ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555

View : 10,050

 


วันที่ควรจะให้ฤกษ์การผ่าตัดคลอดบุตรควรคำนึงถึงดังนี้        

                                    

1. วันที่ดีคือ ปีนัตร ปีขาล เริ่ม16 เมษายน - 16 เมษายน  

วันที่ดี คือ วันอังคาร ซึ่งเป็นวันธงไชย และวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันอธิบดี 

วันที่ไม่ดี คือ วันจันทร์ ซึ่งเป็นวันอุบาทว์ และวันเสาร์ เป็นวันโลกาวินาศ            

ส่วนวันอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ ถือเป็นฤกษ์ดีปานกลาง            


    

2. วันที่ดีของ ปีนักษัตร ปีเถาะ เริ่ม 16 เมษายน  - 16 เมษายน  

วันที่ดีคือ วันศุกร์ ซึ่งเป็นวันธงไชย และเป็นวันอธิบดีด้วย ถือว่าดีสองชั้น            

วันที่ไม่ดี คือ วันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันอุบาทว์ และวันอาทิตย์ เป็นวันโลกาวินาศ

ส่วนวันอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ ถือเป็นฤกษ์ดีปานกลาง 3. ดูดวงดาว ตนุลัคนี ในลัคนา ของดวงแม่ จรมาตกภพ ,อริ,วินาศน์ ไม่ควรให้ฤกษ์ ผ่าตัดคลอดในช่วงนี้4. ดูดาว ปุตะ จามาตกภพ,อริ, มรณธ, วินาศ์ กับคลอดแม่ ถ้ามีควรหลีเลี่ยง การให้ฤกษ์ผ่าตัดคลอดในช่วงนั้น


             

นิสัยโดยรวมของเด็กที่เกิดในแต่ละวันมีดังนี้

เด็กที่เกิด วันอาทิตย์ เป็นคนฉลาด คล่องแคล่วว่องไว

เด็กที่เกิด วันจันทร์ เป็นคนรักสวยรักงาม ขี้งอน ใจน้อย อ่อนหวานนุ่มนวล            

เด็กที่เกิด วันอังคาร เป็นคนใจถึง ใจร้อน บุ่มบ่าม ชอบเอาชนะคน กล้าได้กล้าเสีย        

เด็กที่เกิด วันพุธ เป็นช่างคิด ช่างพูด ช่างเจรจา เปลี่ยนแปลงง่าย               

เด็กที่เกิด วันพฤหัสบดี เป็นคนสติปัญญkดี เรียนหนังสือเก่ง ชอบทำบุญ สวดมนต์ไหว้พระ 

เด็กที่เกิด วันศุกร์ เป็นคนคิดมาก ซึมเศร้า รักสันโดษ ไม่ชอบสังคม เฉื่อยช้า คิดช้า ทำช้า

เด็กที่เกิด วันเสาร์ เป็นคนรักสวยรักงาม สนุกสนาน อารมณ์สุนทรีย์ กล้าแสดงออก                                 


ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555

 

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมกราคม 2555              


                     

วัน พุธ ที่ 5 มกราคม 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน อาทิตย์ ที่ 9 มกราคม 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน พุธ ที่ 12 มกราคม 2555 ตรงกับ สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์วัน ศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน อังคาร ที่ 18 มกราคม 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน อาทิตย์ ที่ 23 มกราคม 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ    เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน พฤหัสบดี  ที่ 27 มกราคม 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน อาทิตย์ ที่ 30 มกราคม 2555 ตรงกับ สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

         

 

                          

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนกุมภาพันธ์ 2555        

                   

วัน อังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน พฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน จันทร์ ที่    7 กุมภาพันธ์ 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์    เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน อังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ตรงกับ สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์วัน พุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ตรงกับ สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์วัน พฤหสับดี  ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555    ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน ศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน อังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน พฤหสับดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน ศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ตรงกับ สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์วัน พุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน ศกุร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

                                    

 

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมีนาคม 2555          

                         

วัน อังคาร ที่ 1 มีนาคม 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน พฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน ศกุร์ ที่ 4 มีนาคม 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน อาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม 2555 ตรงกับ    ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน พุธ ที่ 9 มีนาคม 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน ศกุร์ ที่ 11 มีนาคม 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน อาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม    2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน อังคาร ที่ 15 มีนาคม 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน พุธ ที่ 16 มีนาคม 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน พฤหสับดี ที่ 17 มีนาคม 2555 ตรงกับ สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์วัน อังคาร ที่ 22 มีนาคม    2555 ตรงกับ สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์วัน พุธ ที่ 23 มีนาคม 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน ศกุร์ ที่ 25 มีนาคม 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน อังคาร ที่ 29 มีนาคม 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน พุธ ที่ 30 มีนาคม 2555 ตรงกับภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

                                    

 

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนเมษายน 2555          

                         

วัน ศกุร์ ที่ 1 เมษายน 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน พฤหสับดี  ที่ 7 เมษายน 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน อาทิตย์ ที่ 10 เมษายน 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี


 


วัน พุธ ที่ 13 เมษายน 2555 ตรงกับ สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์วัน พฤหสับดี ที่ 14 เมษายน 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน เสาร์ ที่ 16 เมษายน 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน อังคาร ที่ 19 เมษายน 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน พุธ ที่ 20 เมษายน 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน ศกุร์ ที่ 22 เมษายน 2555 ตรงกับ สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์วัน เสาร์ ที่ 23 เมษายน 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน อังคาร ที่ 26 เมษายน 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน เสาร์ ที่ 30 เมษายน 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

                               

    

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนพฤษภาคม 2555  

                                 

วัน พุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน ศกุร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน จันทร์ ที่    9 พฤษภาคม 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน อังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน ศกุร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน เสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน จันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน พุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน พุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน ศกุร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน


วัน เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

                                    

 

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมิถุนายน 2555      

                             

วัน ศกุร์ ที่ 3 มิถุนายน 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน เสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน จันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน อังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2555 ตรงกับ สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์วัน เสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน จันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน อังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน ศกุร์ ที่ 17 มิถุนายน 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน จันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

                                    

 

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนกรกฎาคม 2555                

                   

วัน อังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน พุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน อังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน ศกุร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน เสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน อังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน พุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน ศกุร์ ที่ 22 กรกฎาคม     2555 ตรงกับ สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์วัน จันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน อังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน พุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน ศกุร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน เสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

                           

        

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนสิงหาคม 2555    

                               

วัน อังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน พุธ ที่ 3 สิงหาคม 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน อังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2555 ตรงกับ สมโณฤกษ์    เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์วัน พุธ ที่ 10 สิงหาคม 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน ศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2555 ตรงกับ    ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน จันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน อังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์    เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน ศกุร์ ที่ 19 สิงหาคม 2555 ตรงกับ    สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์วัน เสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์    เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน อังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน ศกุร์ ที่ 26 สิงหาคม 2555 ตรงกับ    ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน เสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

                                    

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนกันยายน 2555                  

          

วัน จันทร์ ที่ 5 กันยายน 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน ศกุร์ ที่ 9 กันยายน 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน เสาร์ ที่ 10 กันยายน 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน จันทร์ ที่ 12  กันยายน 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน อังคาร ที่ 13 กันยายน 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน พุธ ที่ 14 กันยายน 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน เสาร์ ที่ 17 กันยายน 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน จันทร์ ที่ 19 กันยายน 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน จันทร์ ที่ 26 กันยายน 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน พุธ ที่ 28 กันยายน 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

                                    

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนตุลาคม 2555

                               

วัน จันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2555 ตรงกับ สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์วัน ศกุร์ ที่ 7 ตุลาคม 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน จันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2555 ตรงกับ    ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน อังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน พุธ ที่ 12 ตุลาคม 2555 ตรงกับ สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์วัน ศกุร์ ที่ 14 ตุลาคม 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน จันทร์ ที่    17 ตุลาคม 2555 ตรงกับ    ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน พุธ ที่ 19 ตุลาคม 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน อาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน ศกุร์ ที่ 28 ตุลาคม 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ    เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน เสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน จันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

                                    

                                    

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนพฤศจิกายน 2555    

                               

วัน อังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ตรงกับ สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์วัน ศกุร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 ตรงกับ สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์วัน เสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน พุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน พฤหสับดี  ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน ศกุร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ตรงกับ สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์วัน เสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน อังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน จันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน อังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน พุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

                                    

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนธันวาคม 2555      

                             

วัน ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน อังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2555 ตรงกับ สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์วัน พุธ ที่ 7 ธันวาคม 2555 ตรงกับ มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐีวัน ศกุร์ ที่ 9 ธันวาคม 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน เสาร์ ที่ 10 ธันวาคม 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน จันทร์ ที่    12 ธันวาคม    2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน อังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน พุธ ที่ 14 ธันวาคม 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน จันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน อังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน พุธ ที่ 21 ธันวาคม 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดีวัน ศกุร์ ที่ 23 ธันวาคม 2555 ตรงกับ ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงานวัน เสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2555 ตรงกับ สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์วัน พุธ ที่ 28 ธันวาคม 2555 ตรงกับ ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการวัน ศกุร์ ที่ 30 ธันวาคม 2555 ตรงกับ เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

 

ที่มา : horoworld
โพสเมื่อ : 1 มิถุนายน 2555
Tag : ฤกษ์คลอดบุตร ปี 2555  ฤกษ์คลอดบุตร 
แบ่งปัน Bookmark and Share


  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1260   Im curious to find out what blog platform you have been using? Im experiencing some small security problems with my latest site and I would like to find something more safe. Do you have any recommendations? my weblog; [url=http://allaboutyourfitness.pen.io/]Marie[/url]
โดย  :     Judy
โพสเมื่อ  :     21 ธันวาคม 2560

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1259   Hi my friend! I want to saay that this post is amazing, good written and include almost all significant infos. I would like to see extra posts like this. my blog [url=http://quickautorepairweb.pen.io/]populra resmๅl 2017[/url]
โดย  :     Joycelyn
โพสเมื่อ  :     7 พฤษภาคม 2560

