑ วัยเปลี้ย ธาตุดินจอมปลวก

เดือน ๒ , ๓ , ๔ วัวอุสุภราช ธาตุดินอุดม


สัญลักษณ์ประจำวันเกิด


วันอาทิตย์ วัวขวัญร้าย

วันจันทร์ วัวโพธิสัตว์

วันอังคาร วัวสาธารณะ

วันพุธ วัวขาเสียี

วันพฤหัสบดี วัวขวัญดี

วันศุกร์ วัวกำพร้า

วันเสาร์ วัวโจรลัก


คู่ราศี


คู่ที่เหมาะสม : ปีชวด ปีระกา ปีมะเส็ง ปีวอก

คู่ที่พอใช้ : ปีฉลู ปีเถาะ

คู่ที่พอเข้ากันได้ : ปีกุน ปีจอ

คู่ไม่ถูกโฉลก : ปีมะเมีย ปีขาล

 

ลักษณะวันและเดือนต่างๆ ในปีฉลู


ท่านเกิดวันอาทิตย์ วันเสาร์ หรือเดือน ๕ เดือน ๑๐ ได้แก่ มนุษย์ขี่วัว ท่านว่าผู้นั้นแม้จะร่ำรวย มีทรัพย์สินเงินทอง ก็ยังต้องลำบากใจ เป็นคนเจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจตนเอง หาเพื่อนตายไม่ได้ มีแต่เพื่อนกิน


ท่านผู้เกิดวันจันทร์ เดือน ๖ เดือน ๑๒ ได้แก่ คนติดขื่อคาต้องจองจำโทษ ท่านว่าผู้นั้นจะประสบความยุ่งยากใจเกี่ยวกับเครือญาติในเรื่องมรดก ต้องมีอันขึ้นโรงขึ้นศาล ถ้ามิฉะนั้นจะมีโรคา พยาธิรบกวนอยู่เสมอ ๆ ทรัพย์สินมักหมดไปในเรื่องไม่เป็นเรื่องไร้สาระ


ท่านผู้เกิดวันอังคาร หรือเดือน ๗ เดือน ๑(อ้าย) ได้แก่ มนุษย์ขี่ม้าสินธพ ท่านว่าผู้นั้นมักโชคดี เกี่ยวกับการติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติ ต่างภาษา เป็นข้าราชการ หรือนักธุรกิจ จะได้รับเชิญเดินทางไปต่างแดน จะมีทรัพย์สินเงินทองมาก รับราชการจะก้าวหน้ารวดเร็ว


ท่านผู้เกิดวันพุธ หรือเดือน ๘ เดือน ๑(ยี่) ได้แก่ คู่ผัว - เมียกำลังทะเลาะกัน ท่านว่าผู้นั้นจะได้รับความเดือดร้อนก็เพราะปากหรือคำพูดของตนเอง ทำราชการมักโต้เถียงกับเจ้านาย ไม่ค่อยได้เลื่อนยศ ไม่ก้าวหน้าค้าขายปานกลาง มักมีศัตรูไม่ว่าไปอยู่ถิ่นฐานบ้านเมืองใด


ท่านผู้เกิดวันพฤหัสบดี หรือเดือน ๙ เดือน ๓ ได้แก่ เด็กขี่วัว ท่านว่าผู้นั้นจะได้ดี ทำมาค้าขาย หรือรับราชการก้าวหน้าก็ด้วยลำแข้งตนเอง เมื่อน้อยจะลำบากทั้งกายและใจ เมื่อเติบใหญ่จะมีความสุขประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและธุรกิจติดต่อ ยิ่งแก่ตัวยิ่งสบาย


