ฤกษ์แต่งงานปี 2555

View : 15,196

 

   ตามตำราโบราณ การดูฤกษ์แต่งงานของคู่บ่าวสาว จะต้องมีการนำดวงของคู่บ่าวสาวมาวางดวงฤกษ์ แล้วหาวันที่ดี เดือนที่ดี ปีที่มีความมงคล ก็จะอำนวยความเป็นสิริมงคล เป็นการเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่ ก็จะครองคู่กันอย่างราบรื่น มีความสุข อาจารย์สมศักดิ์ ภัทรภาณีนาท นักพยากรณ์ จาก Horoworld รับหน้าที่วางฤกษ์ที่เหมาะแก่จัดพิธีงานมงคลสมรสฤกษ์แต่งงาน 2555 มาให้แล้วค่ะ

 

 

 ฤกษ์แต่งงานปี 2555 เดือนมกราคม    

                

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2555 เป็น เทศาตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่างๆ โดยเฉพาะเปิดกิจการใหม่ๆ จะเป็นศูนย์การค้า สถานบันเทิงทุกรูปแบบ ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และยังเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ของคู่บ่าวสาวที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน จะได้รับการสนับสนุน หรือมีผู้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู มีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ ของการใช้ชีวิตที่ราบรื่นสดใสดีมาก


วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2555 เป็น เทวีฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกย่องสตรี ความมีหน้ามีตาใน มีชื่อเสียงในวงสังคมทั่วไป เหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน โดยเฉพาะเจ้าบ่าวจะยกย่องให้เกียรติเจ้าสาว ให้มีหน้ามีตา มีชื่อเสียงมอบความไว้วางใจให้เธอเป็นคนสำคัญของหัวใจ จะสร้างหลักฐานทรัพย์สินเงินทอง ให้มั่นคง และบุตรบริวารก็มีความอบอุ่น อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาก


วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2555เป็น มหัทธโนฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับงานมงคลต่างๆได้สารพัด เรียกได้ว่าเป็นฤกษ์ครอบจักรวาลก็ว่าได้ สามารถดำเนินงานต่างๆได้ทั่วไป เหมาะสำหรับจัดพิธีงานมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะมั่งมีศรีสุข มีทรัพย์สินเนืองนอง มีความมั่งคั่งเป็นเศรษฐีร่ำรวยดีมาก

                    

                    

 ฤกษ์แต่งงานปี 2555 เดือนกุมภาพันธ์

                    

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 เป็น เทศาตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่างๆ โดยเฉพาะเปิดกิจการใหม่ๆ จะเป็นศูนย์การค้า สถานบันเทิงทุกรูปแบบ ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และยังเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ของคู่บ่าวสาวที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน จะได้รับการสนับสนุน หรือมีผู้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู มีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ ของการใช้ชีวิตที่ราบรื่นสดใสดีมาก


วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เป็น มหัทธโนฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับงานมงคลต่างๆได้สารพัด เรียกได้ว่าเป็นฤกษ์ครอบจักรวาลก็ว่าได้ สามารถดำเนินงานต่างๆได้ทั่วไป เหมาะสำหรับจัดพิธีงานมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะมั่งมีศรีสุข มีทรัพย์สินเนืองนอง มีความมั่งคั่งเป็นเศรษฐีร่ำรวยดีมาก


วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 เป็น ราชาฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่างๆ ที่มีความโอ่อ่า มีเกียรติมีชื่อเสียง มีเสน่ห์เป็นที่นิยมยกย่อง และเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะเป็นใหญ่เป็นโต มียศถาบรรดาศักดิ์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของสังคม และยังส่งผลไปถึงบุตร ที่จะได้เข้ารับราชการงานเมือง หลักฐานก็มั่นคง การเงินก็มั่งคั่ง ยศตำแหน่งก็ใหญ่โต จะมีความสุขตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตคู่ไปถึงในภายภาคหน้าของอนาคต

                    

                    

 ฤกษ์แต่งงานปี 2555 เดือนมีนาคม    

                

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2555 เป็น ราชาฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่างๆ ที่มีความโอ่อ่า มีเกียรติมีชื่อเสียง มีเสน่ห์เป็นที่นิยมยกย่อง และเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะเป็นใหญ่เป็นโต มียศถาบรรดาศักดิ์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของสังคม และยังส่งผลไปถึงบุตร ที่จะได้เข้ารับราชการงานเมือง หลักฐานก็มั่นคง การเงินก็มั่งคั่ง ยศตำแหน่งก็ใหญ่โต จะมีความสุขตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตคู่ไปถึงในภายภาคหน้าของอนาคต


วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2555 เป็น ภูมิปาโลฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงถาวร มีความเป็นปึกแผ่นของหลักฐาน หลักทรัพย์ และเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะมีความหนักแน่นมั่นคงในการครองชีวิต จะมีความโดดเด่นในด้านอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นเจ้าของที่นาราชาที่ดิน และมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วทุกสารทิศ และอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข


วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2555 เป็น เทศาตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่างๆ โดยเฉพาะเปิดกิจการใหม่ๆ จะเป็นศูนย์การค้า สถานบันเทิงทุกรูปแบบ ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และยังเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ของคู่บ่าวสาวที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน จะได้รับการสนับสนุน หรือมีผู้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู มีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ ของการใช้ชีวิตที่ราบรื่นสดใสดีมาก


วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2555 เป็น ภูมิปาโลฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงถาวร มีความเป็นปึกแผ่นของหลักฐาน หลักทรัพย์ และเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะมีความหนักแน่นมั่นคงในการครองชีวิต จะมีความโดดเด่นในด้านอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นเจ้าของที่นาราชาที่ดิน และมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วทุกสารทิศ และอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

                    

                    

 ฤกษ์แต่งงานปี 2555 เดือนพฤษภาคม

                    

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2555 เป็น เทศาตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่างๆ โดยเฉพาะเปิดกิจการใหม่ๆ จะเป็นศูนย์การค้า สถานบันเทิงทุกรูปแบบ ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และยังเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ของคู่บ่าวสาวที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน จะได้รับการสนับสนุน หรือมีผู้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู มีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ ของการใช้ชีวิตที่ราบรื่นสดใสดีมาก


วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2555 เป็น ราชาฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่างๆ ที่มีความโอ่อ่า มีเกียรติมีชื่อเสียง มีเสน่ห์เป็นที่นิยมยกย่อง และเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะเป็นใหญ่เป็นโต มียศถาบรรดาศักดิ์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของสังคม และยังส่งผลไปถึงบุตร ที่จะได้เข้ารับราชการงานเมือง หลักฐานก็มั่นคง การเงินก็มั่งคั่ง ยศตำแหน่งก็ใหญ่โต จะมีความสุขตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตคู่ไปถึงในภายภาคหน้าของอนาคต


วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 เป็น ราชาฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่างๆ ที่มีความโอ่อ่า มีเกียรติมีชื่อเสียง มีเสน่ห์เป็นที่นิยมยกย่อง และเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะเป็นใหญ่เป็นโต มียศถาบรรดาศักดิ์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของสังคม และยังส่งผลไปถึงบุตร ที่จะได้เข้ารับราชการงานเมือง หลักฐานก็มั่นคง การเงินก็มั่งคั่ง ยศตำแหน่งก็ใหญ่โต จะมีความสุขตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตคู่ไปถึงในภายภาคหน้าของอนาคต


วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2555 เป็น มหัทธโนฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับงานมงคลต่างๆได้สารพัด เรียกได้ว่าเป็นฤกษ์ครอบจักรวาลก็ว่าได้ สามารถดำเนินงานต่างๆได้ทั่วไป เหมาะสำหรับจัดพิธีงานมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะมั่งมีศรีสุข มีทรัพย์สินเนืองนอง มีความมั่งคั่งเป็นเศรษฐีร่ำรวยดีมาก

                    

                    

 ฤกษ์แต่งงานปี 2555 เดือนกรกฎาคม

                     

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2555 เป็น เทศาตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่างๆ โดยเฉพาะเปิดกิจการใหม่ๆ จะเป็นศูนย์การค้า สถานบันเทิงทุกรูปแบบ ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และยังเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ของคู่บ่าวสาวที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน จะได้รับการสนับสนุน หรือมีผู้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู มีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ ของการใช้ชีวิตที่ราบรื่นสดใสดีมาก


วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2555 เป็น เทวีฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกย่องสตรี ความมีหน้ามีตาใน มีชื่อเสียงในวงสังคมทั่วไป เหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน โดยเฉพาะเจ้าบ่าวจะยกย่องให้เกียรติเจ้าสาว ให้มีหน้ามีตา มีชื่อเสียงมอบความไว้วางใจให้เธอเป็นคนสำคัญของหัวใจ จะสร้างหลักฐานทรัพย์สินเงินทอง ให้มั่นคง และบุตรบริวารก็มีความอบอุ่น อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาก  ฤกษ์แต่งงานปี 2555 เดือนสิงหาคม    

                

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2555 เป็น มหัทธโนฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับงานมงคลต่างๆได้สารพัด เรียกได้ว่าเป็นฤกษ์ครอบจักรวาลก็ว่าได้ สามารถดำเนินงานต่างๆได้ทั่วไป เหมาะสำหรับจัดพิธีงานมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะมั่งมีศรีสุข มีทรัพย์สินเนืองนอง มีความมั่งคั่งเป็นเศรษฐีร่ำรวยดีมาก


วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2555 เป็น เทวีฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกย่องสตรี ความมีหน้ามีตาใน มีชื่อเสียงในวงสังคมทั่วไป เหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน โดยเฉพาะเจ้าบ่าวจะยกย่องให้เกียรติเจ้าสาว ให้มีหน้ามีตา มีชื่อเสียงมอบความไว้วางใจให้เธอเป็นคนสำคัญของหัวใจ จะสร้างหลักฐานทรัพย์สินเงินทอง ให้มั่นคง และบุตรบริวารก็มีความอบอุ่น อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาก


วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2555 เป็น มหัทธโนฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับงานมงคลต่างๆได้สารพัด เรียกได้ว่าเป็นฤกษ์ครอบจักรวาลก็ว่าได้ สามารถดำเนินงานต่างๆได้ทั่วไป เหมาะสำหรับจัดพิธีงานมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะมั่งมีศรีสุข มีทรัพย์สินเนืองนอง มีความมั่งคั่งเป็นเศรษฐีร่ำรวยดีมาก

                    

 ฤกษ์แต่งงานปี 2555 เดือนกันยายน    

                

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2555 เป็น มหัทธโนฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับงานมงคลต่างๆได้สารพัด เรียกได้ว่าเป็นฤกษ์ครอบจักรวาลก็ว่าได้ สามารถดำเนินงานต่างๆได้ทั่วไป เหมาะสำหรับจัดพิธีงานมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะมั่งมีศรีสุข มีทรัพย์สินเนืองนอง มีความมั่งคั่งเป็นเศรษฐีร่ำรวยดีมาก


วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2555 เป็น ภูมิปาโลฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงถาวร มีความเป็นปึกแผ่นของหลักฐาน หลักทรัพย์ และเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะมีความหนักแน่นมั่นคงในการครองชีวิต จะมีความโดดเด่นในด้านอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นเจ้าของที่นาราชาที่ดิน และมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วทุกสารทิศ และอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข


วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2555 เป็น มหัทธโนฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับงานมงคลต่างๆได้สารพัด เรียกได้ว่าเป็นฤกษ์ครอบจักรวาลก็ว่าได้ สามารถดำเนินงานต่างๆได้ทั่วไป เหมาะสำหรับจัดพิธีงานมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะมั่งมีศรีสุข มีทรัพย์สินเนืองนอง มีความมั่งคั่งเป็นเศรษฐีร่ำรวยดีมาก

                    

                    

 ฤกษ์แต่งงานปี 2555 เดือนตุลาคม    

                

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็น ราชาฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่างๆ ที่มีความโอ่อ่า มีเกียรติมีชื่อเสียง มีเสน่ห์เป็นที่นิยมยกย่อง และเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะเป็นใหญ่เป็นโต มียศถาบรรดาศักดิ์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของสังคม และยังส่งผลไปถึงบุตร ที่จะได้เข้ารับราชการงานเมือง หลักฐานก็มั่นคง การเงินก็มั่งคั่ง ยศตำแหน่งก็ใหญ่โต จะมีความสุขตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตคู่ไปถึงในภายภาคหน้าของอนาคต


วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2555 เป็น มหัทธโนฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับงานมงคลต่างๆได้สารพัด เรียกได้ว่าเป็นฤกษ์ครอบจักรวาลก็ว่าได้ สามารถดำเนินงานต่างๆได้ทั่วไป เหมาะสำหรับจัดพิธีงานมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะมั่งมีศรีสุข มีทรัพย์สินเนืองนอง มีความมั่งคั่งเป็นเศรษฐีร่ำรวยดีมาก

                    

                    

 ฤกษ์แต่งงานปี 2555 เดือนพฤศจิกายน

                    