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1258   I appreciate you sharing this blog.
โดย  :     http://www.grandeurparksresidences.sg
โพสเมื่อ  :     5 ธันวาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1257   Thanks-a-mundo for the article. Really Cool.
โดย  :     http://www.grandeurparksresidences.sg
โพสเมื่อ  :     5 ธันวาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1256   Major thankies for the blog.Really thank you! Awesome.
โดย  :     http://www.grandeurparksresidences.sg
โพสเมื่อ  :     5 ธันวาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1255   Thanks for sharing, this is a fantastic post.Really looking forward to read more. Want more.
โดย  :     http://www.the-santorini.sg
โพสเมื่อ  :     5 ธันวาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1254   Thank you for your blog.Thanks Again. Fantastic.
โดย  :     http://www.the-santorini.sg
โพสเมื่อ  :     5 ธันวาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1253   A round of applause for your blog post.Thanks Again. Great.
โดย  :     http://www.the-santorini.sg
โพสเมื่อ  :     5 ธันวาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1252   Im obliged for the article.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     http://www.the-santorini.sg
โพสเมื่อ  :     5 ธันวาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1251   Thank you ever so for you blog post.Really looking forward to read more. Cool.
โดย  :     http://www.theglades-condo.sg
โพสเมื่อ  :     5 ธันวาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1250   Appreciate you sharing, great blog.Thanks Again. Great.
โดย  :     http://www.theglades-condo.sg
โพสเมื่อ  :     5 ธันวาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1249   I value the blog. Want more.
โดย  :     http://www.theglades-condo.sg
โพสเมื่อ  :     5 ธันวาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1248   This is one awesome blog article.Thanks Again. Will read on...
โดย  :     http://www.bulgaristanvize.net
โพสเมื่อ  :     5 ธันวาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1247   I truly appreciate this blog. Much obliged.
โดย  :     http://www.bulgaristanvize.net
โพสเมื่อ  :     5 ธันวาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1246   Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn at appear. Grrrr well I am not writing all that over again. Anyway, just wanted to say great blog!
โดย  :     http://www.aothunexpress.com
โพสเมื่อ  :     3 ธันวาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1245   the same nearly very often inside case you shield this increase.
โดย  :     http://www.filmimine.ee
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1244   Thanks for the post.Really looking forward to read more.
โดย  :     http://nibiruworld.net/user/qualfolyporry429/
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1243   Great post. Great.
โดย  :     http://forum.antivirus.baidu.com/index.php?action=profile;u=167824
โพสเมื่อ  :     5 พฤศจิกายน 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1242   Great, thanks for sharing this article post.Thanks Again. Will read on...
โดย  :     http://www.c2l.eu/IPB/index.php?showuser=3934353
โพสเมื่อ  :     1 พฤศจิกายน 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1241   I loved your post.Thanks Again. Really Great.
โดย  :     http://forum.antivirus.baidu.com/index.php?action=profile;u=505046
โพสเมื่อ  :     31 ตุลาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1240   Incredible! This blog looks just like my old one! It as on a totally different subject but it has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors!
โดย  :     http://www.seatmaker.in
โพสเมื่อ  :     27 ตุลาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1239   This is an awesome entry. Thank you very much for the supreme post provided! I was looking for this entry for a long time, but I wasn at able to find a honest source.
โดย  :     https://cuocsbo.com
โพสเมื่อ  :     17 ตุลาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1238   It as nearly impossible to find well-informed people in this particular subject, however, you sound like you know what you are talking about! Thanks|
โดย  :     http://sims4architect.blogspot.com/
โพสเมื่อ  :     15 ตุลาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1237   Tetraed LIMS logiciel de gestion de laboratoire Sern amet port gaslelus
โดย  :     http://deer-faerie.tumblr.com
โพสเมื่อ  :     14 ตุลาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1236   Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Thanks Again.
โดย  :     http://www.clickbanktutorial.top/clickbank-step-by-step-tutorial-make-money-online-now/
โพสเมื่อ  :     7 ตุลาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1235   It as really a nice and useful piece of info. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.
โดย  :     https://landmarkcorporations.com/launch-page-2
โพสเมื่อ  :     7 ตุลาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1234   Major thanks for the blog.Really thank you! Keep writing.
โดย  :     http://www.freebetcastle.com/
โพสเมื่อ  :     5 ตุลาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1233   Oracles gratuits en ligne voyeur voyance par tel
โดย  :     http://mod2017.com/
โพสเมื่อ  :     4 ตุลาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1232   Muchos Gracias for your article. Want more.
โดย  :     http://www.marian-elizabeth.com/2016/09/how-to-make-your-desk-more-comfortable.html
โพสเมื่อ  :     3 ตุลาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1231   Iaะฐะะฐย’ะฑย‚ะขย€ะขยšะฐะ‚ะฐยŒะฐะะฐย’ะฑย‚ะขย€ะขยžะฐะ‘ะขยžll complain that you have copied materials from a different source
โดย  :     http://www.eubusiness.com/author/robbyuav68
โพสเมื่อ  :     14 กันยายน 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1230   This actually answered my problem, thank you!
โดย  :     http://www.bizmidlands.co.uk
โพสเมื่อ  :     14 กันยายน 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1229   Wow! Thank you! I continuously wanted to write on my website something like that. Can I implement a portion of your post to my site?
โดย  :     https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=643122779195497&id=643107219197053
โพสเมื่อ  :     14 กันยายน 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1228   Wow! Thank you! I continuously needed to write on my website something like that. Can I implement a fragment of your post to my blog?
โดย  :     http://www.fehlpolitik.de/
โพสเมื่อ  :     4 กันยายน 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1227   What as up to every body, it as my first pay a visit of this web site; this website consists of amazing and genuinely good data designed for visitors.
โดย  :     https://faraon24.pl/
โพสเมื่อ  :     26 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1226   I really liked your blog post.Much thanks again. Really Great.
โดย  :     http://www.foodspotting.com/2995218
โพสเมื่อ  :     24 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1225   Spot on with this write-up, I absolutely feel this site needs a lot more attention. I all probably be back again to see more, thanks for the advice!
โดย  :     https://www.theguardian.com/business/2016/jun/06/playboy-mansion-sold-daren-metropoulos-hugh-hefner#
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1224   I truly appreciate this article post. Really Great.
โดย  :     https://robertmartinezweb.wordpress.com/2016/06/22/load-testing-what-is-it/
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1223   Willingly I accept. The question is interesting, I too will take part in discussion.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=-7H622Ps5Ow
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1222   Thank you a bunch for sharing this with all folks you actually realize what you are talking about! Bookmarked. Please also talk over with my site =). We may have a link exchange agreement between us!
โดย  :     http://knsz.prz.edu.pl/forum/member.php?action=profile&uid=3249
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1221   Utterly composed articles , thanks for entropy.
โดย  :     http://www.michael-abheyden.de/
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1220   Thanks for sharing, this is a fantastic post.Really looking forward to read more. Fantastic.
โดย  :     https://twitter.com/carpreviewcom/status/753702789348417536
โพสเมื่อ  :     13 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1219   the comments appะฐะ ะฐะ‚ะฐย•ar as if they are coming fr?m brain
โดย  :     http://BORROWEDGAMES.COM
โพสเมื่อ  :     12 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1218   Very good article. I certainly appreciate this website. Stick with it!
โดย  :     http://jasakontak.blogspot.com/p/yang-sering-ditanyakan.html
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1217   This blog was how do I say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Many thanks!
โดย  :     https://www.academia.edu/27622909/Bodybuilding_Diet_-Arnold_Schwarzenegger_Bodybuilding_Tips-Best_Fo
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1216   There is certainly a great deal to find out about this subject. I like all the points you ave made.
โดย  :     https://financialservicedirectory.com
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1215   prada outlet ??????30????????????????5??????????????? | ????????
โดย  :     https://ivcfilterlawsuitnews.wordpress.com/2016/08/04/a-good-lawyer-doesnt-have-to-be-hard-to-find/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1214   Im grateful for the post.Much thanks again. Really Cool.
โดย  :     http://bloodclotfilterlawsuit.wallinside.com/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1213   Thank you ever so for you blog.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     http://www.infotyke.com/campus-management-solutions/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1212   Precisely what I was looking for, thanks for posting.
โดย  :     http://holerboler.blogspot.tw/2016/08/ancient-shell-on-mars-suface-in.html
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1211   Really appreciate you sharing this article.Really thank you! Cool.
โดย  :     http://holerboler.blogspot.tw/2016/08/ufo-sighting-causes-man-to-lose-it-2016.html
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1210   new the web visitors, who are wishing for blogging.
โดย  :     http://muscledragon.weebly.com/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1209   pretty practical material, overall I imagine this is well worth a bookmark, thanks
โดย  :     http://muscledragon.weebly.com/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1208   I went over this site and I conceive you have a lot of wonderful information, saved to favorites (:.
โดย  :     http://www.gate2017results.in/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1207   Regards for this post, I am a big fan of this web site would like to go along updated.
โดย  :     http://www.gate2017results.in/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1206   Thanks for sharing, this is a fantastic article. Fantastic.
โดย  :     http://www.jigsawconferences.co.uk/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1205   Wow, great blog.Much thanks again. Great.
โดย  :     http://www.jigsawconferences.co.uk/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1204   I truly appreciate this article.Much thanks again. Will read on
โดย  :     http://lockeolyonss.blogspot.tw/2016/08/donald-trump-face-discovered-on-mars-in.html
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1203   I truly appreciate this blog.Really thank you! Awesome.
โดย  :     http://lockeolyonss.blogspot.tw/2016/08/ufo-fleet-over-small-town-in-mexico-on.html
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1202   Really enjoyed this article post.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     http://hmacodesign.blogspot.tw/2016/08/ufo-over-wilmington-california-on-july.html
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1201   Really informative article.Much thanks again. Really Cool.
โดย  :     http://hmacodesign.blogspot.tw/2016/08/donald-trump-face-discovered-on-mars-in.html
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1200   SZ3mP8 That is a good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very precise info Thank you for sharing this one. A must read post!
โดย  :     http://suba.me/
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1199   u8Z1Da Thanks-a-mundo for the blog article.Really thank you! Will read on
โดย  :     http://suba.me/
โพสเมื่อ  :     8 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1198   FBJ2Oe Really informative blog.Much thanks again. Great.
โดย  :     http://suba.me/
โพสเมื่อ  :     4 สิงหาคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1197   Major thanks for the blog.Thanks Again. Really Great.
โดย  :     https://youtu.be/eQH_xnKnbbc
โพสเมื่อ  :     7 กุมภาพันธ์ 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1196   I really like and appreciate your article post.Much thanks again. Awesome.
โดย  :     https://youtu.be/5evIdo6gC5o
โพสเมื่อ  :     6 กุมภาพันธ์ 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1195   Awesome post. Great.
โดย  :     https://youtu.be/dVNcitL17wQ
โพสเมื่อ  :     6 กุมภาพันธ์ 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1194   Major thanks for the post. Keep writing.
โดย  :     https://youtu.be/htLxYQtPo0w
โพสเมื่อ  :     6 กุมภาพันธ์ 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1193   Thank you ever so for you blog article.Really thank you! Great.
โดย  :     http://youtu.be/IOvW46a9oDk
โพสเมื่อ  :     6 กุมภาพันธ์ 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1192   Fantastic blog post. Will read on...
โดย  :     http://suntourstravel.com
โพสเมื่อ  :     6 กุมภาพันธ์ 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1191   Im grateful for the article post.Really looking forward to read more. Want more.
โดย  :     http://istimara2.org
โพสเมื่อ  :     6 กุมภาพันธ์ 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1190   I cannot thank you enough for the blog.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     http://youtu.be/IOvW46a9oDk
โพสเมื่อ  :     6 กุมภาพันธ์ 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1189   I really enjoy the article.Thanks Again. Will read on...
โดย  :     http://corpbuzz.edu.briksolemate.info/?p=78434
โพสเมื่อ  :     4 กุมภาพันธ์ 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1188   Really enjoyed this post. Cool.
โดย  :     http://www.qnet.net/
โพสเมื่อ  :     2 กุมภาพันธ์ 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1187   I cannot thank you enough for the article.Thanks Again. Much obliged.
โดย  :     http://edusson.com/
โพสเมื่อ  :     2 กุมภาพันธ์ 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1186   Thank you ever so for you article post.Really thank you! Really Great.
โดย  :     http://satnilesatnews.tumblr.com/
โพสเมื่อ  :     1 กุมภาพันธ์ 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1185   Hey, thanks for the post.Much thanks again.
โดย  :     https://www.facebook.com/breathehealthcenter
โพสเมื่อ  :     30 มกราคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1184   Very informative blog post. Keep writing.
โดย  :     http://wellnessappliances.com
โพสเมื่อ  :     29 มกราคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1183   Fantastic blog article.Much thanks again. Will read on...
โดย  :     https://www.behance.net/gallery/31740221/Shutters-to-Highlight-the-Curb-Appeal-of-Your-House
โพสเมื่อ  :     22 มกราคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1182   Muchos Gracias for your blog article.Much thanks again. Really Great.
โดย  :     http://www.yelp.com/biz_photos/law-office-of-george-m-derieg-alameda-2?select=piQputCIyoJqfFPNCMKxDg
โพสเมื่อ  :     16 มกราคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1181   Im thankful for the article. Keep writing.
โดย  :     http://www.r4ifr.com/
โพสเมื่อ  :     16 มกราคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1180   Thank you for your blog post.Much thanks again. Much obliged.
โดย  :     https://youtu.be/esDCkLDBlrk
โพสเมื่อ  :     16 มกราคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1179   Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     http://www.metrolockandsafe.com
โพสเมื่อ  :     16 มกราคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1178   Muchos Gracias for your post.Much thanks again. Want more.
โดย  :     http://wealthmanagementhongkong.com/qrops/
โพสเมื่อ  :     16 มกราคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1177   I really like and appreciate your blog post.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     https://angel.co/cuponium
โพสเมื่อ  :     16 มกราคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1176   Wow, great post.Thanks Again. Want more.
โดย  :     https://twitter.com/cuponiumes
โพสเมื่อ  :     16 มกราคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1175   I really enjoy the article post.Thanks Again. Want more.
โดย  :     https://www.facebook.com/Cuponium
โพสเมื่อ  :     15 มกราคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1174   Thanks for the article post.
โดย  :     https://es-es.facebook.com/jReyma
โพสเมื่อ  :     15 มกราคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1173   Muchos Gracias for your article.Really thank you! Will read on...
โดย  :     http://mobil.pensionamsuedplatz.de
โพสเมื่อ  :     15 มกราคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1172   Major thanks for the blog post.Really looking forward to read more. Want more.
โดย  :     http://www.pension-leipzig-guenstig.lima-city.de
โพสเมื่อ  :     15 มกราคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1171   Major thankies for the blog post.Thanks Again. Keep writing.
โดย  :     http://www.pension-leipzig.bplaced.net
โพสเมื่อ  :     15 มกราคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1170   Thank you ever so for you post.Really looking forward to read more. Will read on...
โดย  :     http://www.bewertungen.pensionamsuedplatz.de
โพสเมื่อ  :     14 มกราคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1169   Fantastic article post.Thanks Again. Fantastic.
โดย  :     http://www.katedatingtips.com/love
โพสเมื่อ  :     8 มกราคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1168   Looking forward to reading more. Great blog post.Really thank you! Fantastic.
โดย  :     http://www.madamecoco.com/ev-giyim
โพสเมื่อ  :     5 มกราคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1167   Major thankies for the article.Really looking forward to read more. Cool.
โดย  :     http://www.chinesenewyear-2016.com
โพสเมื่อ  :     4 มกราคม 2559