ท่านผู้เกิดวันศุกร์ หรือเกิดเดือน ๑๐ เดือน ๔ ได้แก่ มนุษย์ขี่พระยานาคราช ท่านว่าผู้นั้นจะมีนิสัยใจคอโหดเหี้ยม โกรธง่าย เจ้าอารมณ์ ถืออำนาจตนเอง มีมานะทิฐิ ขณะมีอำนาจวาสนา มักจะมีคนเกรงขาม พอสิ้นอำนาจ หาคนจะเหลียวแลไม่มีแม้แต่ญาติมิตรตนเอง

 

ที่มา : myhora
โพสเมื่อ : 24 กรกฏาคม 2554
Tag : พยากรณ์ปีเกิด 12 นักษัตร 
แบ่งปัน Bookmark and Share


  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 110   You made some nice points there. I looked on the internet for the subject matter and found most individuals will approve with your website.
โดย  :     http://proofhq.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=siancase.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 109   Thanks a lot for the article post.Much thanks again. Really Great.
โดย  :     http://petsstore.science/story/25605
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 108   sick and tired of WordPress because I ave had issues
โดย  :     http://tryniceonline.club/story/40036
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 107   Im grateful for the post.Thanks Again. Much obliged.
โดย  :     https://angel.co/mike-weber-5
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 106   This is a great tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very precise information Thanks for sharing this one. A must read article!
โดย  :     http://googlebookmarking.com/story.php?id=7034
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 105   You have brought up a very great points , thankyou for the post.
โดย  :     http://dropbag.io/
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 104   This site was how do you say it? Relevant!! Finally I ave found something that helped me. Kudos!
โดย  :     http://dropbag.io/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 103   I think this is a real great blog.Thanks Again. Will read on
โดย  :     https://lymiax.com/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 102   We can no longer afford established veterans if they have interest in him than expected.
โดย  :     https://lymiax.com/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 101   wow, awesome article.Much thanks again. Want more.
โดย  :     http://www.rabat-shoes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=brasilcraft-pa.esy.es%2Funcategorized%
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 100   Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Much thanks again.
โดย  :     http://www.dota2.tech/114457-increase-organic-reach-it-s-easy-if-you-do-it-smart
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 99   Of course, what a splendid site and instructive posts, I surely will bookmark your site.Have an awsome day!
โดย  :     https://www.codecademy.com/mucaepocae
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 98   Looking forward to reading more. Great blog.Really looking forward to read more. Want more.
โดย  :     https://torrentz2.online
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 97   Yeah bookmaking this wasn at a speculative decision great post!.
โดย  :     http://raiferose.weebly.com/
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 96   Thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     http://ihatescioncarmax.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=alfiejayduran.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 95   I?d need to examine with you here. Which isn at one thing I normally do! I get pleasure from studying a submit that can make folks think. Additionally, thanks for permitting me to remark!
โดย  :     http://jelly-life.com/2018/08/20/at-this-time-there-is-no-superior-means-to-be-able-to-get-your-onli
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 94   Your style is very unique compared to other folks I have read stuff from. Many thanks for posting when you ave got the opportunity, Guess I will just book mark this web site.
โดย  :     http://www.ivarta.com/redirect.aspx?redirect=http://alfiejayduran.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 93   Thanks again for the article.Really looking forward to read more. Want more.
โดย  :     http://www.xy-g.com/plus/guestbook.php
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 92   Well I sincerely enjoyed studying it. This post offered by you is very helpful for correct planning.
โดย  :     http://kycraftscenter.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=jobepaterson.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 91   Very good article.Thanks Again. Really Great.
โดย  :     http://www.linkomnia.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3065904
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 90   valuable know-how regarding unpredicted feelings.
โดย  :     http://treegoat3.fitnell.com/15955033/so-why-is-education-needed
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 89   This is exactly what I used to be looking for, many thanks
โดย  :     https://ferryroad2.bloguetrotter.biz/2018/08/16/tips-on-how-to-choose-a-sofa-for-the-living-room/
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 88   I value the blog article.Really looking forward to read more. Cool.
โดย  :     https://medium.com/@LukeLambe/the-value-of-cosmetics-and-make-up-19ddeb42e567