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็น มหัทธโนฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับงานมงคลต่างๆได้สารพัด เรียกได้ว่าเป็นฤกษ์ครอบจักรวาลก็ว่าได้ สามารถดำเนินงานต่างๆได้ทั่วไป เหมาะสำหรับจัดพิธีงานมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะมั่งมีศรีสุข มีทรัพย์สินเนืองนอง มีความมั่งคั่งเป็นเศรษฐีร่ำรวยดีมาก


วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เป็น มหัทธโนฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับงานมงคลต่างๆได้สารพัด เรียกได้ว่าเป็นฤกษ์ครอบจักรวาลก็ว่าได้ สามารถดำเนินงานต่างๆได้ทั่วไป เหมาะสำหรับจัดพิธีงานมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะมั่งมีศรีสุข มีทรัพย์สินเนืองนอง มีความมั่งคั่งเป็นเศรษฐีร่ำรวยดีมาก


วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เป็น เทศาตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่างๆ โดยเฉพาะเปิดกิจการใหม่ๆ จะเป็นศูนย์การค้า สถานบันเทิงทุกรูปแบบ ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และยังเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ของคู่บ่าวสาวที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน จะได้รับการสนับสนุน หรือมีผู้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู มีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ ของการใช้ชีวิตที่ราบรื่นสดใสดีมาก


วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เป็น มหัทธโนฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับงานมงคลต่างๆได้สารพัด เรียกได้ว่าเป็นฤกษ์ครอบจักรวาลก็ว่าได้ สามารถดำเนินงานต่างๆได้ทั่วไป เหมาะสำหรับจัดพิธีงานมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะมั่งมีศรีสุข มีทรัพย์สินเนืองนอง มีความมั่งคั่งเป็นเศรษฐีร่ำรวยดีมาก

                    

                    

 ฤกษ์แต่งงานปี 2555 เดือนธันวาคม    

                

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2545 เป็น เทวีฤกษ์ เป็นฤกษ์แต่งงานที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกย่องสตรี ความมีหน้ามีตาใน มีชื่อเสียงในวงสังคมทั่วไป เหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน โดยเฉพาะเจ้าบ่าวจะยกย่องให้เกียรติเจ้าสาว ให้มีหน้ามีตา มีชื่อเสียงมอบความไว้วางใจให้เธอเป็นคนสำคัญของหัวใจ จะสร้างหลักฐานทรัพย์สินเงินทอง ให้มั่นคง และบุตรบริวารก็มีความอบอุ่น อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาก   แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อาจารย์สมศักดิ์ ภัทรภาณีนาท ได้กล่าวฝากเพิ่มเติมว่า ถ้าต้องการได้ฤกษ์ที่สมบูรณ์ ต้องใช้ดวงของทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาว ประกอบกันเพื่อหาวันที่ดีที่สุดซึ่งเป็นวันสำคัญของชีวิต


**** หมายเหตุ **** จะไม่มีฤกษ์แต่งงานปี 2555 ในเดือนเมษายนเพราะเป็นเดือนร้อน ส่วนเดือนมิถุนายนเป็นเดือนห้าตกเลขไม่ดี นอกจากฤกษ์แต่งงานไม่ดีแล้ว ยังเป็นเดือนที่ไม่เหมาะสมอีกด้วยครับ


 

 

ที่มา : horoworld
โพสเมื่อ : 1 มิถุนายน 2555
Tag : ฤกษ์แต่งงานปี 2555 ฤกษ์แต่งงาน 
แบ่งปัน Bookmark and Share