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1166   I cannot thank you enough for the post. Awesome.
โดย  :     https://www.cybersecurity.ox.ac.uk/
โพสเมื่อ  :     30 ธันวาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1165   Major thanks for the article post. Keep writing.
โดย  :     http://www.happyvalentinesdaysms.org/search/label/Quotes
โพสเมื่อ  :     30 ธันวาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1164   Thanks-a-mundo for the blog post. Fantastic.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=13RS1lOcH58
โพสเมื่อ  :     29 ธันวาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1163   I am so grateful for your blog.Thanks Again. Cool.
โดย  :     http://jokes-anekdota.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     29 ธันวาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1162   A big thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Great.
โดย  :     http://maminportal.ru/user/pabrbnyuruyrco/
โพสเมื่อ  :     8 ธันวาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1161   Thanks for the post.Thanks Again. Will read on...
โดย  :     http://www.3gassociation.ru/user/uunyouirubcpao/
โพสเมื่อ  :     5 ธันวาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1160   Major thanks for the article post. Really Great.
โดย  :     http://huang0898.com/home.php?mod=space&uid=615289
โพสเมื่อ  :     4 ธันวาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1159   I really like and appreciate your article.Really thank you! Awesome.
โดย  :     http://wiki2.gridology.ru/index.php?title=Outstanding_bathroom_and_kitchen_redecorating_Moore_servic
โพสเมื่อ  :     2 ธันวาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1158   Im thankful for the post.Much thanks again. Will read on...
โดย  :     http://astrum-guild.ru/forum/member.php?u=126994
โพสเมื่อ  :     1 ธันวาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1157   Very good post.Really thank you! Fantastic.
โดย  :     http://deggelbam.de/epages/b0338690-c272-456f-8132-7412a3c71f87.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/b0338690
โพสเมื่อ  :     30 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1156   Appreciate you sharing, great blog article. Really Great.
โดย  :     http://www.nutritionstop.co.uk
โพสเมื่อ  :     30 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1155   Thanks-a-mundo for the blog post. Keep writing.
โดย  :     http://huang0898.com/home.php?mod=space&uid=655140
โพสเมื่อ  :     26 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1154   A round of applause for your blog post. Want more.
โดย  :     http://www.audible.com/pd/Science-Technology/The-Force-Equation-Audiobook/B00U077KT2/
โพสเมื่อ  :     21 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1153   Hey, thanks for the article.Really looking forward to read more.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=cGXWFDXvWWw
โพสเมื่อ  :     21 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1152   Awesome article.Much thanks again. Will read on...
โดย  :     http://thanksgivingdecorations.org/
โพสเมื่อ  :     21 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1151   Thanks for the blog article.Really thank you! Fantastic.
โดย  :     http://www.followboss.com/buy-twitter-followers/
โพสเมื่อ  :     20 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1150   Thanks a lot for the blog post.Much thanks again. Cool.
โดย  :     http://www.www.electricesports.altervista.org/index.php?mod=users&action=view&id=128596
โพสเมื่อ  :     20 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1149   Awesome blog post. Will read on...
โดย  :     http://www.pdf-archive.com/2015/11/17/clicktoprepareyourselfforchristmas2015party712/
โพสเมื่อ  :     20 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1148   A big thank you for your blog post.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     http://www.dokteronline.de
โพสเมื่อ  :     20 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1147   I loved your blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.
โดย  :     https://ismoker.eu/
โพสเมื่อ  :     20 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1146   Looking forward to reading more. Great article.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     https://homegardendesigns.wordpress.com
โพสเมื่อ  :     20 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1145   I really liked your blog.Really looking forward to read more. Really Cool.
โดย  :     http://www.dfwresidences.com
โพสเมื่อ  :     19 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1144   I believe everybody went like Ones New website, reason being things like this site without doubt has a article on quality. I loved read A New content. go on To remain a useful article, I will avail Once more by One additional time. Bless you.
โดย  :     http://www.arganismecosmetics.com/
โพสเมื่อ  :     18 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1143   I really liked your blog. Fantastic.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=JIzrh5_6Pm4
โพสเมื่อ  :     18 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1142   I truly appreciate this blog post.Much thanks again. Awesome.
โดย  :     http://www.modskinlol.vn/champion/lee-sin/
โพสเมื่อ  :     18 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1141   Thanks so much for the blog article.Thanks Again. Cool.
โดย  :     http://modskinlol2016.com/
โพสเมื่อ  :     13 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1140   20
โดย  :     tpkDL9lR'));select pg_sleep(23.874000000000002); --
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1139   20
โดย  :     d2atUKRA');select pg_sleep(15.916); --
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1138   20
โดย  :     JZcPj2Cy';select pg_sleep(15.916); --
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1137   20
โดย  :     -1));select pg_sleep(23.874000000000002); --
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1136   20
โดย  :     -1);select pg_sleep(15.916); --
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1135   20
โดย  :     -1;select pg_sleep(7.958); --
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1134   20
โดย  :     pPbOMmIu')); waitfor delay '0:0:23.874000000000002' --
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1133   20
โดย  :     m3A75nuy'); waitfor delay '0:0:15.916' --
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1132   20
โดย  :     wZfCHC1O'; waitfor delay '0:0:23.874000000000002' --
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1131   20
โดย  :     -1)); waitfor delay '0:0:23.874000000000002' --
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1130   20
โดย  :     -1); waitfor delay '0:0:15.916' --
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1129   20
โดย  :     -1; waitfor delay '0:0:7.958' --
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1128   20
โดย  :     (select(0)from(select(sleep(7.958)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(7.958)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(7.958)))v)+"*/
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1127   20
โดย  :     if(now()=sysdate(),sleep(23.874000000000002),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(23.874000000000002),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(23.874000000000002),0))OR"*/
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1126   20
โดย  :     -1" OR 3*2>(0+5+365-365) --
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1125   20
โดย  :     -1" OR 3*2<(0+5+365-365) --
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1124   20
โดย  :     -1" OR 3+365-365-1=0+0+0+1 --
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1123   20
โดย  :     -1" OR 2+365-365-1=0+0+0+1 --
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1122   20
โดย  :     -1' OR 3*2>(0+5+619-619) --
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1121   20
โดย  :     -1' OR 3*2<(0+5+619-619) --
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1120   20
โดย  :     -1' OR 3+619-619-1=0+0+0+1 --
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1119   20
โดย  :     -1' OR 2+619-619-1=0+0+0+1 --
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1118   20
โดย  :     -1 OR 3*2>(0+5+134-134)
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1117   20
โดย  :     -1 OR 3*2<(0+5+134-134)
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1116   20
โดย  :     -1 OR 3+134-134-1=0+0+0+1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1115   20
โดย  :     -1 OR 2+134-134-1=0+0+0+1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1114   20
โดย  :     -1 OR 3*2>(0+5+809-809) --
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1113   20
โดย  :     -1 OR 3*2<(0+5+809-809) --
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1112   20
โดย  :     -1 OR 3+809-809-1=0+0+0+1 --
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1111   20
โดย  :     -1 OR 2+809-809-1=0+0+0+1 --
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1110   rIWptV0y'));select pg_sleep(9); --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1109   woBxjrY8');select pg_sleep(6); --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1108   XI0IOyEl';select pg_sleep(9); --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1107   -1));select pg_sleep(9); --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1106   -1);select pg_sleep(6); --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1105   -1;select pg_sleep(3); --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1104   frNk8R2V')); waitfor delay '0:0:6' --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1103   9z1cR9el'); waitfor delay '0:0:6' --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1102   JsZwJCIz'; waitfor delay '0:0:3' --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1101   -1)); waitfor delay '0:0:9' --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1100   -1); waitfor delay '0:0:6' --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1099   -1; waitfor delay '0:0:6' --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1098   -1; waitfor delay '0:0:3' --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1097   -1; waitfor delay '0:0:9' --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1096   (select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1095   if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1094   -1" OR 3*2>(0+5+48-48) --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1093   -1" OR 3*2<(0+5+48-48) --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1092   -1" OR 3+48-48-1=0+0+0+1 --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1091   -1" OR 2+48-48-1=0+0+0+1 --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1090   -1' OR 3*2>(0+5+638-638) --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1089   -1' OR 3*2<(0+5+638-638) --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1088   -1' OR 3+638-638-1=0+0+0+1 --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1087   -1' OR 2+638-638-1=0+0+0+1 --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1086   -1 OR 3*2>(0+5+62-62)
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1085   -1 OR 3*2<(0+5+62-62)
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1084   -1 OR 3+62-62-1=0+0+0+1
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1083   -1 OR 2+62-62-1=0+0+0+1
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1082   -1 OR 3*2>(0+5+833-833) --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1081   -1 OR 3*2<(0+5+833-833) --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1080   Thank you ever so for you blog post.Much thanks again. Much obliged.
โดย  :     http://freelolskins.net/
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1079   -1 OR 3+833-833-1=0+0+0+1 --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1078   -1 OR 2+833-833-1=0+0+0+1 --
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1077   20
โดย  :     (select convert(int,CHAR(65)))
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1076   20
โดย  :     ๐''๐""
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1075   20
โดย  :     ฟ'ฟ"
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1074   20
โดย  :     JyI=
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1073   20