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 87   There is noticeably a bunch to know about this. I consider you made various nice points in features also.
โดย  :     http://dataminingservice.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=dylonstevens.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 86   Very neat blog article.Really thank you! Keep writing.
โดย  :     http://jacktekinc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=dylonstevens.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 85   the net. Disgrace on Google for not positioning this submit upper!
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B07DFY2DVQ
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 84   Very good comments, i really love this site , i am happy to bookmarked and tell it to my friend, thanks for your sharing.
โดย  :     http://www.findervenue.com/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 83   So funcy to see the article within this blog. Thank you for posting it
โดย  :     https://instabeauty.co.uk/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 82   This is my first time pay a quick visit at here and i am actually pleassant to read all at alone place.
โดย  :     https://twittbot.net/userinfo.php?uid=4542635&ml_lang=ja
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 81   Your means of explaining all in this paragraph is genuinely fastidious,all can easily be real sentient of it, Gratitude a lot.
โดย  :     http://chicagorehab.net/userinfo.php?uid=15803016
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 80   News info I was reading the news and I saw this really interesting topic
โดย  :     http://chilp.it/c27aab7
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 79   Thanks for great post. I read it with big pleasure. I look forward to the next article.
โดย  :     http://www.brownbook.net/account/profile/3555998
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 78   It as amazing to visit this website and reading the views of all mates on the topic of this article, while I am also eager of getting familiarity.
โดย  :     https://www.minds.com/blog/view/876521676439777280
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 77   This is a great tip especially to those new to the blogosphere. Short but very accurate information Many thanks for sharing this one. A must read article!
โดย  :     http://makeinsurancery.fun/story/32892
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 76   Looking around I like to browse in various places on the online world, regularly I will go to Stumble Upon and read and check stuff out
โดย  :     http://about.dtnpf.com/ag/forms/registration.cfm?dtnpf_reg_form=http://amarcooley.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 75   Spot on with this write-up, I really assume this web site needs much more consideration. I all in all probability be again to learn rather more, thanks for that info.
โดย  :     http://abicard.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=amarcooley.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 74   Thanks for sharing, this is a fantastic post. Keep writing.
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B01G019JWM
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 73   Superior day. i am undertaking research at this time as well as your blog really aided me,
โดย  :     http://blessingfoundation.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=oluwatobilobaportillo.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 72   There is perceptibly a lot to identify about this. I consider you made some good points in features also.
โดย  :     http://lifepad.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=oluwatobilobaportillo.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 71   This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didnaะฐะะฐย’ะฑย‚ะขย€ะขยšะฐะ‚ะฐยŒะฐะะฐย’ะฑย‚ะขย€ะขยžะฐะ‘ะขยžt know who to ask. Glimpse here, and youaะฐะะฐย’ะฑย‚ะขย€ะขยšะฐะ‚ะฐยŒะฐะะฐย’ะฑย‚ะขย€ะขยžะฐะ‘ะขยžll definitely discover it.
โดย  :     http://forestryforum.com/board/index.php?thememode=mobile;redirect=http://ffionellwood.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 70   italian honey fig How can I insert a tag cloud into my blog @ blogspot?
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B01G019JWM
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 69   Very informative article post.Much thanks again. Keep writing.
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B01G019JWM
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 68   Right now it appears like WordPress is the best blogging platform available right now. (from what I ave read) Is that what you are using on your blog?
โดย  :     http://cbrne.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ffionellwood.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 67   Look complicated to far added agreeable from you! By the way, how
โดย  :     http://www.wanderlodgewiki.com/index.php?title=Best_Guidelines_And_Suggestions_For_Understanding_Pub
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 66   Say, you got a nice blog article.Really thank you! Want more.