  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 202   Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We ave ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I am also a specialist in this topic so I can understand your hard work.
โดย  :     http://nicephashion.science/story/27247
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 201   pretty practical material, overall I consider this is really worth a bookmark, thanks
โดย  :     http://ruled.services/story.php?id=27635
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 200   I think this is a real great article.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     https://disqus.com/by/pratlenotu/
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 199   Too many times I passed over this link, and that was a tragedy. I am glad I will be back!
โดย  :     http://dropbag.io/
โพสเมื่อ  :     22 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 198   Very often I go to see this blog. It very much is pleasant to me. Thanks the author
โดย  :     http://dropbag.io/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 197   I value the article post.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     https://lymiax.com/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 196   Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post plus the rest of the site is very good.
โดย  :     https://lymiax.com/
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 195   intporn free porn forums adult xxx port pussy vagina
โดย  :     http://bml.ym.edu.tw/tfeid/userinfo.php?uid=641527
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 194   I'ะฐย†ve read a few excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how so much effort you place to make this kind of magnificent informative web site.
โดย  :     https://www.amazon.in/gp/profile/A202NS6BN4CQQH?preview=true
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 193   It is best to take part in a contest for top-of-the-line blogs on the web. I will suggest this web site!
โดย  :     http://solphia.com/community/blog/view/69864/distant-web-education-in-your-home
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 192   Precisely what I was looking for, thanks for posting.
โดย  :     https://angel.co/wayne-gonzales
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 191   Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!
โดย  :     https://trax.party/blog/view/8505/spy-pen-camera-exposed
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 190   Say, you got a nice article post. Will read on
โดย  :     https://webflow.com/jewellittle
โพสเมื่อ  :     21 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 189   Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this post and also the rest of the website is really good.
โดย  :     http://hoanhbo.net/member.php?121225-DetBreasejath787
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 188   Thank you a lot for sharing this with all folks you actually
โดย  :     http://login.ezproxy.lib.usf.edu/login?url=http://alfiejayduran.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 187   It as hard to find well-informed people on this topic, however, you seem like you know what you are talking about! Thanks
โดย  :     http://www.fatalbert.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=alfiejayduran.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 186   Yahoo horoscope chinois tirages gratuits des oracles
โดย  :     http://www.hairsalon-web.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=jobepaterson.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 185   This paragraph on the topic of SEO provides clear thought for new SEO viewers that how to do Search engine optimization, therefore keep it up. Nice job
โดย  :     http://buyblacksd.com/?ai1ec_event=2018-fly-queen-motherdaughter-retreat
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 184   Very nice article, exactly what I was looking for.
โดย  :     https://www.yelp.co.uk/biz/instabeauty-cambridge
โพสเมื่อ  :     20 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 183   Outstanding work over again! Thumbs up=)
โดย  :     http://treesupply0.ebook-123.com/post/precisely-why-is-education-required-1534473146
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 182   Thank you for your article post. Much obliged.
โดย  :     http://10lance.com/story.php?title=du-hoc-my#discuss
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 181   you writing this post plus the rest of the website is also
โดย  :     https://mallbase9.phpground.net/2018/08/17/what-exactly-are-flower-essences/
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 180   It happens to all of us whenever we enter into the period referred to as puberty. The hormonal
โดย  :     http://www.colourlovers.com/lover/exabconcar
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 179   Right now it appears like BlogEngine is the top blogging platform out there right now. (from what I ave read) Is that what you are using on your blog?
โดย  :     https://kettlebrush84scottwolfe518.shutterfly.com/21
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 178   Usually I don at learn post on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, very great article.
โดย  :     http://publish.lycos.com/violetburke/2018/08/16/great-things-about-short-stories/
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 177   Looking forward to reading more. Great blog.
โดย  :     http://articulos.ml/blog/view/249321/the-best-way-to-get-ready-for-a-camping-trip
โพสเมื่อ  :     19 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 176   Major thankies for the post.Thanks Again. Really Great.
โดย  :     http://affiniahotels.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=dylonstevens.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 175   Looking forward to reading more. Great article post.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     http://blogovk.com/go?http://dylonstevens.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 174   Whats up! I simply want to give an enormous thumbs up for the good information you have got right here on this post. I shall be coming again to your weblog for extra soon.
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B01M7YHHGD
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 173   Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is great, let alone the content!
โดย  :     https://myfitxpress.com/members/wintermagic61/activity/130390/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 172   This awesome blog is definitely awesome and diverting. I have discovered helluva handy things out of this blog. I ad love to return over and over again. Thanks a lot!
โดย  :     https://visual.ly/users/iltheiconral/account
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 171   I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You are incredible! Thanks!
โดย  :     http://tellertank9.blog2learn.com/15765796/great-things-about-website-promotion
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 170   Thanks a lot for the post.Really thank you! Much obliged.
โดย  :     http://jennifer-belle.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=amarcooley.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 169   It is usually a very pleased day for far North Queensland, even state rugby league usually, Sheppard reported.
โดย  :     http://c005.pat00.de/r.php?u=296d4edfc773&g=6361&l=005&p=360514968302&url=http://amarcooley.blogspot
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 168   Normally I don at read post on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to check out and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, very nice post.
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B073R171GM
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 167   There is visibly a bunch to know about this. I feel you made some nice points in features also.
โดย  :     http://faltusaman.com/user/profile/36591
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 166   There is perceptibly a lot to identify about this. I suppose you made some good points in features also.
โดย  :     http://dollarcarhire.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=oluwatobilobaportillo.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 165   Im thankful for the blog article. Want more.
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B07DFY2DVQ
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 164   Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I am also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.
โดย  :     http://ab12345.net/go.aspx?url=http://ffionellwood.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 163   Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Really looking forward to read more. Awesome.
โดย  :     http://celsiusadmin.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ffionellwood.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 162   I think this is a real great post.Really thank you! Really Cool.
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B01M7YHHGD
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 161   Thanks for sharing, this is a fantastic blog post. Really Cool.
โดย  :     https://www.amazon.com/dp/B01G019JWM
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 160   This is a list of words, not an essay. you are incompetent
โดย  :     https://historia.co.mz/wiki/Tips_That_Will_Help_You_With_Public_Talkingtwo_2..._Advice_Num_47_From_3
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 159   Very good article. I will be going through some of these issues as well..
โดย  :     http://www.mission2035.in/index.php?title=Master_Almost_Everything_About_Community_Talking_In_This_P
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 158   Thanks for helping out, excellent info. Nobody can be exactly like me. Sometimes even I have trouble doing it. by Tallulah Bankhead.
โดย  :     http://www.animalichepassione.it/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=Ramonita34
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 157   That is a really good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise informationaะฐะะฐย’ะฑย‚ะขย€ะขยšะฐะ‚ะฐยŒะฐะะขย’ะฐะ‚ะฐย† Many thanks for sharing this one. A must read post!
โดย  :     http://gutenborg.net/story/192310/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 156   Major thanks for the article. Really Great.
โดย  :     http://mamaklr.com/blog/view/265706/completely-no-elevate-expense-having-veterans-administration-ban
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 155   This is very interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your website in my social networks!
โดย  :     http://stephwenburg.com/members/throatwood0/activity/69212/
โพสเมื่อ  :     18 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 154   I truly appreciate this article.Really looking forward to read more. Really Cool.
โดย  :     https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS6lnDIb_1Ib25GrpnM4ImfFl5eKXNErkEQkofBKJ7TBDv1Kx54s
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 153   Thanks so much for the post.Really thank you! Cool.
โดย  :     https://bestlandscaping.kinja.com/the-best-ways-to-obtain-the-most-effective-landscape-de-1827941669
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 152   Normally I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to take a look at and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, very great article.
โดย  :     http://www.wsiltv.com/story/38626147/news
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 151   I really liked your blog post.Much thanks again. Really Cool.