โดย  :     @@L38yV
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1072   20
โดย  :     1ภxa7ภข
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1071   20
โดย  :     \
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1070   20
โดย  :     1'"
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1069   (select convert(int,CHAR(65)))
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1068   ๐''๐""
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1067   ฟ'ฟ"
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1066   JyI=
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1065   @@KegAX
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1064   1ภxa7ภข
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1063   \
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1062   1'"
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1061   20
โดย  :     1
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1060   Hey, thanks for the blog.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     http://dinhcaoauto.biz/modskinlol-vn-mot-website-skin-tuong-dinh-cho-dan-lmht/
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1059   Thanks for the blog article.Much thanks again. Great.
โดย  :     http://sieuchoigame.com/tag/hack-cf-1198/
โพสเมื่อ  :     12 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1058   Fantastic article post.Really looking forward to read more. Really Cool.
โดย  :     http://www.modskinlol.vn/champion/yasuo/
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1057   Major thankies for the blog.Thanks Again. Great.
โดย  :     http://www.modskinlol.vn/champion/ezreal/
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1056   Really enjoyed this blog article.Really looking forward to read more.
โดย  :     http://skintm.com/
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1055   Wow, great blog post.Much thanks again. Awesome.
โดย  :     http://modmaplol.com/
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1054   Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Really thank you! Fantastic.
โดย  :     http://modmaplol.com/
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1053   Major thanks for the post. Great.
โดย  :     http://skintm.com/activation-code
โพสเมื่อ  :     11 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1052   Thanks-a-mundo for the post.Much thanks again. Keep writing.
โดย  :     http://nicotineresources.com/how-long-does-weed-stay-in-your-system/
โพสเมื่อ  :     10 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1051   Thanks for sharing, this is a fantastic article. Cool.
โดย  :     http://kaznmu.kz
โพสเมื่อ  :     10 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1050   Thanks a lot for the post. Fantastic.
โดย  :     http://droidsigma.com/candy-crush-saga-for-pc/
โพสเมื่อ  :     10 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1049   Really appreciate you sharing this article.Thanks Again. Really Cool.
โดย  :     http://trader1ew.com/vigaplus.php
โพสเมื่อ  :     7 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1048   Really enjoyed this article.Really looking forward to read more. Awesome.
โดย  :     https://plus.google.com/u/0/b/114727074001009684053/114727074001009684053/posts
โพสเมื่อ  :     7 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1047   I loved your article.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     http://jedimindtricks.teachable.com
โพสเมื่อ  :     7 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1046   I loved your article post.Really looking forward to read more.
โดย  :     http://www.freebiehappy.com
โพสเมื่อ  :     7 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1045   I value the post.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     http://www.tarba-schluesseldienst-duesseldorf.de/
โพสเมื่อ  :     7 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1044   I cannot thank you enough for the blog.Much thanks again. Want more.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=fRcXszHrtKM
โพสเมื่อ  :     7 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1043   Really appreciate you sharing this blog article. Cool.
โดย  :     http://www.friv4online.com
โพสเมื่อ  :     6 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1042   Thanks for the article.Thanks Again. Really Cool.
โดย  :     http://www.bestlocalsearch.com/b/gladstone-mo/5522d14ae4b0d1dc0144757d
โพสเมื่อ  :     6 พฤศจิกายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1041   wow, awesome blog post. Great.
โดย  :     https://ore-mine.org/?r=113963
โพสเมื่อ  :     22 ตุลาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1040   QjfEoo Great blog article.Thanks Again. Great.
โดย  :     http://fiverr.com/crorkservice
โพสเมื่อ  :     19 ตุลาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1039   xbNsmF Thanks for the article. Really Cool.
โดย  :     http://fiverr.com/crorkservice
โพสเมื่อ  :     18 ตุลาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1038   dwFxOU Wow, great blog article.Thanks Again.
โดย  :     http://fiverr.com/crorkservice
โพสเมื่อ  :     16 ตุลาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1037   I cannot thank you enough for the blog article.Really thank you! Awesome.
โดย  :     http://angelestaterei.com/we-buy-houses-philadelphia-angel-estate-rei/
โพสเมื่อ  :     1 ตุลาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1036   Thanks so much for the blog post.Much thanks again. Will read on...
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=3u7TY0yQb6s
โพสเมื่อ  :     1 ตุลาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1035   Major thankies for the blog article. Great.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=j1m2Lsecw0w
โพสเมื่อ  :     1 ตุลาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1034   ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555 ficooch http://www.ge6z48kk1hqn25x705tac2jvo8i29610s.org/ <a href="http://www.ge6z48kk1hqn25x705tac2jvo8i29610s.org/">aficooch</a> [url=http://www.ge6z48kk1hqn25x705tac2jvo8i29610s.org/]uficooch[/url]
โดย  :     ficooch
โพสเมื่อ  :     18 กันยายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1033   Im grateful for the blog article. Really Great.
โดย  :     http://pozyczkaportal.pl
โพสเมื่อ  :     15 กันยายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1032   Thanks again for the article post.Much thanks again. Great.
โดย  :     https://plus.google.com/+TheOriginalCraftersOaklandContractorPiedmont/posts
โพสเมื่อ  :     14 กันยายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1031   ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555 [url=http://www.g40gm38bq377dk7t13zhex04j168ykh4s.org/]uhjbxwgnylm[/url] <a href="http://www.g40gm38bq377dk7t13zhex04j168ykh4s.org/">ahjbxwgnylm</a> hjbxwgnylm http://www.g40gm38bq377dk7t13zhex04j168ykh4s.org/
โดย  :     hjbxwgnylm
โพสเมื่อ  :     12 กันยายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1030   I am so grateful for your article.Really thank you! Really Great.
โดย  :     http://www.snclubs.com/training/
โพสเมื่อ  :     6 กันยายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1029   I cannot thank you enough for the blog article.Really thank you! Keep writing.
โดย  :     http://www.upgoogle.com.au
โพสเมื่อ  :     5 กันยายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1028   Hey, thanks for the blog. Really Cool.
โดย  :     http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3636293,00.html
โพสเมื่อ  :     5 กันยายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1027   I really like and appreciate your blog.Really looking forward to read more. Fantastic.
โดย  :     http://tj-sanreqi.com
โพสเมื่อ  :     5 กันยายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1026   wow, awesome article post.Really thank you!
โดย  :     http://www.amztk.com/stopsnore
โพสเมื่อ  :     5 กันยายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1025   Thanks-a-mundo for the post.Thanks Again. Fantastic.
โดย  :     http://www.navaelectronics.com.au
โพสเมื่อ  :     4 กันยายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1024   Muchos Gracias for your blog article.Thanks Again. Keep writing.
โดย  :     http://www.whatsappstatustxt.com/whatsapp-status/
โพสเมื่อ  :     3 กันยายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1023   A round of applause for your article.Really looking forward to read more. Will read on...
โดย  :     http://www.posheads.com
โพสเมื่อ  :     2 กันยายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1022   Say, you got a nice article.Really looking forward to read more.
โดย  :     http://digitalagency0.webnode.it/
โพสเมื่อ  :     2 กันยายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1021   I am so grateful for your post.Much thanks again. Really Great.
โดย  :     https://digitalagencybusiness.wordpress.com/
โพสเมื่อ  :     1 กันยายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1020   Thanks so much for the article post.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     http://neurologus.info/story.php?id=58391
โพสเมื่อ  :     1 กันยายน 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1019   I really like and appreciate your post.Thanks Again. Will read on...
โดย  :     http://www.clarekatavich.com/
โพสเมื่อ  :     31 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1018   wow, awesome article. Awesome.
โดย  :     http://www.spraysocial.com/buy-instagram-likes/
โพสเมื่อ  :     31 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1017   Appreciate you sharing, great article.Thanks Again. Will read on...
โดย  :     http://selfiestickhub.net/
โพสเมื่อ  :     31 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1016   Thanks a lot for the article.Really thank you! Fantastic.
โดย  :     http://www.amztk.com/stopsnore
โพสเมื่อ  :     31 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1015   Im grateful for the blog.Really looking forward to read more. Will read on...
โดย  :     http://der-desillusionator.info/story/48412
โพสเมื่อ  :     26 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1014   Muchos Gracias for your article post.Much thanks again. Really Cool.
โดย  :     http://www.todowiki.com/index.php?title=Maximize_Your_Business_Through_These_Social_Media_Marketing_
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1013   wow, awesome post. Fantastic.
โดย  :     http://www.nodeposit.casinobonus.net
โพสเมื่อ  :     13 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1012   Looking forward to reading more. Great article post. Will read on...
โดย  :     http://chaykafest.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=862854
โพสเมื่อ  :     8 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1011   wow, awesome article.Really looking forward to read more. Cool.
โดย  :     https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aapbd.clickchat&hl=en
โพสเมื่อ  :     8 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1010   A round of applause for your post.Much thanks again. Much obliged.
โดย  :     https://www.etsy.com/il-en/shop/meoro
โพสเมื่อ  :     8 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1009   Muchos Gracias for your article. Great.
โดย  :     https://www.etsy.com/uk/shop/PicturesStamp
โพสเมื่อ  :     8 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1008   Enjoyed every bit of your article post.Really thank you! Awesome.
โดย  :     http://www.etsy.com/shop/shinymetals
โพสเมื่อ  :     8 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1007   Very neat blog article. Really Cool.
โดย  :     http://www.manta.com/c/mtkksq3/kirkland-family-dentistry
โพสเมื่อ  :     8 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1006   I think this is a real great blog.Really thank you!
โดย  :     http://www.allthingswaveplate.com/
โพสเมื่อ  :     7 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1005   Great, thanks for sharing this post.Really looking forward to read more. Much obliged.
โดย  :     http://tarifgigant24.org/
โพสเมื่อ  :     7 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1004   Great, thanks for sharing this article post.Thanks Again. Cool.
โดย  :     https://moreonseoservice.shutterfly.com/
โพสเมื่อ  :     7 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1003   wow, awesome article post. Fantastic.