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B01G019JWM
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 65   Im thankful for the blog.Thanks Again. Really Great.
โดย  :     http://www.mission2035.in/index.php?title=Prime_Recommendations_And_Information_For_Studying_General
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 64   No matter if some one searches for his essential thing, thus he/she needs to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.
โดย  :     http://www.bbmolina.net/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1008016
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 63   Im no expert, but I think you just made an excellent point. You clearly know what youre talking about, and I can really get behind that. Thanks for being so upfront and so honest.
โดย  :     http://zhenshchini.ru/user/Weastectopess505/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 62   It as hard to come by knowledgeable people on this subject, but you seem like you know what you are talking about! Thanks
โดย  :     http://chilp.it/5816a5d
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 61   Would you offer guest writers to write content in your case?
โดย  :     https://www.4shared.com/video/QgzF6uM-da/VA_Loan_Texas.html
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 60   Wow! I cant think I have found your blog. Very helpful information.
โดย  :     http://seosmmpro.org/News/-140025/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 59   I view something genuinely interesting about your site so I saved to favorites.
โดย  :     https://zacharyanstey.wordpress.com/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 58   This blog is without a doubt entertaining and also factual. I have picked up a bunch of useful stuff out of this amazing blog. I ad love to return again and again. Cheers!
โดย  :     https://sites.google.com/view/landscape-contractor/
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 57   Utterly composed written content , appreciate it for information.
โดย  :     https://bestlandscaping.kinja.com/the-best-ways-to-obtain-the-most-effective-landscape-de-1827941669
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 56   some truly interesting info , well written and loosely user pleasant.
โดย  :     https://zapecom.com/expert-latest-online-technologies/
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 55   Very neat article post.Much thanks again. Great.
โดย  :     http://allsportstoday.com/news/nyc-window-installation-and-glass-fabrication-company-now-offering-fr
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 54   Wow that was odd. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn at show up. Grrrr well I am not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say superb blog!
โดย  :     http://www.1077yesfm.com/story/38626147/news
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 53   I'ะฐย†ve recently started a blog, the info you provide on this website has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work.
โดย  :     https://www.dailystrength.org/journals/gst-registration-in-vizag
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 52   This site really has all of the info I wanted about this subject and didn at know who to ask.
โดย  :     http://fabriclife.org/2018/08/15/gst-registration-in-vizag/
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 51   Major thanks for the article post.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=yGXAsh7_2wA
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 50   Thank you ever so for you blog article.Really thank you! Really Great.
โดย  :     http://onlinevisability.com/local-search-engine-optimization-seo2/
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 49   Wow! Thank you! I constantly wanted to write on my site something like that. Can I include a part of your post to my blog?
โดย  :     http://onlinevisability.com/local-search-engine-optimization-seo2/
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 48   really appreciate your content. Please let me know.
โดย  :     https://www.flickr.com/photos/161609684@N07/43225872874/in/dateposted-public/
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 47   Muchos Gracias for your blog article.Really thank you! Awesome.
โดย  :     http://www.sheltoncommunications.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sidneycalhoun.blogspot.com/
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 46   I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank God I found it on Google. You have made my day! Thanks again..
โดย  :     http://disfo.ru/redirect.php?url=http://zainmcarthur.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 45   Jual Tas Sepatu Murah talking about! Thanks
โดย  :     http://seatoskykiteboarding.com/
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 44   Only wanna state that this is very beneficial , Thanks for taking your time to write this.
โดย  :     http://dovga.com/redirect.php?url=http://chadbrookes.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 43   This particular blog is without a doubt awesome and also diverting. I have chosen many useful stuff out of this amazing blog. I ad love to return again and again. Thanks!