โดย  :     http://lifestyle.theworldinsiders.com/news/nyc-window-installation-and-glass-fabrication-company-now
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 150   It as not that I want to replicate your internet site, but I really like the layout. Could you let me know which design are you using? Or was it tailor made?
โดย  :     https://friendsteens.com/blog/view/48944/gst-registration-in-vizag
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 149   very good put up, i actually love this web site, carry on it
โดย  :     http://drillerforyou.com/2018/08/15/gst-registration-in-vizag/
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 148   This unique blog is no doubt educating as well as diverting. I have chosen a lot of helpful stuff out of this blog. I ad love to visit it again soon. Thanks a bunch!
โดย  :     http://applehitech.com/story.php?title=bathroom-tiling#discuss
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 147   Skill without imagination is craftsmanship and gives us many useful objects such as wickerwork picnic baskets. Imagination without skill gives us modern art.
โดย  :     https://zapecom.com/xiaomi-mi-mix-2s-samsung-galaxy-s9/
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 146   Muchos Gracias for your blog post.Thanks Again. Want more.
โดย  :     https://github.com/tialaneta
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 145   I will right away grasp your rss feed as I can at in finding your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Kindly permit me recognize in order that I may subscribe. Thanks.
โดย  :     http://blenderisbroken.com/story.php?title=mobile-pet-grooming-mckinney-tx#discuss
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 144   Say, you got a nice blog article.Thanks Again. Great.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=yGXAsh7_2wA
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 143   Very nice blog post. I definitely love this site. Keep it up!
โดย  :     http://newsmeback.info/story.php?title=steel-buildings-prices-amarillo-tx#discuss
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 142   What as up it as me, I am also visiting this site daily, this
โดย  :     http://onlinevisability.com/local-search-engine-optimization-seo2/
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 141   I truly enjoy examining on this internet site, it has got wonderful blog posts. Never fight an inanimate object. by P. J. O aRourke.
โดย  :     http://resilified.devft.com/members/baconlimit0/activity/266389/
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 140   Wow, great post.Much thanks again. Cool.
โดย  :     http://sauvegarde-enligne.fr/story.php?title=carpet-cleaning-lubbock-reviews#discuss
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 139   Wohh just what I was searching for, regards for putting up.
โดย  :     http://onlinevisability.com/local-search-engine-optimization-seo2/
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 138   It as really a great and useful piece of information. I am satisfied that you just shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.
โดย  :     http://www.bergfex.at/link/?url=http://sidneycalhoun.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 137   There is definately a great deal to find out about this subject. I love all of the points you made.
โดย  :     https://www.flickr.com/photos/161609684@N07/43225872874/in/dateposted-public/
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 136   It as not that I want to duplicate your website, but I really like the layout. Could you let me know which theme are you using? Or was it especially designed?
โดย  :     http://www.samsonstonesc.com/LinkClick.aspx?link=http://zainmcarthur.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     17 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 135   I value the article.Much thanks again. Awesome.
โดย  :     http://seatoskykiteboarding.com/
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 134   Really informative article.Much thanks again. Really Cool.
โดย  :     http://maps.google.com.bd/url?q=http://chadbrookes.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 133   Like attentively would read, but has not understood
โดย  :     http://saturnofcolumbusnortheast.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=josephmaley.blogspot.com&hl=
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 132   It as difficult to find experienced people in this particular topic, but you seem like you know what you are talking about! Thanks
โดย  :     http://seatoskykiteboarding.com/
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 131   Very good blog article.Really thank you! Want more.
โดย  :     http://saudades.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=huzaifarusso.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 130   Looking forward to reading more. Great article post.Much thanks again. Really Great.
โดย  :     http://demographicsnowsouthafrica.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=tedblackmore.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 129   Merely a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding layout. Competition is a painful thing, but it produces great results. by Jerry Flint.
โดย  :     http://seatoskykiteboarding.com/
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 128   Im thankful for the blog article. Great.
โดย  :     http://rpvn.net/music/go.php?u=http://stephansutherland.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 127   I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again
โดย  :     http://seatoskykiteboarding.com/
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 126   t6x8K0 Keep up the good work , I read few blog posts on this web site and I conceive that your web site is very interesting and has got circles of fantastic info.
โดย  :     http://www.suba.me/
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 125   When Someone googles something that relates to one of my wordpress blogs how can I get it to appear on the first page of their serach results?? Thanks!.
โดย  :     http://seatoskykiteboarding.com/
โพสเมื่อ  :     16 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 124   PjP2Ga Really enjoyed this article.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     http://www.suba.me/
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 123   Really excellent info can be found on website.
โดย  :     http://www.rcirealtyllc.com
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 122   Say, you got a nice blog post.Much thanks again. Much obliged.
โดย  :     http://all4webs.com/animalcarol85/ejdbiexdtd417.htm
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 121   ugg boots uk ugg boots cheap ugg outlet sale genuine ugg boots ugg boots uk ugg australia pas cher cheap ugg boots sale ugg outlet
โดย  :     http://saefc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=phillipwainwright.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 120   Some times its a pain in the ass to read what blog owners wrote but this site is really user pleasant!.
โดย  :     http://thedragonandmeeple.com/members/hillfifth12/activity/27027/
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 119   Your content is incredible! Thank you for researching and making this topic plain to your readers. Your article is a very welcome change of pace from others I ave been reading.
โดย  :     http://fewiki.jp/link.php?http://krzysztofmorris.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 118   very couple of internet sites that transpire to become detailed below, from our point of view are undoubtedly nicely worth checking out
โดย  :     https://curvegerman3.asblog.cc/2018/08/13/value-of-printed-circuit-board-pcb/
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 117   I think other web site proprietors should take this web site as an model, very clean and magnificent user genial style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!
โดย  :     https://changesuit22.odablog.net/2018/08/13/solutions-provided-by-deck-builders/
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 116   I think other web site proprietors should take this site as an model, very clean and great user friendly style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!
โดย  :     http://mybigseo.com/story.php?title=signature-decks-com
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 115   Very informative blog post.Thanks Again. Awesome.
โดย  :     https://disqus.com/home/discussion/channel-new/what_exactly_needs_to_be_included_in_a_home_inspectio
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 114   we came across a cool web-site that you just might appreciate. Take a search if you want
โดย  :     https://disqus.com/by/abplenoblit/
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 113   wow, awesome article post.Really looking forward to read more.
โดย  :     https://raillunge85.phpground.net/2018/08/13/important-home-inspection-fundamentals/
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 112   Some truly choice posts on this website , saved to favorites.
โดย  :     http://blogcatalog.org/story.php?title=home-inspections-2#discuss
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 111   Please forgive my English.You completed various good points there. I did a search on the subject matter and found the majority of people will consent with your blog.
โดย  :     https://www.teawithdidi.org/members/pieiris78/activity/145181/
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 110   Say, you got a nice blog article.Thanks Again. Really Great.
โดย  :     http://ronnymacfarlane.weebly.com/
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 109   incredibly nice post, i certainly love this website, persist in it
โดย  :     http://traveleverywhere.org/2018/08/14/agen-bola-terpercaya-memberikan-bonus-yang-besar-2/
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 108   I wanted to thank you for this good read!! I definitely enjoyed every bit of it. I have you book-marked to look at new things you post
โดย  :     https://trunk.www.volkalize.com/members/plowjeff94/activity/1698824/
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 107   I went over this internet site and I conceive you have a lot of excellent information, saved to bookmarks (:.
โดย  :     http://leafpin7.diowebhost.com/12535042/content-media-marketing-by-using-video-sharing
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 106   This very blog is obviously cool and diverting. I have discovered many useful tips out of it. I ad love to visit it again soon. Cheers!
โดย  :     https://recordshow40.blogcountry.net/2018/08/13/exactly-why-you-need-the-help-of-a-taobao-agent/
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 105   This is one awesome article post.Much thanks again. Cool.
โดย  :     http://zaidlowry.weebly.com/
โพสเมื่อ  :     15 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 104   This is one awesome blog.Really looking forward to read more. Really Cool.
โดย  :     https://www.backtothequran.com/blog/view/11429/aspects-for-getting-wholesale-hair-extensions
โพสเมื่อ  :     14 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 103   pretty useful stuff, overall I feel this is really worth a bookmark, thanks
โดย  :     https://martialartsconnections.com/members/toyhope42/activity/200958/
โพสเมื่อ  :     14 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 102   Is there any way you can remove people from that service?
โดย  :     http://bookmarkok.com/story.php?title=ban-nha-tho-cu-ha-dong#discuss