โดย  :     https://www.reddit.com/r/Infographics/comments/3egjoy/top_tips_for_basement_flooding/
โพสเมื่อ  :     5 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1002   I appreciate you sharing this article post.Thanks Again. Want more.
โดย  :     https://www.thelpa.com/lpa/forum/display.html?mv_arg=337487
โพสเมื่อ  :     5 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1001   Really enjoyed this blog post. Really Great.
โดย  :     http://topmencologne.net/narciso-rodriguez-perfume-review/
โพสเมื่อ  :     5 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 1000   Hey, thanks for the blog article.Really thank you! Cool.
โดย  :     http://themomtv.com
โพสเมื่อ  :     5 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 999   Thanks-a-mundo for the blog post.Much thanks again. Great.
โดย  :     http://www.etsy.com/uk/shop/MisticPearls
โพสเมื่อ  :     5 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 998   Really informative post.Much thanks again. Cool.
โดย  :     http://www.etsy.com/uk/shop/MisticPearls
โพสเมื่อ  :     5 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 997   Hey, thanks for the blog post.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     https://www.etsy.com/shop/SuzsCollectibles
โพสเมื่อ  :     5 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 996   Awesome blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.
โดย  :     https://www.etsy.com/shop/artbydannavalko
โพสเมื่อ  :     4 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 995   Very informative blog article.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     https://www.etsy.com/uk/shop/MisticPearls
โพสเมื่อ  :     4 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 994   Muchos Gracias for your post.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     https://www.flight-delayed.co.uk
โพสเมื่อ  :     4 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 993   Major thankies for the blog post.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     https://www.etsy.com/uk/shop/MisticPearls
โพสเมื่อ  :     4 สิงหาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 992   Very good blog post. Really Great.
โดย  :     http://menhealthmatter.info/index.php/category/sexuality/
โพสเมื่อ  :     31 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 991   Great, thanks for sharing this article post.Thanks Again. Much obliged.
โดย  :     http://menhealthmatter.info/index.php/category/weight-loss/
โพสเมื่อ  :     31 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 990   Awesome blog post.Thanks Again.
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=essetewague508
โพสเมื่อ  :     30 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 989   Enjoyed every bit of your article post.Really thank you! Awesome.
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=essetewague664
โพสเมื่อ  :     30 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 988   wow, awesome blog post.Really looking forward to read more. Fantastic.
โดย  :     http://www.adelaidebbs.com.au/bbs/home.php?mod=space&uid=573024
โพสเมื่อ  :     30 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 987   I am so grateful for your blog article. Fantastic.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=150727
โพสเมื่อ  :     30 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 986   Say, you got a nice blog.Much thanks again. Much obliged.
โดย  :     http://www.kutsenko.ru/forum/index.php?showuser=5442709
โพสเมื่อ  :     30 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 985   Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Much thanks again. Really Cool.
โดย  :     http://www.adelaidebbs.com.au/bbs/home.php?mod=space&uid=551730
โพสเมื่อ  :     30 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 984   This is one awesome blog article.Really thank you! Cool.
โดย  :     http://local.moi.go.th/2009Board/index.php?action=profile;u=145402
โพสเมื่อ  :     30 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 983   Muchos Gracias for your blog.Really thank you! Fantastic.
โดย  :     http://timeout.ua/user/pppreibrrrpecc/
โพสเมื่อ  :     30 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 982   I really like and appreciate your post.Thanks Again. Fantastic.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=245960
โพสเมื่อ  :     29 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 981   A big thank you for your blog post.Really looking forward to read more. Want more.
โดย  :     http://www.adelaidebbs.com.au/bbs/home.php?mod=space&uid=592087
โพสเมื่อ  :     29 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 980   Thanks for the blog.Thanks Again. Keep writing.
โดย  :     http://my.mamacn.com/space-uid-8493334.html
โพสเมื่อ  :     29 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 979   I am so grateful for your article.Thanks Again. Cool.
โดย  :     http://ekyrs.org/support/index.php?action=profile;u=387700
โพสเมื่อ  :     22 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 978   I really liked your post.Thanks Again. Will read on...
โดย  :     http://my.mamacn.com/space-uid-6996573.html
โพสเมื่อ  :     22 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 977   Great, thanks for sharing this blog.Really thank you! Will read on...
โดย  :     http://mark-twain.ru/user/ygorgnenrrarpd/
โพสเมื่อ  :     21 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 976   I am so grateful for your post.Really looking forward to read more. Keep writing.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=153230
โพสเมื่อ  :     21 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 975   Appreciate you sharing, great blog.Much thanks again. Awesome.
โดย  :     http://www.makantime.com/forum/index.php?action=profile;u=227949
โพสเมื่อ  :     21 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 974   Thanks-a-mundo for the article post.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     http://fallout-nevada.com/index.php?title=The_nuances_of_the_rattan_garden_furniture8131631
โพสเมื่อ  :     21 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 973   Great, thanks for sharing this article. Awesome.
โดย  :     http://docatnet.net/discussion/45638/wire-recorders-paving-how-for-analog-recording
โพสเมื่อ  :     20 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 972   Say, you got a nice post.Thanks Again. Great.
โดย  :     http://www.evevalkyrie.org/vanilla/discussion/138961/improve-your-heating-controls-for-greatest-effi
โพสเมื่อ  :     20 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 971   Thanks again for the post.Really thank you! Will read on...
โดย  :     http://forum.heismarried.com/discussion/302651/the-way-contemporary-furniture-helps-develop-producti
โพสเมื่อ  :     20 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 970   Thanks-a-mundo for the blog.Really looking forward to read more. Keep writing.
โดย  :     http://www.projectwedding.com/blog_entries/334196
โพสเมื่อ  :     20 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 969   This is one awesome blog post.Really thank you! Really Great.
โดย  :     http://www.fpvaustralia.com/forum/discussion/325645/some-reasons-for-women-to-consult-hair-loss-salo
โพสเมื่อ  :     20 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 968   I cannot thank you enough for the article.Thanks Again. Much obliged.
โดย  :     http://dreamyblue.org/index.php?do=/blog/26337/nourishing-recipes-for-a-healthy-living/
โพสเมื่อ  :     20 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 967   Hey, thanks for the post. Awesome.
โดย  :     http://issuu.com/michaelgamble01/docs/must_know_how_to_better_finance_you
โพสเมื่อ  :     19 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 966   Thanks again for the blog. Fantastic.
โดย  :     https://www.fiverr.com/jivkostefanov
โพสเมื่อ  :     18 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 965   Im grateful for the blog.Thanks Again.
โดย  :     http://lendergateway.com/foreclosure-help
โพสเมื่อ  :     18 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 964   I cannot thank you enough for the blog.Much thanks again. Keep writing.
โดย  :     http://lendergateway.com/credit-card-tips
โพสเมื่อ  :     18 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 963   Fantastic article. Really Great.
โดย  :     http://alfahacks.com
โพสเมื่อ  :     18 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 962   Really enjoyed this article. Really Great.
โดย  :     http://packersandmoversbangalore.8th.in/movers-and-packers-bangalore-1.html
โพสเมื่อ  :     17 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 961   I appreciate you sharing this article post.Much thanks again. Will read on...
โดย  :     http://www.adelaidebbs.com.au/bbs/home.php?mod=space&uid=561589
โพสเมื่อ  :     17 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 960   Awesome blog post. Want more.
โดย  :     https://sites.google.com/site/onlinevideocreationservices/business-promo-video
โพสเมื่อ  :     17 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 959   Hey, thanks for the blog post. Will read on...
โดย  :     http://www.zyngaplayerforums.com/member.php?5587853-bpcydggeaegbnp
โพสเมื่อ  :     17 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 958   Very good post.Really looking forward to read more. Fantastic.
โดย  :     https://sites.google.com/site/onlinevideocreationservices/animated-video
โพสเมื่อ  :     17 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 957   Muchos Gracias for your article post.Much thanks again. Great.
โดย  :     http://careselect.info/story/39049
โพสเมื่อ  :     17 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 956   wow, awesome article.Really looking forward to read more. Cool.
โดย  :     http://cornerstonesolutions.info/story/39989
โพสเมื่อ  :     17 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 955   Very informative article.Much thanks again. Really Cool.
โดย  :     http://karera59.ru/index.php?subaction=userinfo&user=nucugeogrdeppy
โพสเมื่อ  :     17 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 954   whoah this blog is great i love studying your posts. Stay up the good work! You know, lots of persons are hunting round for this info, you can aid them greatly.
โดย  :     http://www.wagjag.com/deal/toronto/bobsweep-bobi-1197962
โพสเมื่อ  :     17 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 953   I loved your article.Really looking forward to read more. Cool.
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=insendaRhyday954
โพสเมื่อ  :     17 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 952   My brother suggested I would possibly like this web site. He was totally right. This submit truly made my day. You can not imagine just how so much time I had spent for this information! Thanks!
โดย  :     http://www.wagjag.com/deal/toronto/bobsweep-bobi-1197962
โพสเมื่อ  :     17 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 951   Thanks a lot for the blog post. Want more.
โดย  :     http://deyerler.org/ru/user/rrpnbepcidiepp/
โพสเมื่อ  :     17 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 950   Thanks a lot for the blog.Really thank you! Awesome.
โดย  :     http://ekyrs.org/support/index.php?action=profile;u=379765
โพสเมื่อ  :     17 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 949   Thank you for your article.Thanks Again. Really Cool.
โดย  :     http://forum.antivirus.baidu.com/index.php?action=profile;u=1358732
โพสเมื่อ  :     17 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 948   Im thankful for the blog post.Really thank you! Great.
โดย  :     https://www.tumblr.com/blog/epilobio
โพสเมื่อ  :     17 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 947   A big thank you for your blog.Really thank you! Really Great.
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?443270-UnsulseClacle311
โพสเมื่อ  :     16 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 946   This is one awesome article post.Really looking forward to read more. Will read on...
โดย  :     http://my.mamacn.com/space-uid-8365502.html
โพสเมื่อ  :     16 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 945   I am so grateful for your blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=insendaRhyday609