โดย  :     http://www.efolks.am/__media__/js/netsoltrademark.php?d=josephmaley.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 42   Wow! This can be one particular of the most useful blogs We ave ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I am also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.
โดย  :     http://seatoskykiteboarding.com/
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 41   Pas si sAะฐะ‚ะฐย›r si ce qui est dit sera mis en application.
โดย  :     http://www.colorcuttingusa.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=huzaifarusso.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 40   Im obliged for the blog article.Thanks Again. Really Great.
โดย  :     http://seatoskykiteboarding.com/
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 39   This very blog is really awesome as well as amusing. I have picked a bunch of handy advices out of this amazing blog. I ad love to return again soon. Thanks a lot!
โดย  :     http://ezproxy.cityu.edu.hk/login?url=http://tedblackmore.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 38   The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod as. It works well, but isn at as fast as Safari, and has a clunkier interface.
โดย  :     http://yoursingersucks.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=stephansutherland.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 37   Some genuinely choice content on this site, bookmarked.
โดย  :     http://seatoskykiteboarding.com/
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 36   pk7NgO Thank you ever so for you blog post.Really thank you! Fantastic.
โดย  :     http://www.suba.me/
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 35   longchamp le pliage ??????30????????????????5??????????????? | ????????
โดย  :     http://seatoskykiteboarding.com/
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 34   You made some decent points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will approve with your site.
โดย  :     http://www.rcirealtyllc.com
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 33   VgM48M What happens to files when my wordpress space upgrade expires?
โดย  :     http://www.suba.me/
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 32   Thanks-a-mundo for the article post.Much thanks again. Much obliged.
โดย  :     http://emilie.sharengo.org/blog/index.php?post/2010/08/13/Jour-4-Le-contr%C3%B4leur-et-la-vue&orgurl
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 31   You ave made some decent points there. I checked on the net for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.
โดย  :     http://momo-club.net/m/redirect.php?url=http://krzysztofmorris.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 30   Some genuinely excellent articles on this website , thanks for contribution.
โดย  :     http://traveleverywhere.org/2018/08/14/agen-bola-terpercaya-memberikan-bonus-yang-besar/
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 29   whoah this weblog is excellent i really like reading your articles. Keep up the good work! You already know, a lot of persons are looking round for this information, you could help them greatly.
โดย  :     http://uyskiy.ru/doska/tools.php?event=profile&pname=addicadig101
โพสเมื่อ  :     14 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 28   Im grateful for the article.Much thanks again. Great.
โดย  :     http://app.adjust.io/p3l8o0_o9a5pe?fallback=http://abdurrahmanevans.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     14 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 27   There is clearly a bundle to know about this. I consider you made some good points in features also.
โดย  :     http://images.google.co.il/url?q=http://lyleguthrie.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     14 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 26   Thank you ever so for you blog.Really thank you! Really Great.
โดย  :     http://www.newvideohits.com/2013/02/wiz-khalifa-feat-drake-started-from-the-bottom-remix/
โพสเมื่อ  :     14 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 25   Your style is very unique compared to other folks I have read stuff from. Many thanks for posting when you ave got the opportunity, Guess I will just book mark this web site.
โดย  :     http://www.artdaejeon.re.kr/?document_srl=6089031
โพสเมื่อ  :     14 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 24   This is one awesome blog article.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     http://profesionalni-vatrogasci-zagreb.hr/joomla2/index.php/component/kide/-/index.php?option=com_ki
โพสเมื่อ  :     14 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 23   This is one awesome article. Really Great.
โดย  :     http://visual.center/?document_srl=2645746
โพสเมื่อ  :     13 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 22   Major thankies for the blog.Really looking forward to read more. Much obliged.
โดย  :     http://unitedschool.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=franciscostubbs.blogspot.com&popup=1