โพสเมื่อ  :     14 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 101   This is really interesting, You certainly are a very qualified blogger. I possess joined your rss and enjoy seeking more of one as fantastic post. Also, I have got shared your blog in my myspace!
โดย  :     http://mazraehkatool.ir/user/Beausyacquise402/
โพสเมื่อ  :     14 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 100   This is my first time go to see at here and i am in fact impressed to read all at single place.
โดย  :     http://youbuyfrommevalue.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=abdurrahmanevans.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     14 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 99   Really enjoyed this article post. Want more.
โดย  :     http://oceanmentalhealth.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lyleguthrie.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     14 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 98   I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You are amazing! Thanks!
โดย  :     http://pmb.ro/common/redirect.php?lext=http://josefcase.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     14 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 97   There is obviously a lot to realize about this. I feel you made some good points in features also.
โดย  :     http://www.jamustudio.com/index.php/User:EldonBohr17547
โพสเมื่อ  :     14 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 96   I truly enjoy examining on this site, it has fantastic articles.
โดย  :     http://wikihotels.com/index.php?title=Usuario:ShermanWindsor5
โพสเมื่อ  :     14 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 95   Im obliged for the article post.Much thanks again. Really Cool.
โดย  :     http://www.lavatone.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bertiesanchez.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     13 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 94   This is a very good tip especially to those new to the blogosphere. Short but very accurate info Many thanks for sharing this one. A must read post!
โดย  :     http://logc135.xiti.com/go.url?xts=461484&xtor=SEC-35-GOO-%5BBranding%5D-%5B9424337627%5D-S-%5Bautos
โพสเมื่อ  :     13 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 93   OpCjHp Thank you for your article post.Much thanks again. Really Great.
โดย  :     http://www.suba.me/
โพสเมื่อ  :     12 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 92   In other words, how do i search for blogs that fit what I want to read about? Does anyone know how to BROWSE through blogs by subject or whatever on blogger?.
โดย  :     http://teldat01.pen.io/
โพสเมื่อ  :     12 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 91   There is evidently a bunch to identify about this. I consider you made various nice points in features also.
โดย  :     https://list.ly/list/2JKR-docpath-corp?make_list_mode=true
โพสเมื่อ  :     12 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 90   Thanks for the blog.Really looking forward to read more. Awesome.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=-ckYdTfyNus
โพสเมื่อ  :     12 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 89   I truly appreciate this article.Much thanks again. Really Cool.
โดย  :     http://internasionalkini.com/news/high-risk-truck-drivers-insurance-auto-liability-mtc-quoting-syste
โพสเมื่อ  :     12 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 88   Passion in one as true talent is impressive. Writers today usually have little passion about what they write, but you are a unique and great writer. I am glad to see that writers like you exist.
โดย  :     http://bcirkut.ru/user/alascinna975/
โพสเมื่อ  :     11 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 87   This excellent website certainly has all of the information I needed concerning this subject and didn at know who to ask.
โดย  :     https://bit.ly/2M4GzqJ
โพสเมื่อ  :     11 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 86   Respect to author, some fantastic entropy.
โดย  :     https://www.4shared.com/video/06mwmHaegm/Agencia_de_Marketing_Digital_y.html
โพสเมื่อ  :     11 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 85   Thanks again for the post.Thanks Again. Really Great.
โดย  :     https://www.youtube.com/watch?v=HYxt6awNqtk
โพสเมื่อ  :     11 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 84   There is apparently a lot to realize about this. I think you made some nice points in features also.
โดย  :     http://justmakonline.world/story.php?id=35140
โพสเมื่อ  :     11 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 83   You made some clear points there. I did a search on the subject and found most individuals will consent with your website.
โดย  :     https://topbestbrand.com/คลินิกศัลย&#358
โพสเมื่อ  :     11 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 82   They were why not look here permanently out. There was far too much fat on
โดย  :     http://seolister.cf/story.php?title=for-more-information-74#discuss
โพสเมื่อ  :     11 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 81   You made some decent points there. I checked on the net to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.
โดย  :     http://www.phim.co.za/members/eggflag46/activity/156512/
โพสเมื่อ  :     11 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 80   You are my inspiration , I possess few web logs and rarely run out from to post.
โดย  :     http://sports.easterntribunal.com/news/cookie-s-kids-department-stores-analysis-of-2019-school-unifo
โพสเมื่อ  :     11 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 79   This website was how do I say it? Relevant!! Finally I ave found something which helped me. Thanks a lot!
โดย  :     https://bit.ly/2oVYDpl
โพสเมื่อ  :     11 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 78   Lovely blog! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also.
โดย  :     http://ieeexplore.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=angelhagan.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 77   Please let me know if you are looking for a article author for
โดย  :     https://www.werbeartikel.fun
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 76   Well I truly liked studying it. This information procured by you is very practical for correct planning.
โดย  :     http://140.115.103.89/lig_program/pjblog/member.asp?action=view&memName=NolaXso13291645029485
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 75   My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You cann at imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!
โดย  :     http://compufix.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=malakaiquintero.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 74   You ave made some good points there. I checked on the net to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.
โดย  :     http://sportclub.gubkin.ru/index.php?subaction=userinfo&user=dietronielo568
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 73   Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up plus the rest of the website is extremely good.
โดย  :     http://avalonadvancedmaterials.com/outurl.php?url=http://baranwheatley.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 72   I really liked your blog article. Will read on
โดย  :     https://stempeace2.dlblog.org/2018/08/08/outsourcing-types-and-its-features/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 71   Pretty! This was an extremely wonderful article. Thank you for providing this info.
โดย  :     http://www.hyoito-fda.com/out.php?url=http://baranwheatley.blogspot.com
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 70   Wohh just what I was searching for, thank you for putting up.
โดย  :     https://disqus.com/by/nicbivire/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 69   Looking forward to reading more. Great blog.Really thank you!
โดย  :     http://writerson1.drupalo.org/post/exactly-why-family-entertainment-is-beneficial
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 68   Nearly all of the opinions on this particular blog site dont make sense.
โดย  :     https://www.floridasports.club/members/jacketwater1/activity/134051/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 67   There is clearly a bundle to know about this. I consider you made certain good points in features also.
โดย  :     http://fightkale5.qowap.com/15922941/ulthera-the-most-recent-anti-aging-innovation
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 66   If some one needs to be updated with most
โดย  :     https://www.teawithdidi.org/members/beamegg85/activity/135108/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 65   Wow! This can be one particular of the most useful blogs We ave ever arrive across on this subject. Basically Fantastic. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.
โดย  :     http://stephwenburg.com/members/coughmen12/activity/60601/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 64   This web site truly has all of the information I wanted concerning this subject and didn at know who to ask.
โดย  :     http://www.pickmeweb.com/info/ulthera-220401/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 63   Very good blog post.Thanks Again. Want more.
โดย  :     https://www.off2holiday.com/members/carptank86/activity/79466/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 62   very good publish, i definitely love this web site, carry on it
โดย  :     https://www.merchandising.ru/forum/antimerchandaizing/perks-obtaining-personal-loans-net
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 61   My dream retirement involves traveling domestically and internationally to perform on environmental causes.
โดย  :     http://lumberbaker7.ebook-123.com/post/just-what-are-cosmetic-benefits-associated-with-botox-injecti
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 60   I truly appreciate this blog.Much thanks again. Awesome.
โดย  :     https://www.flickr.com/photos/158286075@N08/28945168337/in/dateposted-public/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 59   Thank you ever so for you article post.Thanks Again. Great.
โดย  :     http://supernaturalfacts.com/2018/08/08/walmart-workers-login-at-www-walmartone-com-walmart-wire/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 58   Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Thank you
โดย  :     https://kanyechristensen.webnode.com/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 57   Really informative blog article.Really thank you! Great.
โดย  :     http://combookmarkexpert.tk/News/garage-door-repair-downey/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 56   your blog. I too am an aspiring blog writer but I am still new to everything.
โดย  :     https://www.openstreetmap.org/user/constercerbal
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 55   I think this is a real great article post.Really looking forward to read more. Cool.
โดย  :     https://jpgjoka.bid/blog/view/10388/the-features-of-hifu-procedure
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 54   woh I am cheerful to find this website through google.
โดย  :     http://gaming-forum.review/story/23606
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 53   Thanks for the article post.Really thank you! Keep writing.
โดย  :     https://disqus.com/home/channel/new/discussion/channel-new/hifu_pantip_36/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 52   Very good post.Much thanks again. Fantastic.
โดย  :     http://www.ie-rs.org/user/bagelsatin13/
โพสเมื่อ  :     10 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 51   There is apparently a bundle to know about this. I suppose you made certain good points in features also.