โพสเมื่อ  :     16 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 944   I am so grateful for your article post.Thanks Again. Will read on...
โดย  :     http://ava-pskov.ru/index.php?subaction=userinfo&user=opgeydggcogyen
โพสเมื่อ  :     16 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 943   Muchos Gracias for your post. Really Cool.
โดย  :     http://www.soloptical.net
โพสเมื่อ  :     16 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 942   Enjoyed every bit of your article post.Much thanks again.
โดย  :     http://biosolar.info/story/40729
โพสเมื่อ  :     16 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 941   I loved your article.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     http://www.adelaidebbs.com.au/bbs/home.php?mod=space&uid=558423
โพสเมื่อ  :     16 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 940   Im thankful for the blog article. Cool.
โดย  :     http://orca3d.com/forum/index.php?action=profile;u=66934
โพสเมื่อ  :     16 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 939   Major thanks for the blog post.Really thank you!
โดย  :     http://www.kutsenko.ru/forum/index.php?showuser=5382300
โพสเมื่อ  :     16 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 938   I loved your blog article.Really looking forward to read more. Great.
โดย  :     http://my.mamacn.com/space-uid-9824456.html
โพสเมื่อ  :     16 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 937   Fantastic article post.Much thanks again. Will read on...
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?155866-erobserrere534
โพสเมื่อ  :     16 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 936   A big thank you for your blog article.Really thank you!
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=oarpdbdnoggoau
โพสเมื่อ  :     16 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 935   I cannot thank you enough for the post.Really looking forward to read more. Want more.
โดย  :     http://rustrade.nl/ned/index.php?subaction=userinfo&user=cbeeyudpydgicr
โพสเมื่อ  :     16 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 934   Im thankful for the article.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     http://www.kutsenko.ru/forum/index.php?showuser=5381464
โพสเมื่อ  :     16 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 933   Major thanks for the blog post.Much thanks again. Fantastic.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=112835
โพสเมื่อ  :     16 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 932   Muchos Gracias for your article post.Much thanks again. Fantastic.
โดย  :     http://local.moi.go.th/2009Board/index.php?action=profile;u=145122
โพสเมื่อ  :     16 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 931   Really appreciate you sharing this article.Thanks Again. Want more.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=233724
โพสเมื่อ  :     16 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 930   I really liked your article post.Much thanks again. Awesome.
โดย  :     http://forum.antivirus.baidu.com/index.php?action=profile;u=1355939
โพสเมื่อ  :     15 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 929   Im obliged for the blog. Great.
โดย  :     http://marktplatz-row.info/story/49353
โพสเมื่อ  :     15 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 928   I cannot thank you enough for the blog article. Want more.
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=essetewague909
โพสเมื่อ  :     15 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 927   A big thank you for your blog post.Really looking forward to read more.
โดย  :     http://www.adelaidebbs.com.au/bbs/home.php?mod=space&uid=555835
โพสเมื่อ  :     15 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 926   I think this is a real great article post.Really thank you! Will read on...
โดย  :     http://maminportal.ru/user/cuunanianigaoo/
โพสเมื่อ  :     15 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 925   Muchos Gracias for your post. Cool.
โดย  :     http://gkwt.info/story/44776
โพสเมื่อ  :     14 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 924   Very good post.Really looking forward to read more. Much obliged.
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=npbrnbnibegpgn
โพสเมื่อ  :     14 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 923   Thanks-a-mundo for the article post.Really thank you!
โดย  :     http://local.moi.go.th/2009Board/index.php?action=profile;u=144748
โพสเมื่อ  :     14 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 922   This is one awesome article post.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     http://local.moi.go.th/2009Board/index.php?action=profile;u=145554
โพสเมื่อ  :     14 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 921   I really liked your post.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     http://ugreshlib.ru/user/reupianiapcpdn/
โพสเมื่อ  :     14 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 920   Thanks so much for the post.Really looking forward to read more. Much obliged.
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?415423-UnsulseClacle753
โพสเมื่อ  :     14 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 919   Thanks for the blog post.Really looking forward to read more. Want more.
โดย  :     http://ava-pskov.ru/index.php?subaction=userinfo&user=uadupyugrpyebo
โพสเมื่อ  :     14 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 918   This is one awesome post.Really looking forward to read more. Keep writing.
โดย  :     http://www.nwhelicopters.com/nwh/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=1269507
โพสเมื่อ  :     14 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 917   Wow, great article. Much obliged.
โดย  :     http://orca3d.com/forum/index.php?action=profile;u=69519
โพสเมื่อ  :     14 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 916   A big thank you for your article.Much thanks again. Awesome.
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?485406-erobserrere557
โพสเมื่อ  :     14 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 915   Very informative post.Thanks Again.
โดย  :     http://topstar.tj/user/rpuaybcepuyrap/
โพสเมื่อ  :     14 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 914   Really informative blog.Thanks Again. Will read on...
โดย  :     http://my.mamacn.com/space-uid-9838147.html
โพสเมื่อ  :     13 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 913   This is one awesome blog article.Really looking forward to read more. Awesome.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=100151
โพสเมื่อ  :     13 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 912   I loved your blog post.Really thank you! Will read on...
โดย  :     http://www.carpetcleaningorlando.co
โพสเมื่อ  :     12 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 911   Im obliged for the article post. Will read on...
โดย  :     http://www.ironmikezambidis.com/app/webroot/frms/index.php?action=profile;u=110742
โพสเมื่อ  :     12 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 910   Great article post.Much thanks again. Great.
โดย  :     http://www.adelaidebbs.com.au/bbs/home.php?mod=space&uid=567147
โพสเมื่อ  :     12 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 909   Very informative article.Really looking forward to read more. Great.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=154625
โพสเมื่อ  :     12 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 908   I really enjoy the blog article.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=228689
โพสเมื่อ  :     12 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 907   I really like and appreciate your article post.
โดย  :     http://www.nwhelicopters.com/nwh/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=1264062
โพสเมื่อ  :     11 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 906   I am so grateful for your post.Thanks Again. Fantastic.
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?426136-UnsulseClacle733
โพสเมื่อ  :     11 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 905   I value the blog article.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     http://local.moi.go.th/2009Board/index.php?action=profile;u=134469
โพสเมื่อ  :     11 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 904   Really enjoyed this post.Thanks Again. Fantastic.
โดย  :     http://local.moi.go.th/2009Board/index.php?action=profile;u=146802
โพสเมื่อ  :     11 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 903   Very informative blog article. Really Great.
โดย  :     http://www.nwhelicopters.com/nwh/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=1262401
โพสเมื่อ  :     11 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 902   Really informative blog. Really Great.
โดย  :     http://local.moi.go.th/2009Board/index.php?action=profile;u=146229
โพสเมื่อ  :     11 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 901   Say, you got a nice blog article.Much thanks again. Want more.
โดย  :     http://mark-twain.ru/user/yunaydgaugaeid/
โพสเมื่อ  :     11 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 900   Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Really thank you! Want more.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=148404
โพสเมื่อ  :     11 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 899   Im thankful for the article post. Want more.
โดย  :     http://ekyrs.org/support/index.php?action=profile;u=367297
โพสเมื่อ  :     11 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 898   I think this is a real great article post.Thanks Again. Want more.
โดย  :     http://www.ostaz.ru/user/Wrewaycorergy861/
โพสเมื่อ  :     11 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 897   Awesome post.Much thanks again.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=158106
โพสเมื่อ  :     11 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 896   Very neat article. Much obliged.
โดย  :     http://kinowarez.com/user/edapunrgyoeyre/
โพสเมื่อ  :     10 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 895   Very neat article.Thanks Again.
โดย  :     http://ava-pskov.ru/index.php?subaction=userinfo&user=oondniogegbbgn
โพสเมื่อ  :     10 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 894   I appreciate you sharing this post.Really looking forward to read more. Will read on...
โดย  :     http://m.bizcommunity.com/View.aspx?ct=5&cst=0&i=312789&eh=QBexQ&msg=y&us=1
โพสเมื่อ  :     10 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 893   Wow, great blog post.Really thank you! Fantastic.
โดย  :     http://relishnephew3.blog.com/2015/07/07/the-twitch-video-gaming-news-benefits-to-avid-gamers/
โพสเมื่อ  :     10 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 892   I loved your post.Much thanks again. Fantastic.
โดย  :     http://musliminproject.com/e-nikah/talk/discussion/110084/tips-on-how-to-make-bitcoin-online
โพสเมื่อ  :     10 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 891   Thanks for the article post.Really looking forward to read more. Fantastic.
โดย  :     http://vetatnet.net/discussion/118096/find-out-how-to-make-bitcoin-online
โพสเมื่อ  :     10 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 890   I appreciate you sharing this blog article.Much thanks again. Much obliged.
โดย  :     http://forum.legatobank.com/discussion/84994/the-practical-use-of-a-cellular-phone-jammer
โพสเมื่อ  :     10 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 889   A big thank you for your article.Really thank you! Fantastic.
โดย  :     http://vetatnet.net/discussion/117147/picking-the-best-fishing-kayak
โพสเมื่อ  :     10 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 888   Very good blog article.Really thank you! Fantastic.
โดย  :     http://9jadeytalk.com/app/discussion/44839/picking-out-the-ideal-fishing-kayak
โพสเมื่อ  :     10 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 887   I really like and appreciate your article post. Awesome.
โดย  :     http://forum.legatobank.com/discussion/83972/a-few-reasons-to-sell-gold-for-cash
โพสเมื่อ  :     10 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 886   I appreciate you sharing this article.Really looking forward to read more. Great.