โพสเมื่อ  :     13 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 21   5hC3ea Yay google is my world beater aided me to find this outstanding site!.
โดย  :     http://www.suba.me/
โพสเมื่อ  :     12 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 20   Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this post plus the rest of the site is also really good.
โดย  :     http://xn--b1adccaenc8bealnk.com/users/lyncEnlix153
โพสเมื่อ  :     11 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 19   When are you going to take this to a full book?
โดย  :     https://bit.ly/2M4GzqJ
โพสเมื่อ  :     11 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 18   Thank you for your article post.Much thanks again. Awesome.
โดย  :     https://streamable.com/3l97h
โพสเมื่อ  :     11 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 17   Search engine optimization, link management services is one of the
โดย  :     https://topbestbrand.com/คลินิกศัลย&#358
โพสเมื่อ  :     11 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 16   Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=HYxt6awNqtk
โพสเมื่อ  :     11 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 15   Really enjoyed this post.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     https://bit.ly/2oVYDpl
โพสเมื่อ  :     11 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 14   Keep up the superb piece of work, I read few posts on this web site and I believe that your blog is very interesting and holds circles of good information.
โดย  :     http://intheheadline.com/news/cookie-s-kids-department-stores-analysis-of-2019-school-uniform-fashio
โพสเมื่อ  :     11 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 13   that i suggest him/her to visit this blog, Keep up the
โดย  :     http://protein-cybernetics.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=angelhagan.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     11 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 12   Keep up the good work , I read few blog posts on this web site and I conceive that your web site is very interesting and has got circles of fantastic info.
โดย  :     https://www.werbeartikel.fun
โพสเมื่อ  :     11 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 11   This very blog is obviously educating and besides factual. I have discovered helluva useful tips out of this blog. I ad love to return again and again. Cheers!
โดย  :     http://www.frayedknotrocks.com/guestbook2/index.php
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 10   Muchos Gracias for your article post. Cool.
โดย  :     http://www.presidentclintonlibrary.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=malakaiquintero.blogspot.c
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 9   Singapore Real Estate Links How can I place a bookmark to this site so that I can be aware of new posting? Your article is extremely good!
โดย  :     http://slavich-nn.ru/user/peedgeboold269/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 8   Thanks for sharing this fine post. Very inspiring! (as always, btw)
โดย  :     http://smslaw.com.au/leasing-simplified/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 7   I really liked your blog article. Great.
โดย  :     http://www.hwk.ru/bitrix/rk.php?goto=http://baranwheatley.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 6   I think this is among the most significant info
โดย  :     http://interactivehills.com/2018/08/08/walmartone-login-at-www-walmartone-com-walmart-wire/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 5   Well I sincerely liked studying it. This tip offered by you is very practical for correct planning.
โดย  :     http://mayprosek.com/index.php/component/k2/itemlist/user/2211711
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 4   You are my aspiration , I have few blogs and often run out from to post.
โดย  :     https://disqus.com/home/discussion/channel-new/ico_pulse_is_making_the_actual_ai_icos_token/
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 3   This is a topic that is close to my heart Take care! Where are your contact details though?
โดย  :     http://darcytyson.angelfire.com/
โพสเมื่อ  :     8 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 2   Very interesting info !Perfect just what I was looking for! Charity is injurious unless it helps the recipient to become independent of it. by John Davidson Rockefeller, Sr..
โดย  :     http://onlineshoppinginindiatrg.blogspot.in/2017/05/nikon-dslr-camera-price-in-india-nikon.html
โพสเมื่อ  :     8 สิงหาคม 2561

  Re: ปีฉลู
ความเห็นที่ : 1   This is really interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I ave shared your website in my social networks!
โดย  :     https://anml.site/blog/view/7068/bigg-boss-telugu-is-the-new-hype-show-in-india
โพสเมื่อ  :     8 สิงหาคม 2561

  แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น  :   *
โดย  :   *
กรอกข้อความที่เห็น  :   sMtQU


ดูดวงรายเดือน

ราศีเมษ

ราศีพฤษภ

ราศีเมถุน

ราศีกรกฎ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนู

ราศีมังกร

ราศีกุมภ์

ราศีมีน

ดูดวงรายปี

ราศีเมษ

ราศีพฤษ

ราศีเมถุน

ราศีกรกฎ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนู

ราศีมังกร

ราศีกุมภ์

ราศีมีน