โดย  :     http://www.momexclusive.com/members/flowercry2/activity/117483/
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 50   Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I ave truly enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!
โดย  :     http://merinteg.com/blog/view/71695/the-impressive-affection-of-an-animal
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 49   Thanks so much for the article.Much thanks again. Great.
โดย  :     http://applehitech.com/story.php?title=tui-giay-gia-re-tphcm#discuss
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 48   Really good post! Also visit my website about Clomiphene Citrate side effects
โดย  :     http://2016.secutor.info/story.php?title=animal-porn#discuss
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 47   Very informative blog post.Really looking forward to read more. Much obliged.
โดย  :     http://rangetie7.ebook-123.com/post/animals-adore-much-better-than-people-do
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 46   Thanks for sharing, this is a fantastic post.Really thank you! Awesome.
โดย  :     https://peapoppy28.webgarden.at/kategorien/peapoppy28-s-blog/the-most-remarkable-sex-videos
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 45   wow, awesome blog.Really thank you! Fantastic.
โดย  :     http://bootzebra6.blog5.net/15841891/top-totally-free-android-apps-for-smartphones
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 44   openly lesbian. Stick with what as working.
โดย  :     http://bookmarknext.win/story.php?title=uncensored#discuss
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 43   Really informative article.Really thank you! Want more.
โดย  :     http://www.sprig.me/members/dangerstick2/activity/120857/
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 42   Really enjoyed this post.Really looking forward to read more. Really Great.
โดย  :     https://wallinside.com/post-64555093-exciting-web-games-for-free.html
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 41   This is a really good tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very accurate info Thanks for sharing this one. A must read post!
โดย  :     http://www.magcloud.com/user/cullenproctor
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 40   It is appropriate time to make some plans for the future and it as time to be happy.
โดย  :     https://stickchest98.crsblog.org/2018/08/07/the-perfect-apps-to-download/
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 39   I used to be able to find good advice from your articles.
โดย  :     https://branchsock00.dlblog.org/2018/08/07/suggestions-for-picking-the-finest-resume-writing-service
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 38   Very good info. Lucky me I found your website by accident (stumbleupon). I ave bookmarked it for later!
โดย  :     http://severina.xyz/story.php?title=free-apps-download-for-pc#discuss
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 37   that hะฐะ ะฐะ‚ะฐยve you feeling the most c?mfะฐะ ะฐะ‘ะขย•rtable an?
โดย  :     https://disqus.com/home/discussion/channel-new/several_fantastic_android_apps_download/
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 36   It as hard to come by educated people in this particular subject, but you seem like you know what you are talking about! Thanks
โดย  :     http://cellaralloy30.blog.fc2.com/blog-entry-3.html
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 35   Thanks for sharing, this is a fantastic post.Really thank you! Cool.
โดย  :     https://visual.ly/users/masorchapon/account
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 34   Of course, what a fantastic blog and instructive posts, I surely will bookmark your site.Best Regards!
โดย  :     http://massseal7.thesupersuper.com/post/the-importance-of-video-and-computer-games-1533644606
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 33   This is a very good weblog. Keep up all the function. I too love to weblog. This really is wonderful every person sharing opinions
โดย  :     http://www.iamsport.org/pg/bookmarks/dugoutbag31/read/39149547/primary-advantages-of-catalog-marketi
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 32   It as hard to find knowledgeable people for this topic, but you sound like you know what you are talking about! Thanks
โดย  :     https://discover.societymusictheory.org/story.php?title=apps-for-pc-free-download-4
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 31   Modular Kitchens have changed the idea of kitchen in today as world as it has provided household women with a comfortable yet a classy area through which they could spend their quality time and space.
โดย  :     http://jokeshell9.curacaoconnected.com/post/tadalafil-is-the-generic-name-of-tadalista-25--a-generic
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 30   Wow, this paragraph is nice, my younger sister is analyzing such things, so I am going to let know her.
โดย  :     http://felonygym2.iktogo.com/post/advantages-of-catalog-marketing
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 29   Thanks for sharing, this is a fantastic article.Thanks Again. Will read on
โดย  :     https://grouselyric9.dlblog.org/2018/08/06/tadalafil-is-the-generic-name-of-tadalista-5---a-generic-
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 28   Sources Wow! Thank you! I always needed to write on my blog something like that. Can I implement a fragment of your post to my blog?
โดย  :     https://thefleamarkets.com/social/blog/view/62448/usually-do-not-take-tadalista-60-mg-in-case-allerg
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 27   There is certainly a lot to learn about this subject. I love all of the points you have made.
โดย  :     https://trello.com/probefinba
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 26   You got a very good website, Glad I observed it through yahoo.
โดย  :     http://www.phim.co.za/members/parentsack59/activity/150016/
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 25   imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!
โดย  :     http://larrydougherty.bravesites.com/
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 24   There as definately a great deal to learn about this topic. I like all the points you made.
โดย  :     http://bookmarkuali.win/story.php?title=best-professional-resume-writing-services-in-bangalore#discu
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 23   I reckon something genuinely special in this internet site.
โดย  :     http://seobookmarking.org/story.php?title=the-best-travel-company-in-ho-chi-minh-city-2#discuss
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 22   Say, you got a nice blog.Really looking forward to read more. Much obliged.
โดย  :     http://congressdigital.com/story.php?title=figral-100mg
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 21   I think this is a real great blog.Really thank you! Keep writing.
โดย  :     http://junebeauty54.cosolig.org/post/trust-pills-supplier-does-not-offer-sameday-delivery-but-in-our
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 20   Really informative article post.Really thank you! Really Great.
โดย  :     http://merinteg.com/blog/view/71558/tips-on-epson-printers-and-ink-cartridges
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 19   What as up Dear, are you really visiting this website daily, if so afterward you will without doubt obtain pleasant know-how.
โดย  :     http://aixindashi.org/story/1034891/
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 18   You ave made some good points there. I looked on the internet for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.
โดย  :     http://sphereknot4.thesupersuper.com/post/tips-on-epson-printers-and-ink-cartridges
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 17   Wow, great article post.Really thank you! Want more.
โดย  :     http://cardgame05.thesupersuper.com/post/tadalafil-is-the-generic-name-of-vidalista-60-mg--a-generic
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 16   woh I love your content, saved to favorites!.
โดย  :     https://farhanfernandez.livejournal.com/341.html
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 15   to eat. These are superior foodstuff that will assist to cleanse your enamel cleanse.
โดย  :     https://www.merchandising.ru/forum/otzyvy-o-rabotodatelyakh/absolutely-free-music-internet-radio-sta
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 14   Im thankful for the blog post. Will read on
โดย  :     http://sistercamel9.fitnell.com/15706837/common-tadalista-10-mg-can-be-used-for-dealing-with-erectil
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 13   Thanks again for the blog article.Really looking forward to read more. Want more.
โดย  :     http://marlitate.bravesites.com/
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 12   This website certainly has all of the info I wanted about thus subject aand didn at know who
โดย  :     https://parkbomber90.dlblog.org/2018/08/07/absolutely-free-music-with-web-radio-stations/
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 11   You made some decent points there. I looked on the internet for the topic and found most people will agree with your website.
โดย  :     https://desertviolet5.dlblog.org/2018/08/07/varieties-of-air-freight-and-shipment-offerings/
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 10   Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I ave really enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!
โดย  :     http://weekend.com.vn/du-lich-cuoi-tuan/sai-gon-goi-y-3-dia-diem-thich-hop-de-di-tron-giua-thien-nhi
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 9   pre it can take place. Google Ads Our sites contain advertising from Google; these use cookies to ensure you get adverts
โดย  :     http://b.augustamax.com/story.php?title=chuyen-hang-trung-quoc-ve-viet-nam-3#discuss
โพสเมื่อ  :     9 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 8   Usually I do not read post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thank you, very great post.|
โดย  :     http://signrabbi5.xtgem.com/__xt_blog/__xtblog_entry/11767538-the-right-way-to-implement-facebook-fo
โพสเมื่อ  :     8 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 7   This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I ave shared your web site in my social networks!
โดย  :     https://www.evernote.com/shard/s673/sh/fed5c7c5-d2b5-4801-8529-a5f9f5ba0d8b/cf4a45fffebe5f3d0deab100
โพสเมื่อ  :     8 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 6   this yyour bbroadcast providd vivid clear idea
โดย  :     http://severina.xyz/story.php?title=chatbot-facebook#discuss
โพสเมื่อ  :     8 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 5   Thank you for your blog article. Really Cool.
โดย  :     https://cloverbagel75.blogfa.cc/2018/08/07/the-advantages-of-discount-shopping-online/
โพสเมื่อ  :     8 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 4   wow, awesome article post.Much thanks again. Want more.
โดย  :     https://www.patreon.com/decusitur/creators
โพสเมื่อ  :     8 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 3   Muchos Gracias for your blog post.Really thank you! Cool.
โดย  :     http://sparkpuffin61.iktogo.com/post/the-benefits-of-discount-shopping-online
โพสเมื่อ  :     8 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 2   There as certainly a lot to know about this issue. I like all of the points you have made.
โดย  :     https://onlineshoppinginindiatrg.blogspot.com/2016/12/nikon-d3400-price-in-india-nikon-india.html
โพสเมื่อ  :     8 สิงหาคม 2561