โดย  :     http://tjsgardens.com/forums/discussion/114899/a-few-reasons-to-sell-gold-for-cash
โพสเมื่อ  :     10 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 885   Really appreciate you sharing this article post.Thanks Again. Really Cool.
โดย  :     http://www.projectwedding.com/blog_entries/322977
โพสเมื่อ  :     10 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 884   Great, thanks for sharing this blog.Thanks Again. Cool.
โดย  :     http://forum.heismarried.com/discussion/290275/a-first-class-wallet-at-reasonable-prices
โพสเมื่อ  :     10 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 883   Muchos Gracias for your blog.Really looking forward to read more. Really Cool.
โดย  :     http://salaryitis.com/blogs/41918/107740/choose-the-newest-bifold-wallet
โพสเมื่อ  :     10 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 882   Looking forward to reading more. Great post.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     http://www.moin.victorsergienko.com/index.php?title=Acquiring_Construction_Equipment_Leases_For_the_
โพสเมื่อ  :     10 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 881   I truly appreciate this blog post.
โดย  :     http://www.blueglobere.com/blog/view/697661/castle-clash-cheats-and-hack-tools
โพสเมื่อ  :     10 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 880   I think this is a real great article. Great.
โดย  :     http://theworkingstudent.co.uk/forum/discussion/56476/castle-clash-cheats-and-hack-tools
โพสเมื่อ  :     9 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 879   Awesome article. Great.
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=insendaRhyday409
โพสเมื่อ  :     9 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 878   A round of applause for your article.Really looking forward to read more. Really Cool.
โดย  :     http://www.paymentprocessing.cc/member.php?u=47215
โพสเมื่อ  :     9 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 877   This is one awesome article.Really thank you! Keep writing.
โดย  :     http://www.makantime.com/forum/index.php?action=profile;u=187068
โพสเมื่อ  :     9 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 876   Thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     http://forum.antivirus.baidu.com/index.php?action=profile;u=1331475
โพสเมื่อ  :     9 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 875   Muchos Gracias for your article post.Much thanks again.
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=insendaRhyday397
โพสเมื่อ  :     9 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 874   Great blog article.Really thank you! Awesome.
โดย  :     http://www.adelaidebbs.com.au/bbs/home.php?mod=space&uid=564822
โพสเมื่อ  :     9 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 873   I am so grateful for your post.Much thanks again. Awesome.
โดย  :     http://ft-morgan.com/index.php?action=profile;u=251805
โพสเมื่อ  :     9 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 872   A round of applause for your article post.Much thanks again. Really Great.
โดย  :     http://spark.burningman.org/author/aidandoylegris0245
โพสเมื่อ  :     9 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 871   Fantastic blog.Really looking forward to read more.
โดย  :     http://www.kiwibox.com/buffercarbon4/blog/entry/130737097/extraordinary-approach-to-check-out-black-
โพสเมื่อ  :     9 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 870   Very informative post.Really looking forward to read more. Keep writing.
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=insendaRhyday178
โพสเมื่อ  :     9 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 869   I am so grateful for your blog article.Thanks Again.
โดย  :     http://vav.rietveldacademie.nl/user/937647/users/bdpaogyryupcbe
โพสเมื่อ  :     9 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 868   Very good blog post. Really Great.
โดย  :     http://maminportal.ru/user/iuogcdagcpbyya/
โพสเมื่อ  :     9 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 867   Thanks for the post.Thanks Again. Really Great.
โดย  :     http://ft-morgan.com/index.php?action=profile;u=238807
โพสเมื่อ  :     9 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 866   I really liked your blog.Really thank you! Fantastic.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=154113
โพสเมื่อ  :     9 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 865   Im obliged for the blog post. Much obliged.
โดย  :     http://ekyrs.org/support/index.php?action=profile;u=365253
โพสเมื่อ  :     9 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 864   Im grateful for the blog. Great.
โดย  :     http://timeout.ua/user/pauubidpacdaba/
โพสเมื่อ  :     9 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 863   Very neat blog post.Much thanks again. Really Cool.
โดย  :     http://www.adelaidebbs.com.au/bbs/home.php?mod=space&uid=564140
โพสเมื่อ  :     9 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 862   Thanks-a-mundo for the blog. Really Cool.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=83564
โพสเมื่อ  :     8 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 861   Thanks so much for the post. Really Great.
โดย  :     http://ft-morgan.com/index.php?action=profile;u=240383
โพสเมื่อ  :     8 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 860   Thank you ever so for you article post.Thanks Again. Really Cool.
โดย  :     http://www.makantime.com/forum/index.php?action=profile;u=184613
โพสเมื่อ  :     8 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 859   wow, awesome article post.Really thank you!
โดย  :     http://deyerler.org/ru/user/cgydrodprypauo/
โพสเมื่อ  :     8 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 858   Say, you got a nice article post.Thanks Again. Will read on...
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=gobipnonaoyoad
โพสเมื่อ  :     8 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 857   Say, you got a nice article post.Really looking forward to read more. Great.
โดย  :     http://www.zyngaplayerforums.com/member.php?5565951-yebpyaoacdgboe
โพสเมื่อ  :     8 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 856   Thanks a lot for the article post.Really thank you!
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?506023-UnsulseClacle996
โพสเมื่อ  :     8 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 855   Hey, thanks for the blog post.Much thanks again. Cool.
โดย  :     http://ft-morgan.com/index.php?action=profile;u=242363
โพสเมื่อ  :     8 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 854   This is one awesome post.Really looking forward to read more. Awesome.
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=auugdacgnuyprr
โพสเมื่อ  :     8 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 853   Thanks a lot for the blog article.Much thanks again. Will read on...
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=156016
โพสเมื่อ  :     8 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 852   wow, awesome blog.Thanks Again.
โดย  :     http://modgames.net/index/8-1066322
โพสเมื่อ  :     8 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 851   I appreciate you sharing this article.Really thank you! Awesome.
โดย  :     https://youtu.be/qK4ccX6JYfs
โพสเมื่อ  :     8 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 850   These kind of post are always inspiring and I prefer to read quality content so I happy to find many good point here in the post
โดย  :     http://ft-morgan.com/index.php?action=profile;u=244971
โพสเมื่อ  :     8 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 849   Thanks for the blog.Much thanks again. Will read on...
โดย  :     https://youtu.be/uLsoPT9Jq1c
โพสเมื่อ  :     8 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 848   Really informative blog post.Much thanks again. Keep writing.
โดย  :     http://montrealmetropolenumerique.info/story.php?id=33318
โพสเมื่อ  :     8 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 847   Thanks a lot for the blog post.Really thank you! Fantastic.
โดย  :     https://youtu.be/769dzpBD_D8
โพสเมื่อ  :     8 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 846   Really informative blog. Really Cool.
โดย  :     https://youtu.be/CkLLwZA3DqQ
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 845   Looking forward to reading more. Great post.Thanks Again. Much obliged.
โดย  :     http://www.paymentprocessing.cc/member.php?u=46164
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 844   Thanks for the post.Much thanks again. Awesome.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=93947
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 843   I really enjoy the article.Much thanks again. Great.
โดย  :     http://menwantwhat.com/8-secrets-how-to-get-your-man-back/
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 842   I cannot thank you enough for the article post.Thanks Again. Really Great.
โดย  :     http://consiedilizia.info/story.php?id=37105
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 841   I really liked your article.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     http://www.vduv.de/
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 840   Muchos Gracias for your article. Much obliged.
โดย  :     http://www.comintconsulting.com/systems
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 839   Really enjoyed this post.Really looking forward to read more.
โดย  :     http://www.zyngaplayerforums.com/member.php?5562170-encuyabagaoued
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 838   Appreciate you sharing, great article. Really Great.
โดย  :     http://ft-morgan.com/index.php?action=profile;u=240296
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 837   wow, awesome article post.Really looking forward to read more. Great.
โดย  :     http://www.brit-rocks.com
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 836   Hey, thanks for the article.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     http://rustrade.nl/ned/index.php?subaction=userinfo&user=capcyurderiaun
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 835   Great, thanks for sharing this blog article.Really looking forward to read more. Awesome.
โดย  :     http://mark-twain.ru/user/ygreeryaerbbai/
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 834   Muchos Gracias for your article.Thanks Again. Want more.
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?214742-erobserrere145
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 833   Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.
โดย  :     http://www.youtube.com/watch?v=mnJPG9pu6kU
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 832   Major thankies for the blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.
โดย  :     http://my.mamacn.com/space-uid-7062305.html
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 831   Great, thanks for sharing this post.Thanks Again. Really Great.
โดย  :     http://www.adelaidebbs.com.au/bbs/home.php?mod=space&uid=567218
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 830   Looking forward to reading more. Great article.Really looking forward to read more. Really Cool.
โดย  :     http://www.zyngaplayerforums.com/member.php?5561786-gcaddupndidbpe
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 829   Very neat blog.Really thank you! Will read on...
โดย  :     http://timeout.ua/user/dcbaanrnoddnyg/
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 828   I loved your post. Cool.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=Cxp5gjiRZiE
โพสเมื่อ  :     7 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 827   I cannot thank you enough for the article post.Thanks Again. Great.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=153322
โพสเมื่อ  :     6 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 826   Very good article.Much thanks again. Fantastic.
โดย  :     http://www.netawd.com/video/index.php?id=Cxp5gjiRZiE/?Juggling-Inferno-Fire-Performers&music
โพสเมื่อ  :     6 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 825   Im obliged for the blog.Really looking forward to read more. Cool.
โดย  :     http://usr.by/user/yyccpanbeoabba/
โพสเมื่อ  :     6 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 824   A round of applause for your article post. Keep writing.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=103316
โพสเมื่อ  :     6 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 823   I loved your blog article. Much obliged.
โดย  :     http://my.mamacn.com/space-uid-9656452.html
โพสเมื่อ  :     6 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 822   Thank you ever so for you post.Thanks Again. Cool.
โดย  :     http://www.kutsenko.ru/forum/index.php?showuser=5348154
โพสเมื่อ  :     6 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 821   I appreciate you sharing this post.Thanks Again. Want more.
โดย  :     http://franc66.es
โพสเมื่อ  :     5 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 820   Very neat article post. Fantastic.
โดย  :     http://californiarafting.info/story/40312
โพสเมื่อ  :     4 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 819   Very informative article. Cool.
โดย  :     http://chaykafest.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=838786
โพสเมื่อ  :     4 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 818   Thank you ever so for you article post.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=153897
โพสเมื่อ  :     4 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 817   Im grateful for the article post.Thanks Again. Will read on...
โดย  :     http://deyerler.org/ru/user/rrrycgnbpiuide/
โพสเมื่อ  :     4 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 816   Really informative blog post.Much thanks again. Much obliged.
โดย  :     http://local.moi.go.th/2009Board/index.php?action=profile;u=133003
โพสเมื่อ  :     4 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 815   Appreciate you sharing, great blog article.Really thank you! Want more.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=153727
โพสเมื่อ  :     4 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 814   Fantastic blog.Much thanks again. Great.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=218541
โพสเมื่อ  :     4 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 813   I truly appreciate this blog post.Really thank you! Cool.
โดย  :     http://my.mamacn.com/space-uid-8545643.html
โพสเมื่อ  :     4 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 812   Thanks for the article post.Much thanks again. Keep writing.
โดย  :     http://orca3d.com/forum/index.php?action=profile;u=68944
โพสเมื่อ  :     4 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 811   Great, thanks for sharing this blog post.Really thank you! Cool.
โดย  :     http://jmsnews.com/forums/member.php?u=193271
โพสเมื่อ  :     4 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 810   Appreciate you sharing, great blog article.Much thanks again. Want more.
โดย  :     http://chaykafest.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=838594
โพสเมื่อ  :     3 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 809   I think this is a real great blog article.Really thank you! Want more.
โดย  :     http://ft-morgan.com/index.php?action=profile;u=243389
โพสเมื่อ  :     3 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 808   Enjoyed every bit of your blog.Really thank you! Will read on...
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=153890
โพสเมื่อ  :     3 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 807   wow, awesome blog article.Really looking forward to read more. Great.
โดย  :     http://chaykafest.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=838509
โพสเมื่อ  :     3 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 806   Thank you for your article post.Really thank you!
โดย  :     http://www.dibugs.com/profile/priest87beet/?updated=true
โพสเมื่อ  :     3 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 805   Very neat post. Much obliged.
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=rgiccarnenpoig
โพสเมื่อ  :     3 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 804   Appreciate you sharing, great blog article.Much thanks again. Fantastic.
โดย  :     http://langeron.kiev.ua/user/bcyiubuyubrinr/
โพสเมื่อ  :     3 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 803   Thanks again for the article.
โดย  :     http://www.kutsenko.ru/forum/index.php?showuser=5309021
โพสเมื่อ  :     3 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 802   Thanks again for the blog article. Want more.
โดย  :     http://langeron.kiev.ua/user/ueugouocaoabyr/
โพสเมื่อ  :     3 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 801   Very neat blog article.Really thank you! Want more.
โดย  :     http://local.moi.go.th/2009Board/index.php?action=profile;u=159202
โพสเมื่อ  :     3 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 800   Thanks so much for the blog article.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     http://www.ostaz.ru/user/Wrewaycorergy402/
โพสเมื่อ  :     3 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 799   Muchos Gracias for your article post. Cool.
โดย  :     http://www.kutsenko.ru/forum/index.php?showuser=5321889
โพสเมื่อ  :     3 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 798   Hey, thanks for the article post.Thanks Again. Great.
โดย  :     http://maminportal.ru/user/eyynocabraaiin/
โพสเมื่อ  :     3 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 797   Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Thanks Again. Really Cool.
โดย  :     http://marinor.info/story.php?id=40842
โพสเมื่อ  :     3 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 796   Thanks so much for the article post. Much obliged.
โดย  :     http://calip.so/user/profile/eercrdcbcdeeya
โพสเมื่อ  :     3 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 795   Im grateful for the article post.Really thank you! Keep writing.
โดย  :     http://my.mamacn.com/space-uid-8763107.html
โพสเมื่อ  :     3 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 794   Really informative article.Really looking forward to read more. Keep writing.
โดย  :     http://local.moi.go.th/2009Board/index.php?action=profile;u=145607
โพสเมื่อ  :     2 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 793   Major thankies for the blog.Really looking forward to read more. Great.
โดย  :     http://www.velosklad.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=1683422
โพสเมื่อ  :     2 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 792   I value the article post.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?490048-erobserrere792
โพสเมื่อ  :     2 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 791   Very good post. Want more.
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?552431-drigaoraribdpa
โพสเมื่อ  :     2 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 790   Enjoyed every bit of your blog article.Much thanks again. Really Great.
โดย  :     http://www.faerunslegends.it/wiki/index.php?title=Bad_Credit_Loan9751929
โพสเมื่อ  :     2 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 789   Im obliged for the article.Really thank you!
โดย  :     http://techbug.freeadvertisingvillage.com/Working-Capital-Loans-f7193.html
โพสเมื่อ  :     2 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 788   This is one awesome blog.Really thank you! Great.
โดย  :     http://www.makantime.com/forum/index.php?action=profile;u=162202
โพสเมื่อ  :     2 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 787   Awesome article.Much thanks again. Fantastic.
โดย  :     http://my.mamacn.com/space-uid-9348607.html
โพสเมื่อ  :     2 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 786   Really appreciate you sharing this blog post.Thanks Again. Cool.
โดย  :     http://ft-morgan.com/index.php?action=profile;u=258266
โพสเมื่อ  :     2 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 785   Im grateful for the article.Thanks Again. Keep writing.
โดย  :     http://www.makantime.com/forum/index.php?action=profile;u=161911
โพสเมื่อ  :     2 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 784   Wow, great blog. Much obliged.
โดย  :     http://my.mamacn.com/space-uid-8508805.html
โพสเมื่อ  :     2 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 783   wow, awesome blog post.Much thanks again. Want more.
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=insendaRhyday565
โพสเมื่อ  :     2 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 782   A big thank you for your post.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     http://forum.antivirus.baidu.com/index.php?action=profile;u=1307722
โพสเมื่อ  :     2 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 781   I cannot thank you enough for the post. Cool.
โดย  :     http://magieblanche.info/smf2/index.php?action=profile;u=151178
โพสเมื่อ  :     2 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 780   Thanks again for the blog article. Great.
โดย  :     http://local.moi.go.th/2009Board/index.php?action=profile;u=136944
โพสเมื่อ  :     1 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 779   I appreciate you sharing this blog post. Really Great.
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?423041-erobserrere647
โพสเมื่อ  :     1 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 778   I really liked your article post.Really looking forward to read more. Cool.
โดย  :     http://www.kutsenko.ru/forum/index.php?showuser=5329751
โพสเมื่อ  :     1 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 777   Really enjoyed this article.Much thanks again.
โดย  :     https://twitter.com/BestForexSpot
โพสเมื่อ  :     1 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 776   Appreciate you sharing, great article post.Really thank you! Fantastic.
โดย  :     http://www.adelaidebbs.com.au/bbs/home.php?mod=space&uid=542058
โพสเมื่อ  :     1 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 775   8TmauZ wow, awesome blog post.Much thanks again. Awesome.
โดย  :     http://crorkzz.com/
โพสเมื่อ  :     1 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 774   Thanks again for the post.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     http://www.zyngaplayerforums.com/member.php?5547558-gonguyipcypeci
โพสเมื่อ  :     1 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 773   Appreciate you sharing, great article.Thanks Again. Really Cool.
โดย  :     http://hoteldomicil.info/story/40924
โพสเมื่อ  :     1 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 772   Really enjoyed this article.Much thanks again. Really Cool.
โดย  :     http://www.lhasa.ru/board/tools.php?event=profile&pname=acccrdbeargdgd
โพสเมื่อ  :     1 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 771   Thank you ever so for you article.Much thanks again. Really Cool.
โดย  :     http://ft-morgan.com/index.php?action=profile;u=249127
โพสเมื่อ  :     1 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 770   Thanks again for the article post.Much thanks again. Will read on...
โดย  :     http://ketban.laodong.com.vn/member.php?480831-erobserrere291
โพสเมื่อ  :     1 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 769   I loved your article post.
โดย  :     http://vetatnet.net/discussion/113722/how-to-locate-amazing-used-cars-for-sale
โพสเมื่อ  :     1 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 768   A big thank you for your blog article.Really thank you! Cool.
โดย  :     http://www.purevolume.com/chalk7congo/posts/10304309/A+Gift+Suggestion+for+Your+Man
โพสเมื่อ  :     1 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 767   Hey, thanks for the blog article. Really Great.
โดย  :     http://rustrade.nl/ned/index.php?subaction=userinfo&user=gyaiducibnopgn
โพสเมื่อ  :     1 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 766   Appreciate you sharing, great blog.Thanks Again. Great.
โดย  :     http://guidascuola.info/story.php?id=42316
โพสเมื่อ  :     1 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 765   Major thanks for the blog post.Really looking forward to read more. Want more.
โดย  :     http://consultantplus.info/story.php?id=35130
โพสเมื่อ  :     1 กรกฏาคม 2558

  Re: ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555
ความเห็นที่ : 764   Awesome post.Really looking forward to read more. Cool.
โดย  :     http://artedu.uz.ua/user/eogbbgoyppoapp/
โพสเมื่อ  :     1 กรกฏาคม 2558