  Re: ฤกษ์แต่งงานปี 2555
ความเห็นที่ : 1   Im thankful for the blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.
โดย  :     https://wasppocket74.bloggerpr.net/2018/08/06/bigg-boss-telugu-is-the-new-hype-show-in-indian/
โพสเมื่อ  :     8 สิงหาคม 2561

  แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น  :   *
โดย  :   *
กรอกข้อความที่เห็น  :   sjKqI


ฤกษ์งามยามดี
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ปี 2554 ฤกษ์ดี เข้าบ้านใหม่ ทำบุญบ...
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ปี 2554 ฤกษ์ดี เข้าบ้านใหม่ ทำบุญบ้านใหม่ เปิดร้านใหม่ ในปี 2554 มีวันไหนบ้าง มาดูกันเลยค่ะ
แม้เรื่องของการเกิดหรือการคลอดลูกนั้นเป็นกฎธรรมชาต...
แม้เรื่องของการเกิดหรือการคลอดลูกนั้นเป็นกฎธรรมชาติ
ใครที่วางแผนเตรียมตัว แต่งงานปี 2554 กำลังมองหาฤกษ...
ใครที่วางแผนเตรียมตัว แต่งงานปี 2554 กำลังมองหาฤกษ์ดี ฤกษ์แต่งงานปี54
ฤกษ์ออกรถปี 2554 มาแล้ว!! คัดสรรค์ฤกษ์ดี วันดีออกร...
ฤกษ์ออกรถปี 2554 มาแล้ว!! คัดสรรค์ฤกษ์ดี วันดีออกรถใหม่ โดย อ.สมศักดิ์ ภัทรภาณีนาท นักพยากรณ์จาก HoroWorld
ในปีนักษัตรทั้ง 12 ปี นั้นใครรู้บ้างไหมเอ่ย ว่าวัน...
ในปีนักษัตรทั้ง 12 ปี นั้นใครรู้บ้างไหมเอ่ย ว่าวันที่ดีและเป็นมงคลสำหรับปีเกิดของตัวเอง..